// Вие четете...

Нашето самочувствие

Съществува ли сезонна заболеваемост на хората?

Най-общо казано, съществува, но статистиката на заболеваемостта и смъртността има още социален, както и възрастов аспект. Така, например в промишлено развитите страни, енергийно добре осигурени, у проспериращата част от населението сезонност на заболяванията се наблюдава значително по-малко, отколкото у бедните и изостанали страни. Във възрастовата група от една до 25 години статистиката на заболяванията няма сериозен ход, за това пък доста ясно е изразен във възрастовата група над 60 години и у децата до една година, и по-малко, но все пак забележимо у хората над 25 години.

В страните, където няма епидемии и преждевременна смъртност се забелязва най-висока смъртност през зимата и най-ниска през лятото. Голяма част от заболяванията се случват през студените месеци от годината. Това са сърдечносъдови заболявания, бронхит, грип и пневмония. През летните месеци обикновено преобладават стомашно-чревните вирусни заболявания. Смъртността от злокачествените образования не е свързана със сезоните.

Като цяло заболеваемостта и смъртността достигат своя максимум при много високи и много ниски температурни стойности на въздуха и своя минимум температурния диапазон, съответстващ на зоната на комфорта от 21 до 23ºС. В горещите периоди на топлото полугодие нараства смъртността сред хората на преклонна възраст.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар