// Вие четете...

Приложни науки

Системи за отчет на времето.

Lin22„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“

Системи за отчет на времето.

В живота на хората времето играе важна роля. Човек винаги се нуждае да бъде ориентиран във времето. В основата на времето, по което хората живеят е заложено слънчевото време. Във връзка с това, че земята извършва един оборот около своята ос е за 23 ч 56 мин. 4 с, да се ползва такова време е неудобно, тъй като един и същ час в течение на годината ще преминава през различен момент от деня и нощта. Поради това за определяне на времето е прието средно слънце – фиктивна точка, равномерно движеща се по небесния екватор с такава скорост, че в своето годишно движение тя винаги едновременно с истинското Слънце преминават през точката на пролетното равноденствие, когато деня е равен на нощта.
За начало на отчета на времето служи момента на ниската кулминация на средното слънце, тоест средната полунощ. Кулминация, това е преминаването на Слънцето през меридиана на точката на стоене.
Периодите от време се изразяват в части от средното слънчево денонощие – средно слънчеви часове, минути и секунди. Видимото движение на истинското Слънце е неравномерно, а фиктивното (изчисленото) средно слънце е равномерно. Разликата между истинското и средното слънчево време се колебае от -14 до +16 мин. Тази разлика може да се определи при необходимост за всеки ден по специални таблици от Астрономически ежегодник.
Lin21Поясно, декретно и лятно време. Системата за отчет на времето по часови пояси била въведена в много страни по света в края на XIX в. Същността й се заключава в следното. Повърхността на земното кълбо е разделена на 24 часови пояса по броя на часовете в денонощието. Всеки пояс има единно броене за времето по средния меридиан. Поясите са номерирани от запад към изток от нулевия до 23-я.
Времето в съседния пояс се отличава точно с 1 ч. За граници на часовите пояси в моретата и океаните, а също така в малко населените райони служат меридианите отстоящи на 7,5º на изток и запад от средния меридиан за всеки пояс. В населените райони границите на часовите пояси преминават по държавните и административни, както и по естествените граници (реки, планински хребети и т.н.), разположени в близост до граничните меридиани.
Отчитането на средното слънчево време в целия свят се води от началния меридиан, който преминава през Гринуичката обсерватория (близо до Лондон), преминаващ по средата на гринуичкия пояс. Времето на нулевия гринуички пояс се нарича западно – европейско време.
На изток от нулевия пояс преминава 1-ви пояс, времето на който е известно като средно европейско. То изпреварва с един час гринуичкото.
Поясното време в обикновения живот се нарича местно време. При точни астрономични определения местното време се разчита за всеки пункт в зависимост от неговата географска дължина.
Например, през 1930 г. в Русия е прието време, което е с 1 ч напред от поясното, наречено декретно време. Декретното време на 2-ри часови пояс, прието за Москва, се нарича московско време. Показанията на часовниците, настроени да показват московско време, изпреварват средното слънчево време на меридиана на Москва приблизително с 0,5 ч.
През 1981 г. в Русия е прието време, с един час напред от декретното, наречено лятно часово време. Едновременно с това били уточнени границите на часовите пояси. Лятното време се въвежда ежегодно в периода от края на март до края на септември. През 2014 г. за Русия лятното часово време е отменено.
По този начин, във всекидневния живот човечеството се ползва от средно слънчево време, поясно време (местно), декретно, а през летния период от лятно време.
В астрономията често се използва звездна система за отчитане на времето, при което за начало се счита моментът на горната кулминационна точка на пролетното равноденствие на съответния меридиан, а периода от време се изразява в част от звездното денонощие, тоест в звездни часове, минути и секунди.
Оперативно време, това е условно време (дата, часове, минути), използва се за оперативни цели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар