// Вие четете...

Въпроси за времето

Съществува ли на Земята „кухня на времето”?

„Кухня на времето” на Земята се явява цялата земна атмосфера, взаимодействаща с повърхността на океаните, моретата и континентите, която е прието да се нарича постилаща повърхност. Да се указва, каквото и да е особено място, където да се зараждат най-съществените изменения на времето, е несъстоятелно. Разбира се, до неотдавна някой метеоролози считаха, че съществуват места на Земята, където образно могат да се нарекат „кухня на времето”. Като такива места са определяни ту в Антарктида, ту в Арктика, ту в високите слоеве на атмосферата, които са чувствителни към слънчевата активност, както и космическото пространство. В последно време има тенденция, като „кухня на времето” да се определя световния океан. До колкото той заема ¾ от повърхността на нашата планета, то става ясно, че имено той единствен може да се определя като такъв. Разбира се тази „кухня” е твърде огромна, за да може лесно да се разпознае, какво време се готви в нея за един или друг район.
Времето на земното кълбо се формира чрез механизъм на обща циркулация на атмосферата, двигател на който се явява постъпващата към Земята слънчева енергия. Този механизъм е изключително сложен и поражданите от това условия на времето са удивително разнообразни, а закономерностите за техните изменения за сега не са напълно известни. Търсейки на Земята някакво особено място, от където идват към нас „и топлото, и студът, и градушката” е също така безперспективно, както да се конструира вечен двигател или да се търси философския камък.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар