// Вие четете...

Нестандартни размишления

Смисълът на живота.

„Човешкият живот е като полско цвете.“

Илюзии и истината за нас. Ако не се откажем от собствените си илюзии, че сме нещо повече от другите, никога няма да се доближим до образеца на нашата природа, никога няма да постигнем единство със себе си и с другите. Същото се отнася и за парадокса, че сме най-великото същество във Вселената. Ние трябва да изживеем този парадокс, защото не сме нищо повече от едно стръкче трева или която и да е друга животинка. Ние трябва да уважаваме живота такъв, какъвто е и да не го унищожаваме, трябва да се стремим да бягаме към себе си, а не от себе си. Във всеки от нас живее творческото начало, способността да градим красивото. Разбира се, че ние никога няма да можем да пресъздадем едно цвете на картина такова, каквото е в действителност, но за художника това цвете ще е също толкова живо, колкото и другото.

Всеки човек си има мисия, но трябва да се замислим, каква е нашата мисия? А може би мисията на всеки от нас е да се върнем обратно към пътя, от който сме се отклонили. Ще има много болка и много препятствия, но това което чувстваме ще сме ние, а не някои друг. Ще трябва да оставим “мисля, следователно съществувам” и да тръгнем към “преживявам, следователно съществувам”, трябва да се опитаме да не подлагаме всичко на пресмятания, съждения, логика, защото така само се затваряме повече за вътрешния си свят.

Можем да разберем, можем да почувстваме, но за целта трябва да допуснем до себе си такова разбиране на нещата от живота, трябва да се видим такива, каквито не сме били преди. И още, трябва да видим разединеността и отчуждеността си един от друг, трябва да видим колко сме чужди не само на света, а и на другите около нас. За да видим съвършеното и универсалното трябва да го преживеем, Не трябва да пропускаме и най-малката възможност, дори и това да е само в един-единствен шанс и това ще е достатъчно нашите сили да избуят навън подобно на ураган.

Какъв е смисълът на живота? Не ви ли прилича живота на една картина с много цветни оттенъци, някои виждат повече, други по-малко, но в тези оттенъци има само някакви жалки остатъци от истинските цветове, които да не са смесени с другите. Ние мислим, че познаваме приятелите си, но дали това е така, мислим, че познаваме роднините си, и това не е съвсем така, мислим, че познаваме и себе си, а това пък съвсем не е така. Защо именно това е така?

Ние преди да решим трябва сами да изберем, защо да не се родим напълно и да умрем в някакъв период от живота си или пък е по-добре да се раждаме всеки ден, да се развиваме, да придаваме смисъл на всичко и всеки, да придаваме живот на всяко естествено нещо извън нас, както и то на нас самите. Ние трябва да се научим да живеем за самата красота, както за красотата на залеза, така и за красотата на снега, дъжда, мъглата, на самотното цвете, на пчелата, цветчето на овошката или на малката мравка в краката ни. Трябва да се научим да виждаме и да търсим красотата.

Всичко изглежда прекрасно, но не трябва да забравяме, че живота не е приказка, той е такъв, какъвто е, той не е нито добър, нито лош, ние самите го правим такъв с нашия избор. В това отношение интересна е мисълта на Гьоте: ”Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения”. Ние не трябва да забравяме, че живота изисква да се живее с цялата си сериозност и разбиране, безотговорният избор не може да ни даде отговор.

И така на преден план идва въпроса за смисъла на живота. Какъв е той? Има ли изобщо живота смисъл? Разбира се, че живота има смисъл и той е да се разбереш и да станеш напълно самия себе си, както и да не забравяш кой си. Пълния отговор на този въпрос не може да бъде равнозначен за всички, тъй като на така зададения въпрос не може да има отговор, защото всеки сам трябва да намери смисъла от него.

Дзен е труден за разбиране, защото не може да се опише с думи. Той не претендира да ни дава каквито и да било отговори, защото те са в нас, просто ни се дава онова, което още не е развито в нас при това по един прекрасен начин. Всеки от нас трябва да намери сам смисъла на Дзен и това, което той казва. Избора е наш и е в нас самите, ние трябва сами да го направим!!!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар