// Вие четете...

Роли в живота

Средства за масова информация или манипулация.

Talp31„Щастлив е не онзи, който има това, което желае, а онзи, който не желае това, което няма.“

Средства за масова информация или манипулация.

В едно морално и разумно общество ролята на средствата за масова информация, за краткост наричани масмедии е огромна и ясна. Те трябва да информират за събитията, подреждайки ги по истинска важност и ценност, трябва да формират ценности у хората, но подреждайки ги в правилна йерархия, трябва да ги култивират, обучават и възпитават в посока на растящо разбиране и осмисляне на битието и живота, на техните закони и смисъл. В моралното общество медиите са морална сила.
В не моралните общества масмедиите също са огромна сила. Каква? Вече е съвършено ясно, че в съвременната епоха нещата съвсем се объркаха, смесиха и превърнаха в своите противоположности. Насажданите с хилядолетия лъжи, за произхода на човека, за основните закони и сили на битието, за истинските и непреходните ценности, незабелязано се възприеха от почти всички и станаха тяхно поведение и мислене. Масмедиите са оръдия на силните на деня, които пълнят главите на хората с една сложна смес от безброй дребни истини и не съвсем дребни лъжи, отрова за душите и разбиранията на хората, които вече се държат като безпаметни и малоумни същества. Принуждавайки и залъгвайки хората да се грижат главно за нуждите и удоволствията на тялото си, те го доведоха до забрава на духовно – моралната му природа и ценности. Така хората биват залъгвани с дрънкулки и цветни мъниста, давайки срещу тях още по-големи и красиви дрънкулки и още по-шарени мъниста. Продуктите и храната на духа витаят в безтегловност, мълчание и хаос, и удавени в лъжите, не събуждат душите.
Така силните на деня впрегнаха хората в омагьосания кръг работа – пари –потребителство, повече работа – повече пари – повече потребителство и бездуховност. Така се дойде до вече течащия величествен залез на съвременната цивилизация, с апогей в Армагедон и до величествения изгрев на новата цивилизация след очистващите ни страдания в този близък вече апогей.
Така и истините вече служат на лъжата, на голямата лъжа. Решителен дял във всичко това имат масмедиите.
Масмедиите са овладени като цяло от силните на деня чрез лъжи, манипулации и натиск върху журналистите и изневериха на своята обективна роля и морална отговорност. Огромната част от информациите в масмедиите се отнасят за фалшиви или дребни ценности, за пяната на живота, за повърхността на явленията, за далечните последици на истинските причини, които последици вече добре скриват тези причини поради отдалечеността си от тях. Последните рядко биват докосвани, най-дълбоките, а именно потребителството, бездуховността, егоизма, безлюбието, прекъснатата връзка с Бога, рядко се произнасят и веднага потъват в океана от повърхностна информация, изливан от същите тези медии.
Така излиза, че в условия на тоталната световна криза на ценностите, включително морала, че очевадните условия на фактически идващия край на досегашната цивилизация поради бездуховността й, във вече узрелите условия за кървав данък при раждането на нова духовна култура, в тези условия масмедиите не бият непрекъснато камбаната за тревога, а старателно и успешно заглушават редките й вопли, идващи от духовната интелигенция.
Безпощадно ясно е, че масмедиите предадоха своята роля и отговорност, предадоха истината, разбирането, мъдростта, духовността, предадоха Бога в нас и извън нас! Предадоха и предават знанието за близкото и далечното бъдеще, служейки на силните на деня, на вчерашния ден.
Трябва много добре да се разбира, че в крайна сметка масмедиите се ръководят от интелигенцията. Това са журналисти, учени, философи, политици, юристи, икономисти, преподаватели, лекари, хора на изкуството, очевидно служители, съзнателно или не, на силните на деня, тоест на Злото, приели неговите ценности и средства.
Тогава ясно е защо масмедиите услужливо ни информират кой кого убил, изнасилил, пребил, измамил, кой кого избрал за депутат или кмет, кой кого победил в бокса, футбола, ралито, кой кого излъгал в цените, вноса, износа, валутите, кой кого ограбил чрез пирамиди, фалирали банки, фирми, предприятия, кой колко изнесъл и се върнал или не се върнал заедно с него, кой колко печели от спекула, наркотици, рекет, проституция, корупция, прекратено разследване, мека или никаква присъда, кой кого и срещу колко пуснал под гаранция и после го търсел из целия свят и дори из близкия космос.
Така разбираме защо ги няма като централни проблемите на морала, духовното, единния ни произход, връзката с Бога, сътрудничеството, взаимопомощта, тоталната криза и беззаконието, бездуховността като смъртоносен дефект на сегашната цивилизация, геноцида срещу интелигенцията, свободата и жените, качествено новите знания за човека и света, манипулативния характер на демокрацията, самозаблудите на силните на деня, кармата, прераждането, огромните опасности от приближаващия Армагедон.
Именно тези проблеми трябва да застанат в центъра на масмедиите и образованието, в поведението на интелигенцията, жените и силните на деня.
Огромното и крайно безотговорно предателство на масмедиите е очевидно. Те трябва да бъдат призовани да се включат като осъзнаят, че трябва всички заедно да работим за спасението на силните на деня и останалите, за разумното и щастливо бъдеще както на България, така и света.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар