// Вие четете...

Роли в живота

Съвременното зомбиране.

Talp19„Този, който позори родината си, предизвиква отвращение.“

Съвременното зомбиране.

Висшият тип зомбиране не използва всички средства за въздействие. Той се базира на формирането у личността на определена ценностна система, на определени ценности, които мотивират човека за определен тип цели, морал, дейности и поведение. Това става със средствата на образованието, чрез цялостната политика на масмедиите, чрез предлагането на определени типове силни личности и идеали, и най-важното, чрез ценности, базиращи се на по-първичните биологични и социални инстинкти, нужди и удоволствия.
Ярък пример за такъв тип зомбиране са фанатичните привърженици на една идея, една религия, един водач и др. Например, идейните привърженици на лявата, дясната или на либералната идея, са с така промити и безкритични мозъци, че са станали неспособни за едно елементарно действие, да разграничат идеала си от ръководителите на своята партия, които чрез него ги манипулират успешно. Такива зомбирани хора, въпреки очевидните престъпления на партийните си лидери и въпреки предателството им спрямо техния идеал, продължават да им вярват и да гласуват за тях, да ги подкрепят, оправдават ги в себе си и пред другите. Същото важи и за фанатичните привърженици на определена религия, които не могат да направят разликата между религиозното чувство, което е връзката с бога, и вероизповеданието, като човешка организация, която ги манипулира и подчинява на себе си чрез страха от бога, дори това да е богът на любовта и великодушието.
С това става ясна и трагедията на тези зомбирани хора, имащи светъл идеал, но фактически предали го чрез службата си на тъмните сили. Това е и тяхната огромна вина, макар и не съзнавана от тях.
Например, ситуацията е аналогична и с привържениците на либералната идеология. Те са хипнотизирани от нея, не виждат огромните й минуси, водещи ни към ужасна катастрофа, държат се сляпо и на всяка цена за нея, и то във времето, когато в света текат процеси на хармонично съчетаване на националното с общото, например съюз на националните държави.
Поведението на номенклатурата, репресивните й служби и слугите им са друг пример за зомбиране чрез фалшиви ценности и невежество. Те са така успешно зомбирани, че имат за висши ценности нетрайни и преходни неща: – материалното, властта, парите, нисшите удоволствия, егоизма, безлюбието. При това те ги придобиват с всякакви средства и за сметка на своите братя и сестри, другите хора, при което всички са създадени от един Творец. А съвременното интегрално знание доказва безспорно, че истинските и по-дълбоките ценности са духовно – моралните, че те носят и много по-голямо щастие, че кармата и прераждането са обективни закони, моралът също, че човекът на Земята е създаден от един Бог на нашата Вселена. Най-накрая днес е безкомпромисно ясно, че властта, парите конспирациите няма да спасят силните на деня, политиците, депутатите, чиновниците и мафиите, от вече натрупаната кармична обремененост, от събудените, от несправедливия национален и световен ред, инстинкти и воля за живот в справедливост на милиардите обезправени и нещастни човешки същества!
Висшият тип зомбиране ловко заобикаля развитието на самосъзнанието и отговарящия му висш тип критичност и самокритичност. Използват се ред системно насаждани лъжи, заблуди, фалшификации с помощта на немалки дози истини, така се формират лъжливите ценности, невежеството и съответното им поведение и морал. Тук ефективно се използват естествените механизми за внушения на хората и не се развиват висшите методи за проверка на истините и за разбирането на нещата в тоталната реалност. Така се създава най-страшния тип роби – зомбита, които си въобразяват, че са свободни, играейки си с дрънкулките им и стъклените им мъниста.
Не е трудно в така зомбираните хора да се види огромната част от съвременното човечество, да се види досегашната, исторически вече мъртва, цивилизация. Ясно е, че поради фалшивите ценности и отговарящото им поведение човечеството влезе в остро противоречие с по-дълбоките закони на битието и неумолимо върви към глобална катастрофа – военна, социална, етническа, религиозна, екологична, а накрая и космическа. Според оптимистите в новата епоха ще влязат само най-много 2-3 милиарда души от всички живеещи на земята хора днес, а според песимистите в нея ще останат само около 120-130 милиона. Те ще са се върнали към фундаменталните истини на сътрудничеството, взаимопомощта и любовта.
Срещу съвременното зомбиране има две главни средства: будност и истинско познание. Качеството „будност“ изисква от хората да поставят във фокуса на вниманието и анализа си всичко, което стига до съзнанието им отвътре и отвън, а истинското познание изисква системни и интегрални знания за целокупната история и съвремие на човечеството, за вариантите на неговото бъдеще. При будност и знание идва разбирането на нещата, на законите и движещите сили, на важното и маловажното, идва и съответното разумно и мъдро поведение.
Днес политическите и деловите среди на България показват за сетен път колко дълбоко са зомбирани и хипнотизирани от фалшиви ценности и невежество, и колко са слепи за истинските процеси, причини и перспективи. Време е духовните професионалисти и жените да излязат на преден план. Защото съвременните политически цветни мъгли идват от миналото и са обърнати към него, бъдещето очевидно е скрито от нашите сегашни водачи, все едно управляващи, опозиция, извън парламентарни. Бъдещето принадлежи на националното гражданско общество, в него няма да има зомбирани човекоподобни същества.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар