// Вие четете...

Съдба ли е морето

„Споразумението“ и националните ни интереси.

„Благото на народа трябва да бъде върховен закон.“

Защитени ли са националните ни интереси? За какво точно става въпрос, къде са националните ни интереси в това споразумение? Отговорът на този въпрос ще стане ясен като се видят само няколко постановки от членовете на споразумението между България и НАТО.

„Транзитно преминаване“ означава безпрепятствено и безвъзмездно преминаване… и безпрепятствен достъп до/от територията на Република България и необходимия за транзитното преминаване престой на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО, оборудване или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви, превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, както и използването на пунктове за осигуряване съобразно потребностите на транзитното преминаване и на престоя, необходим за транзитното преминаване;

„Престой“ означава временен престой на територията на Република България на сили на НАТО и личен състав на НАТО, необходим за осъществяване на транзитното преминаване в рамките на Операцията, което включва разполагане, наемане или придобиване на сгради, съоръжения, помещения, оборудване, както и на всякакви други стоки, които биха били необходими за целите на такъв престой на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО;

„Територия“ означава територията на Република България, включително въздушното пространство, териториалните и вътрешни води на Република България.

Изпълнителите по договор с НАТО, наетите от тях лица и под изпълнители, действащи в рамките на Операцията, които не са местни изпълнители, наети от тях лица и под изпълнители, няма да бъдат обект на местните закони или под законови актове в частта, отнасяща се до реда и условията на сключване и изпълнение на техните договори.

Изпълнителите по договори с НАТО, наети от тях лица и под изпълнители, действащи в рамките на Операцията, няма да бъдат обект на местните закони и под законови актове по отношение на лицензирането им и регистрирането им като търговци и юридически лица и при наемане на служители, но ще имат възможността и правото да договарят придобиването на стоки и услуги, както и осъществяване на строителна дейност. Същевременно договори за под изпълнителска дейност с местни физически и юридически лица в България ще бъдат подчинени на българското законодателство.

Властите на Република България предприемат безвъзмездно за НАТО същите необходими мерки за сигурност и защита на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО, включително за всяко въздухоплавателно средство, морски или речен съд, който може да бъде на територията на страната, както и за цялата инфраструктура, необходима за Операцията по време на транзитното преминаване и престоя, каквито се осигуряват за българските въоръжени сили на територията на Република България. За всякакви допълнителни мерки за сигурност и защита, които биха могли да бъдат поискани от НАТО, ще се дължи заплащане на разумна цена.

По време на транзитното преминаване на сили на НАТО, личен състав на НАТО стоките се освобождават, съобразно ССВС/ПзМ от обезпечаване на дължимите митнически сборове и събирането от държавните органи други вземания, свързани с вноса/износа на такива предмети. НАТО, силите на НАТО и личният състав на НАТО се освобождават от задължението да представят митнически декларации за физическите лица при представяне на Приложение Е към 8ТА1МАС 2171.

Митническата обработка на предмети, внесени от или от името на НАТО, сили на НАТО, личен състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО, при влизане на територията за целите на престоя в съответствие с разпоредбите на това Споразумение, ще бъдат освободени съобразно ССВС/ПзМ, от обезпечаване на дължимите митнически сборове и събираните от държавните органи други държавни вземания, свързани с вноса/износа на такива стоки.

Транзитно преминаващите или разположените на територията превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, принадлежащи на НАТО, сили на НАТО и изпълнители по договор с НАТО няма да бъдат обект на лицензионните и регистрационни изисквания в Република България.

Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО заедно с техните превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства и оборудване преминават безвъзмездно и без ограничения и имат безпрепятствен достъп до територията.

Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с НАТО използват летища, железопътни и автомобилни пътища и пристанища, без да заплащат съответните такси, налози, мита, вземания или сборове. Независимо от това, силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с НАТО ще заплащат на разумна цена поисканите и предоставените услуги, но операциите, придвижването и достъпът не могат да бъдат възпрепятствани от неуредени плащания за тези услуги.

На силите на НАТО се разрешава да оперират със свои собствени телекомуникационни средства, както и да използват част от електромагнитния спектър на Република България в съответствие с условията, определени в договорености, сключени между правителството на Република България и НАТО.

За целите на изпълнението на разпоредбите на това Споразумение Страните разменят необходимата информация, която може да включва и класифицирана информация.

Сега вече всеки може да си даде отговорът на поставения въпрос.

Кой има интерес от дестабилизацията на България? Преди време експерт от руското разузнаване в едно предаване по радио „Ехото на Москва“ разкрива подготвяна чужда дестабилизираща схема за действие по отношение на България. Това можело да се осъществи от три групи по 50-100 души, които да създадат обстановка, подобна на разигралата се драма в Югославия. Две от групите, съставени предимно от турски емигранти, следвало да обявят независимост в отделни райони от държавата ни в Родопите и Разград, третата група, както полковникът се изрази, македонци с гръцко влияние, трябвало да действат в Пиринския край. Предвиждало се в Родопите групите да имат обща граница, която се съединява някъде край Пловдив. Предполагало се, че провокацията щяла да предизвика сурови мерки от страна на тогавашното българско правителство, което на свой ред да стане повод за намесата на американските въоръжени сили по подобие на войната в Югославия. Според руския разузнавач услужливата и гъвкава политика на управляващите от София предотвратила тази подготвяна катастрофа на България.

Може да се вярва или да не се вярва на тези думи. Но от онова време до днес управляващите политици внимават единствено да не дразнят турската партия, за да избегнат за държавата ни „варианта Швейцария“. Въпреки старанието обаче опасността не е отминала. Когато пожелае, при съответната благоприятна вътрешна и международна обстановка Турция може да провокира етнически конфликт в нашата страна и в „защита правата и свободите“ на братята си, да се ангажира с военна операция.

Никой не може да гарантира, че един ден в някои райони из българските земи няма да се развее турското знаме. И че молитвите на ходжите от стотиците минарета, „посяти“ по православната ни земя, пуснати по мощни високоговорители, няма да се смесят със заканително усилващото се ръмжене на турските танкове, готови да нахлуят по проправените от „екскурзиантските автобуси“ пътища.

Членството ни в НАТО и включването ни в орбитата на САЩ няма да гарантира националната ни сигурност в случая. Жив пример за това е съперничеството между Гърция и Турция в Егейско море и турската окупация на една част от Кипър, която бе обявена за Севернокипърска турска република, призната само от Турция. Никой в света не можа да предотврати тази акция на арогантност и агресия. А това може да се случи и в районите със смесено население у нас.

С голяма доза сигурност може да се предполага, че по примера на Косово и в България могат да се разиграят същите събития, тоест да се издигнат искания за автономия и независимост, турски знамена ще се развяват над българската земя. Ще последват искания за автономни области в България, ако не и нещо по-сериозно.

Защо една партия, която е на власт толкова години, не си сменя името? Тя най-вероятно очаква момента, когато ще обяви, че в България няма „права и свободи“ за турците, които искат автономия. Може да се предвиди какво ще бъде поведението на Турция, втората натовска военна сила, която отдавна не слуша своя голям съюзен брат. Турция не изпълни желанията на САЩ да пропусне въоръжените им формирования да прекосят територията й на път към Ирак, не им предостави военна база на черноморското крайбрежие, не е съгласна щатски кораби да кръстосват из Черно море, където тя има влияние, нападна кюрдите в Ирак, протяга ръце към Крим, а сега и към Сирия.

Турция няма да се поколебае да защити „правата“ на турците в България които най-малкото ще поискат тук да има два национални езика и автономни области. Тази вероятност, за която официалните власти избягват да споменават, е до такава степен сериозна, че се налага, за да живеем по-спокойни за утрешния ден, както много други държави по света с подобна на нашата съдба да търсим не само косвен (чрез НАТО, САЩ и други велики сили), но и пряк път за гарантиране на нашата национална сигурност. В този смисъл най-добре е да бъдат снабдени въоръжените ни сили с ефективни бойни средства за възпиране. От такива бойни средства България, като суверенна държава несправедливо беше лишена. Имахме ги и със собствените си ръце ги унищожихме.

Както показва историята и съвременността, ракетите са онова супер оръжие, което силно респектира и великите сили. Те се страхуват от него, страхуват се от неприемливите загуби, които биха получили в ответен ракетен удар дори с конвенционални бойни глави. И това е една от сериозните причини, поради която искат да възпрепятстват въоръжаването на малките държави с такъв тип оръжие.  

Турските генерали добре знаеха, че едва ли някой би пожелал „да изпита съдбата“ с агресивни и дестабилизиращи действия срещу България, която притежаваше възпиращите високо ефективни СС-23. Турските генерали „милостиво“ се съгласиха на България да й бъде оставен дивизионът с ракетния комплекс СС-21 „Точка“ Skarab, от който бяха закупени 15 ракети. И защо? Защото тактическата балистична ракета има далекобойност 70 км, а не 400, какъвто беше обхватът на СС-23. Сравнително малкото разстояние на полета е спасило комплекса от унищожаване. След като по настояване на турските генерали войските ни се изтеглиха от границата до подножието на Стара планина, с „Точка-У“ можем да стреляме само по собствената си територия.

В същото време съседите, които демонстрират съюзническо доверие, не само запазиха огромните си армии, съсредоточени до нашата граница, но и ги въоръжават с нови, модерни нападателни оръжия.

Докато се готви голямата секира за българската армия през лятото на 2002 г., предателското правителство на лъжливия цар прави дарение за афганистанската армия. Предаденото имущество тогава е на обща стойност 420 000 долара, включващо 8 минохвъргачки, 27 противотанкови средства, 8 картечници, 400 автомата „Калашников“, боеприпаси за тези видове въоръжение, както и 30 радиостанции и зарядни устройства за тях.

В края на април 2002 г. се подписва меморандум, с който предоставяме на афганистанската армия безвъзмездно още 36 автомата „Калашников“ и 36 9-милиметрови пистолета „Макаров“, както и патрони към тях, а през 2003 г. предоставяме въоръжение за над 15,6 млн. долара.

Нашите отбранителни способности са доведени до там, че можем да стреляме само по собствената си територия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар