// Вие четете...

Човешката душа

Справедливост!

Всички искаме справедливостта да тържествува винаги и навсякъде. Но всеки човек има своя собствена справедливост.
Понякога можем да чуем някой да произнася: „Но това не е справедливо!” Манипулаторът иска да посочи на марионетката, че това, което тя казва или прави, не е справедливо.
Въпросът е в друго – за кого то не е справедливо?
И тъй, ако всеки има своя собствена справедливост, се оказва, че това което е справедливо за един, може и да не е за друг. Ако чуете тази фраза, уточнявайте за кого това не е справедливо. Напълно е възможно то да не е справедливо само за манипулатора. Защото „просто не му е харесвало”.
Не си мислете, че той е борец за всеобща справедливост. Ако нещо е справедливо за вас, какво общо има човечеството.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар