// Вие четете...

Поведенчески модели

Съпруга, майка или робиня?

C83„Дори майка ти да е бедна от нея не можеш да си отидеш и да намериш друга.“

Съпруга, майка или робиня?

В семействата в които се държи на самостоятелността, движението към независимост се разглежда като нещо нормално, а не като предизвикателство към нечий авторитет. Не се придава голямо значение на зависимостта и потребността от някого. Също така от детето не се изисква вечна вярност само защото е член на дадено семейство. Резултатът е, че тези членове, без да се чувстват длъжни, но искат, са заедно. Налице е уважение към личния живот, а не изискване всичко да се споделя. В подобно семейство жената има собствен живот освен този на майка и на съпруга. Тя ще даде на децата си пример за ефективен начин на живот, а няма да живее живота си за тях и чрез тях. Родителите смятат, че собственото им щастие е от най-голямо значение, тъй като без него в семейството няма да има хармония.
От време на време родителите могат да излизат сами, без да се чувстват длъжни винаги да бъдат вкъщи при децата си. Майката не е робиня, защото не желае собствените й деца особено, ако са момичета да бъдат робини. Нито пък самата тя желае да бъде робиня. Не смята, че непрекъснато трябва да стои вкъщи, за да задоволява всяка нужда на детето си. Смята, че ще цени децата си по-високо, а и те ще ценят нея по-високо, ако се само осъществява наравно с мъжете и, ако прави за семейството, общността и културното си издигане това, което правят и те.
В такова семейство чувството за вина или заплахи не се използуват, за да се насаждат у децата зависимост и отговорност пред родителите. Със съзряването на децата родителите не искат те да ги посещават по задължение. Освен това родителите са твърде заети да бъдат по своему ефективни, за да стоят и да чакат децата и внуците им да се появят и да дадат смисъл на живота им. Този тип родители не смятат, че трябва да предпазват децата си от трудностите, през които самите те са минали. Убедени са, че усилието да се преборят с дадена трудност е създало у тях самоувереност и самоуважение и не биха желали да лишат децата си от този полезен опит.
За тези родители желанието на децата им да се борят сами, като чувстват подкрепата, а не натиска на любящ родител е нещо здравословно, което не бива да им се отказва.
Всички ваши посещения у дома могат да бъдат приятни преживявания, ако подемете здраво борбата си за независимост от вашите родители. А, ако дадете на децата си пример, че се гордеете със себе си и, ако имате висока самооценка, те на свой ред ще напуснат семейното гнездо, без да изпитват напрежение и без да се безпокоят за останалите членове от семейството.
От вас зависи дали напускането на семейното гнездо ще е естествено събитие или извор на мъчителни преживявания, споменът за които вечно ще преследва детето и взаимоотношенията ви с него. Някога вие също сте били дете и, ако сте усвоили добре модела на психичната зависимост, възможно е, след като сте се оженили, да сте заменили една връзка на зависимост с друга.
Какъв съюз е бракът?
Вие може би сте се освободили от зависимостта си от вашите родители и сте овладели отношенията си с вашите деца. Може би съзнавате потребността на децата ви да бъдат независими и я насърчавате. Въпреки това обаче самата вие може би продължавате да изпитвате известна зависимост. Ако сте от тези хора, които, след като се оженят, заменят едни взаимоотношения на зависимости с други, то вие имате слаб модел на поведение и трябва да го промените.
Според някои брака се определя така: „Бракът е такова взаимоотношение между мъжа и жената, в което независимостта е равна, зависимостта е взаимна, а задълженията са съответни.“
Ето ги двете грозни думи, зависимост и задължения, на които се дължи сегашното състояние на браковете и броят на разводите. Факт е, че на не малка част от семейните хора брачният живот не се харесва и независимо дали го търпят или се освобождават от него психичните загуби си остават.
Във взаимоотношенията, които почиват върху любовта, всеки от партньорите позволява на другия да бъде такъв, какъвто той самият избере, без никакви очаквания и изисквания. Това е искрена връзка между двама души, които толкова много се обичат, че нито един от двамата не ще очаква другият да бъде такъв, какъвто не би желал да бъде. Това е съюз, изграден върху независимост, а не върху зависимост. Този тип взаимоотношения обаче се среща толкова рядко, че почти се е превърнал в мит. Представете си съюз с любимия човек, в който всеки от двамата може да бъде такъв, какъвто желае да бъде. Сега помислете, какви всъщност са браковете на повечето хора. Как се промъква тази отвратителна зависимост и, как помрачава нашите отношенията?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар