// Вие четете...

Морал и Православие

Съдът Господен.

„Можеш да бъдеш скромен, без да си мъдър, но не може да си мъдър, без да си скромен.“

Съдът Господен.

В Свещеното Писание е казано „Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко”. „Имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на величието в небесата”. Исус Христос възлязъл на небесата с човешката Си природа, а с Божествената Той винаги е пребивавал и пребъдва на небесата. Христос седи отдясно на Бога Отец, независимо от това, че Бог е вездесъщ. Този израз трябва да се разбира в духовен смисъл, защото Исус Христос има еднаква власт и слава с Бога Отец.
В Свещеното Писание е казано, че когато Христос се възнесъл на небесата, ангелите казали на апостолите „Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето”. За съдът Господен, самият Спасител казва „Иде час, когато всички които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи, и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане”.
За вечното царство на Господ в Свещеното Писание архангел Гавраил казва на Богородица „Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отеца Му Давид; и ще царува над дома Иаков довеки; и царството Му не ще има край”.
Второто пришествие на Христос ще бъде много по различно. Първият път Той дошъл да пострада за нас в унижение и смирение, а вторият път ще дойде да ни съди „в славата Си и всички свети Ангели с Него”. Господ ще съди всички хора, без изключение. Съвестта на всички ще се открие пред всички и ще се разкрият не само всички дела, които човек е вършил през целия си земен живот, но и всички изречени думи, тайни желания и помисли. „За нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога”.
Господ несъмнено ще ни съди за лоши слова и мисли, ако не ги заличим чрез покаяние, вяра и изправяне на живота. „За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден”. Не ни е известно, кога Господ Исус Христос ще дойде да съди света, но трябва да живеем така, че да бъдем всякога готови. „Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някой смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем”. „Бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човечески”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар