// Вие четете...

Поведенчески модели

Съпротива срещу принуди за подчинение.

„Ако не можем да направим каквото искаме, да направим каквото можем.“

Съпротива срещу принуди за подчинение.

Вашият личен прогрес и прогресът на света зависят от „неразумни“ хора, а не от хора, които се, приспособяват към обществото си и приемат всичко, което дойде. Прогресът зависи от хората новатори, които отхвърлят условностите и изграждат собствени светове. За да минете от приспособяването към активността ще трябва да се научите да оказвате съпротива срещу многобройните принуди за подчинение. За да функционирате пълноценно, съпротивата на подчинението е почти необходимо условие. Някои може да ви сметнат за конфликтна личност и това ще е цената, която трябва да платите за самостоятелното си мислене. Може да ви сметнат за различен, да ви прикачат етикета „егоистичен“ или „буен“. Може да си навлечете неодобрението на мнозина „нормални“ люде и дори да бъдете отлъчен от обществото. На някои няма да се хареса това, че се съпротивлявате срещу норми, които те са възприели за себе си. Ще чуете обичайния аргумент: „Какво ще стане, ако всеки реши да спазва само тези правила, които той иска? В какво общество ще живеем тогава?“ Простият отговор в този случай е, че това не е възможно. Пристрастеността на голям брой хора към външни опори и към „би трябвало“ изключва подобна възможност.
Това тук няма нищо общо с анархията. Никой няма намерение да руши обществото, но мнозина от нас биха желали индивидът в обществото да има по-голяма свобода, свобода от безсмислени „трябва“ и глупави „би трябвало“.
Дори разумните закони и правила не са валидни при абсолютно всички обстоятелства. Това, към което се стремим е изборът, тоест възможността да се освободим от робския манталитет на непрекъснатото придържане към всички „би трябвало“. Не е необходимо винаги да отговаряме на очакванията на нашата култура. Ако не можете и чувствате, че не можете да бъдете нещо друго, вие действително сте един от многото, който оставя другите да определят живота му. За да живеете собствен живот е нужна гъвкавост и многократни лични оценки за пригодността на правилото в даден настоящ момент. Вярно, често пъти е по-лесно да се подчинявате, да изпълнявате сляпо разпоредбите, но осъзнаете ли веднъж, че законът е създаден, за да ви служи, а не да ви превръща в свой служител, вие ще започнете да преодолявате поведението на „неудобството“.
Да се противопоставяте на подчинението, означава сами да вземате решения и да ги изпълнявате колкото е възможно по-ефективно и по-безшумно. Без да прибягвате до шумотевици или враждебни демонстрации там, където от тях няма да има полза. Безсмислените правила и традиции никога няма да изчезнат, но не е необходимо вие да бъдете част от тях. Във всекидневието ще се натъкнете на десетки случаи в които много по-лесно е правилата да се заобикалят без много шум, отколкото да се организира протестно движение. Вие можете да решите да бъдете такъв, какъвто желаете, или такъв, какъвто другите желаят да бъдете. Вие решавате.
Почти всички нови идеи, които са предизвикали промени в обществото ни, някога са били обект на презрение, а много от тях са били и извън закона. Всеки напредък е отрицание на старите правила, които вече са станали невалидни. Вие ще срещнете презрение, ще изпитате много неудобства и неприятности, когато започнете да се противопоставяте на безсмислените наредби и правила.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар