// Вие четете...

Поведенчески модели

Скритите мотивации на жената.

Stres42„Ако не беше „ако“, бихме били съвършени.“

Скритите мотивации на жената.

Не е възможно човек да промени собствената си природа чрез рецепти, които му предписват какво трябва да направи и от какво да се въздържа. Тази цел може да се осъществи само чрез използването на единственото качество на човешкия разум, което, ако се приложи истински, предизвиква дълбоки и окончателни вътрешни промени – това е дълбокото разбиране.
Хората не разбират какво означава „да разбираш“, като мислят, че познанието зависи единствено от интелектуалното утвърждаване. Като последица от този предразсъдък човек обикновено смята, че познава нещо в дълбочина, докато всъщност е видял само повърхността Човек често избягва всичко, което предполага дълбоки размишления, като предпочита повърхностното, тривиалното или непреходното. Това е причината за всеобщото приемане на формули или системи за решаването на определени проблеми, на един вид инструменти, с които способността за преценка и индивидуален избор се замества със строги правила, които се прилагат към всичко без разлика.
Консуматорството също е проникнало в сферата на човешкия разум и наивно се смята, че пакетираните решения могат да заместят зрелостта на съзнанието.
Манипулирането на човешкото поведение не предполага развитие, нито растеж, а само заместване. Необходимо е да се разбере, че възприемането на моделите на поведение, препоръчани отвън, без намесата на вътрешната преценка и без насочващото участие на Аза, не обогатява, а отнема от индивидуалността. То не дава нищо ново на индивида, що се отнася до неговото развитие, а се свежда до заместването на дадени модели на поведение.
Единствено системите, в които Азът на индивида се изгражда съзнателно в една саморефлективна и съзнателна цялост, що се отнася до регулирането и направляването на процесите на самовглъбяване, анализ и преценка, могат да помогнат на субекта да се развие успешно, като се откаже от стереотипни рецепти и използва личната си преценка по един все по-целесъобразен и удачен начин.
Рецептите не се различават много от техниките, които се използват за обучението на животни. Възможно е да създадем условни рефлекси у едно куче, така че да усъвършенства начина си да хапе. Трудното е да го научим да прави разлика между кокала, престъпника и почтения човек.
Привързаността към предписанията разкрива също така нежеланието на хората да взимат решения и да поемат отговорност за собствените си действия, като предпочитат да се подчиняват на външни указания, които не изискват задълбочено мислене.
Хората не забелязват огромната сила, която се крие в истинското разбиране и предизвиква същностни промени в човека, когато нещо наистина бъде разбрано в дълбочина. Индивидът след задълбочени размишления прониква в истината или непреходната същност, и поради този факт променя вътрешната си природа. Това означава развитие и узряване на Аза – единствен източник на истинска свобода и самоопределение.
Желанието жената да бъде кондиционирана, за да се вкара в един предварително зададен модел на женственост, би било липса на уважение към нея като личност. Именно поради тази причина може само да се надяваме, че тя ще види необходимостта да се усъвършенства като човешки индивид, като изгради свой собствен, но съобразен с някои направляващи модели, стил.
Наложително е жената да разбере реалното си положение, а не да се включва емоционално във всяко движение, което проповядва феминистки идеи. „Моето изследване върху жената има технически и описателен характер, пише Джон Бейнс – обстоятелство, което може да шокира мнозина. То не е романтично, нито има за цел да убеждава; не се стреми да оценява женския пол, а само да разкрие неговите най-дълбоки мотивации. Ако за тази цел е необходимо да се изтъкнат нездрави или неудачни модели на поведение, то е неизбежно, защото в противен случай такова поведение би затруднило израстването на жената. Женствеността е болна и лечението е болезнено. Но ще могат да оздравеят само онези, които наистина желаят това, които са се видели през рентгена на това изследване” – твърди автора.
Една жена не може да стане напълно женствена без истинско развитие на собственото Аз – процес, който не може да спести естествените болки на всеки етап на промяна и растеж.
Може би най-трудната задача за всеки човек е да признае и приеме собствените недостатъци, тъй като това се изживява като нещо унизително, обидно и срамно и рядко се разглежда като необходим, предхождащ растежа етап.
Чувствителността към критиката се изразява във факта, че тя се възприема като атака, като предизвиква агресивна емоционална реакция, вместо непредубеден анализ. Може да сравним това с поведението на субект, който не харесва собствения си образ и затова удря огледалото. Разбира се, най-здравословното поведение е да променим собствения си образ, вместо да отричаме очевидното.
Да имаш недостатъци е естествено; всички ги имаме. Признаването и приемането им е предварително условие за личното развитие, тъй като без този достоен и смел акт човек просто трябва да се вкопчи сляпо в идеализирани структури, като откаже промяната.
Много лесно би било да заклеймим автора като „мъжки шовинист“, за да избягаме от очевидните доказателства. От незапомнени времена хората изглежда прибягват несъзнателно към начини да подценят или омаловажат онези индивиди, чиито възгледи представляват заплаха за самоуважението, вместо да им се противопоставят чрез логични аргументи.
Този механизъм може да доведе до непоправими загуби, особено ако познанието, което би могло да се получи, е жизнено необходимо и решаващо за прогреса, благоденствието и развитието.
Чрез тези размисли автора ни предупреждава за разхищението, което означава бягството от неприятни истини и вкопчването в приятни илюзии, защото когато един индивид превръща тази практика в ежедневие, тогава започва и разпадът на индивидуалното му съзнание.
Познаването на пречките, които затрудняват реализирането на женствеността, не е нещо обидно, а означава истинска възможност да се постигне пълно развитие на женственото.
Дълбокото разбиране на скритите мотивации на жената е предварително условие за процеса на промяна.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар