// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

„Който се страхува от морето, никога не пътешества.“

Осигуряването на морските съдове с препоръчителни курсове за плаване се отнася към специализираното осигуряване. Ръстът на инфлацията и свързаните с нея ръст на цените на горивата, кораборемонта, а също допълнителните разходи, предизвикани от въвеждането на по-строги правила за безопасност на мореплаването, заставят корабособствениците да обръщат по-сериозно внимание за повишаване на безопасността и икономическата ефективност на експлоатация на корабите.

Икономическата дейност на морския флот е толкова тясно свързана с използването на информацията за хидрометеорологичното състояние на морската среда, че повседневното знание на текущото и прогнозираното време при океански преход на кораба се явява насъщна необходимост за осигуряване на нормални условия на плаване, а своевременното получаване на щормовите предупреждения за ОЯ и консултации за неблагоприятни явления за времето е станала пряка социална потребност. Един от пътищата за достигане на тези цели се явява провеждане на кораби по препоръчани курсове, осъществявано в реално време от специалните служби, функциониращи в морските прогностични учреждения.

Квалифицираните специалисти от тези служби на основата на анализа на фактическите и прогностичните материали, с привличане на климатични и навигационни данни, ежедневно дават на капитаните препоръки за най-опасните и икономически изгодните маршрути за плаване.

При избора на препоръчителен курс за конкретна корабна група за превеждане освен фактическите и прогностичните материали се използват също различен род материали като лоции, хидрометеорологични справочници, атласи и други за получаване на допълнителни сведения за възможната хидрометеорологична и навигационна обстановка по маршрута.

След получаване от капитана на заявка за обслужване, групата за превеждане събират и анализират хидрометеорологичната обстановка по маршрута на предстоящото плаване по данни, получени от много източници (както национални, така и задгранични), от геостационарни и полярни спътници, а също и от кораби, океански стационарни и дрейфуващи буйове и т.н.

При подготовка на препоръките се отчита типа на кораба, рода на товара, плановата скорост, диферента, газенето на кораба, предполагаемото време за отплаване на кораба в рейс и плановото време за пристигане в назначеното пристанище, а също и едни или други ограничения от хидрометеорологичен характер, натрупани от условията на плаването. Например, във връзка с особеностите на рейса капитана може да поиска маршрута да преминава през район, в който височината на вълната не превишава зададено значение.

В Специализирано морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на океанския риболов важна съставна част се явява МХМО. Редът за предоставяне на СМХМО на рибно стопански организации се осъществява в съответствие със споразумение между двете организации.

СМХМО на риболовните операции се осъществява по пътя на издаването на морски хидрометеорологични бюлетини, включващи информация за опасните явления на времето (мъгли, зона на възможно обледеняване на риболовните кораби, тропически урагани и т.н.) и информация за фактическата и очакваната хидрометеорологична обстановка в района на риболов. Хидрометеорологичната информация се довежда до риболовните кораби по различните канали за свръзка: радио факсимиле, радио телефон и т.н..

Важен вид от СМХМО на риболовните кораби се явява издаването на прогностична информация за обледеняване. При заплаха от обледеняване на риболовните кораби прогностичните служби издават щормови предупреждения. В предупрежденията се указва:

– време за начало на обледеняването;

– зоната на обледеняване;

– интензивност;

– очакваното направление и скорост на вятъра;

– височина на вълната и температура на въздуха;

– препоръчителен курс за извеждане на кораба от зоната на обледеняване.

Осен обслужването на оперативното риболовство научно прогностичните органи оказват услуги на научно изследователските учреждения на Агентството по рибарство в частта на предоставяната им необходима хидрометеорологична информация за:

– отчет на запасите от традиционно ловените видове риби и зоните за риболовство;

– търсене на нови райони за риболов;

– съставяне на риболовни прогнози и т.н.

Основна част от СМХМО в арктическите морета се пада на Държавно учреждение „ААНИИ”, Мурманско, Северно, Якутско и Чукотско управление на ХМС. Една от важните задачи на тези учреждения се явява обслужването на плаванията в ледовете на Арктика по СМП (северен морски път).

В съответствие с „Правила за плаване на корабите по трасето СМП” тези учреждения подготвят и издават информация за фактическите и очакваните ледови и хидрометеорологични условия в форма на хидрометеорологични бюлетини.

Общия подход за избор на оптимален път в сложни синоптични и ледови условия за гарантирана реализация на морската операция в установен срок при съблюдаване на изискванията за безопасност на мореплаването се предвижда движението да се осъществява по оптимален път през зоните, в които:

– общата сплотеност на леда е минимална;

– количеството „млад” лед (през периода есен – зима и пролет) и разрушената ледова покривка (през летния период) е максимално;

– отбелязва се максималното събиране на блокове лед;

– преобладаващата ориентация на разкъсването (цепнатини, канали) в ледената покривка преди всичко на приближаващите се към генералния курс на движение на ледоразбивача;

– дълбочините, съответстващи на изискванията за безопасно плаване за дадения клас кораби.

За районите на Антарктика се издават бюлетини по квартали, в които се поместват оперативни данни, характеризиращи състоянието на природната среда:

– данни за аеро метеорологичните наблюдения;

– описание на метеорологичните условия;

– обзор на атмосферните процеси;

– кратък обзор на ледовите процеси по данни от спътниковите и крайбрежни наблюдения.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар