// Вие четете...

Чувства и власт

Суперкомпютър.

„Безотговорността е роднина на престъплението.“

Договор за 11,5 млн. евро за новия суперкомпютър в България. Приложения за неговото използване са например за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения.

Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри от следващо поколение, която има огромен положителен ефект върху обществото. Пример за това е и инициативата на ,ЕС „Дестинация Земя“ която има за цел да разработи много прецизен цифров модел на Земята, способен да подобри метеорологичните прогнози, управлението на водите и екологичното моделиране. След обявяването на суперкомпютъра LUMI във Финландия и суперкомпютъра LEONARDO в Италия през октомври, както и три други суперкомпютъра в Чехия, Люксембург и Словения, суперкомпютърът в България бележи последното попълнение към семейството суперкомпютри от Съвместното предприятие от септември насам. Съвместното предприятие планира да придобие още един петафлопса (които могат да извършват поне 4 милиона милиарда операции в секунда) и суперкомпютър с близка до ексафлопс производителност (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда) в Португалия и Испания.

От създаване на нови лекарства, борба с рака, модели на геноми, климатични модели и прогнози до симулации на ядрени реактори, катастрофи, фармацевтични ефекти, криптиране и киберсигурност, сферите на работа на суперкомпютрите са критични.

Суперкомпютрите се използват за решаване на задачи, които изискват огромни количества изчисления в секунда. Такива са например проблеми от квантовата механика, метеорологични прогнози и изследвания на климата, моделиране на структури и свойства на химични съединения, биологични макромолекули, полимери и кристали, криптоанализ, физични симулации (например на самолет в аеродинамичен тунел, на взривяване на ядрени оръжия, на ядрен синтез).

Основни потребители на суперкомпютри са големите световни университети, научноизследователски институти, военните ведомства.

„Искаме Европа да си върне лидерството в сферата на иновациите и високите технологии. Предвидени са 1 млрд. евро инвестиции в тази област, за да сме сред първите трима в света след година и половина. Суперкомпютрите не са само технология, те са в полза за хората, защото позволяват да се правят бързи изследвания в медицината, те ще помагат за привличане на инвестиции в различни отрасли, ще подпомагат и киберсигурността, ще бъдат в подкрепа на малките и средни предприятия. Чрез суперкомпютъра ще продължи да се изгражда нашата екосистема“, заяви еврокомисарят Мария Габриел. Държавното финансиране в проекта ще е на стойност 12 млн. евро, а целият проект е за 18 млн. евро.

„Суперкомпютърът ще е мощен колкото компютъра в НАСА и ще е най-мощния в Източна Европа. Приложението му ще е първо за хората – те ще имат възможност за по-добро разбиране относно много заболявания, които днес не могат да бъдат излекувани като рак и дегенеративни заболявания. Ще е от полза не само за голямата индустрия, но и за малки и средни предприятия, за отбраната“, заяви Роберто Виола. „Приложението на машината ще е и в областта на опазването на околната среда, за по-успешно селско стопанство, ще се използва за анализ на климата и предвиждане на природни явления и бедствия, което ще помогне за спасяване на човешки животи. Това ще е център на знанието и ще сложи България на предните редици на технологичното развитие“, допълни Роберто Виола.

Капацитетът на машината може да бъде използван в много области от голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Присъствието на България в европейската мрежа на суперкомпютри ще ускори получаването на резултати в анализа на медицински данни, за клетъчна и молекулярна диагностика, която ще подпомогне избора на подходящо лечение на клетъчно ниво на тежки заболявания. Системата ще бъде оптимизирана за работа в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, микроелектроника и др.

Алгоритъм ще изгражда живи клетки.

Синтетична биология. Нейното влияние се усеща в почти всички сектори: храни, медицина, земеделие, климат, енергетика и материали. Синтетичните биолози дефинират спецификации за биологични системи, които никога не са съществували в природата – например проектират микроби, които трябва да се борят с ракови заболявания, след това ще ги „сглобяват“ според тези спецификации. Традиционните методи за биоинженеринг обаче са бавни и трудоемки, тъй като основният подход при избора на правилните „строителни материали“ са пробата и грешката.

На помощ идват технологиите за машинно обучение, адаптирани към нуждите на синтетичната биология. Така изследователите вече няма да трябва да прекарват години във внимателен анализ на това, за което е отговорна всяка клетка. По всичко личи, че дори при ограничен набор от данни за обучение, предложените алгоритми ще могат да предвиждат как промените в ДНК или биохимията ще влияят на поведението на клетката и ще дават препоръки за следващия инженерен цикъл, оценявайки вероятността за постигане на крайната цел.

Възможностите наистина изглеждат обещаващи. Например за създаване на антималарийното лекарство артемизин са били необходими 150 човекогодини, а новите технологии обещават да създадат нови клетки за броени седмици.

Алгоритъмът вече е използван за метаболично инженерство и увеличаване на производството на триптофан, аминокиселина с широк спектър от приложения. За експериментите са избрани пет гена, представляващи общо близо 8000 възможни комбинации от биологични пътища. След това изследователите са получили експериментални данни за 250 от тях, тоест само 3% от всички възможни комбинации. Тези данни са използвани за обучение на алгоритъма.

„Цял свят знае, че сме добри сега и малко да се отпуши икономиката в света и ще видиш как ще дойда тука. Само този суперкомпютър не само за медицината, а за всичко в рамките на час може да направи милиарди операции, сравнения и изводи“, по мнението на Бойко Борисов. Според него много научни работници с помощта на суперкомпютъра ще станат професори и доктори (техниката ще улесни техния научен труд и професионално развитие).

Министър-председателя за качествата на суперкомпютъра. По думите на Борисов компютърът ще помага за разработването на лекарства, ще помогне на изследователите да напреднат с години. Осем такива са компютрите в Европа и те ще бъдат мрежа, т.е. ние ще сме част от най-мощната мрежа, коментира още Борисов.

Основна цел на суперкомпютъра е да повиши конкурентно способността на българската икономика, да ускори развитието на научно изследователските и иновационни дейности, базирайки се на съвременни методи за моделиране и симулиране на процеси от реалния живот.

„Машината е една от най-модерните в Източна Европа, има само 5 такива на континента. Ще се използва за иновационни и научноизследователски дейности, в промишлеността, в медицината. Държавното финансиране в проекта, включително прогнозните оперативни разходи за първите 5 години на експлоатацията, е в размер на 12 млн. евро, а целият проект е на стойност около 18 млн. евро. Суперкомпютърът трябва да заработи до края на февруари 2021 г.

„Не само за медицината, за лекарствата, за всичко. Така, че и за автомобилните клъстъри е много добре, и за иновациите, науката“.

Присъствието на България в европейската мрежа на суперкомпютри ще ускори получаването на резултати в анализа на медицински данни, за клетъчна и молекулярна диагностика, която ще подпомогне избора на подходящо лечение на клетъчно ниво на тежки заболявания. Системата ще бъде оптимизирана за работа в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, микро електроника и др.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар