// Вие четете...

Местни признаци

Съществуват ли местни признаци за предсказване на времето?

Хората винаги са се интересували за времето, от състоянието на което е зависело в далечното минало цялата им дейност, условията на бита и самочувствието. В някаква по-малка степен тази зависимост се е съхранила и в наши дни, и интересът на човека към състоянието на времето, както към настоящото, така и в близкото бъдеще, се е съхранил.

Естествено, че постоянния интерес на хората към времето не е преминал безследно, той е намерил отражение в езика на народа, пословиците, поговорките и предсказанията, отразяващи натрупания опит от общуването с природата, неговата наблюдателност, и останалата у някои хора склонност към суеверия. Религиозността на хората в миналото е способствала за развитието на не критично възприятие на действителността, вкореняване на някои представи, които те са вземали от вярата, следвайки „пророчествата” на различен род лъжливи авторитети, спекулиращи с невежеството на своите съплеменници, – всякакви прорицатели, знахари, заклинатели, шамани, магьосници и подобни служители на култа.
В наше време за състоянието на времето наблюдават не само професионалните метеоролози и не само те разсъждават по предстоящите промени на времето. С това ежедневно волно или неволно се налага да се занимават не само жителите на селски райони, рибари, горски работници, моряци и летци, както и представителите на много други професии, чиято всекидневна дейност е свързана с продължителен престой на открито.

Поради това много хора в пределите на своя район на наблюдение имат възможност вярно да съдят за бъдещото състояние на времето не само по метеорологичните сводки, предавани по средствата за масова информация, но и по така наречените местни признаци. Такива, действително съществуват и тяхното използване се опира повече или по-малко на строга научна основа.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар