// Вие четете...

Поведенчески модели

Силна, независима, самостоятелна и зряла.

„Жената е като луната – свети с отразена светлина.“

Силна, независима, самостоятелна и зряла.

Според Фройд жените превъзмогват едиповия комплекс в твърде късен етап от живота си, и то не напълно, причина, поради която осезателно се нарушава формирането на свръх Аза.
Джудит М. Бардуик твърди следното: „Индивидът със зрял свръх Аз притежава в себе си редица личностни норми, познава и оценява себе си независимо от оценките на трети лица. Индивидът със слаб свръх Аз оценява себе си така, както би го направило едно дете, в зависимост от реакциите на другите, и направлява поведението си според това, което правят другите.“
Фройд посочва, че свръх Азът на жената никога не може да е толкова безпристрастен или независим, както този на мъжа, и че е много по-неразвит, защото зависи от външни източници, тоест от бащата или от други авторитетни личности.
Бардуик смята, че зависимостта на жената спрямо трети лица, като генезис на нейната самооценка, е нещо напълно очевидно.
Ясно е, че нарушеното развитие на свръх Аза значително затруднява независимото и индивидуално развитие на жената, прави я уязвима към чуждото мнение, държи я на инфантилни нива на самооценка, пречи й да има лично мнение и да взима самостоятелни решения, подхранва зависимостта й, нарушава чувството й за справедливост и я прави безразлична към културните стойности.
Не е трудно да се разбере, че самореализацията изисква преди всичко вътрешна нагласа за самостоятелно действие и съзнателно и независимо използване на рационалното мислене – качества, които трябва да бъдат направлявани и подхранвани от волево и продължително усилие. Това означава да се сложи край на пасивното съществуване, на инертното очакване и да се вземе решение за действие и реализация.
Освен това, както вече посочихме, едиповият комплекс е конфликт, поглъщащ огромно количество психична енергия, която трябва да се възстанови, за да се използва съзидателно, а не да се разхищава безплодно за изкуственото поддържане на психологическа хемостаза.
А как може да се превъзмогне едиповият комплекс? Това е възможно, като се използват традиционните психоаналитични елементи. Става дума за схващането, че жената може да замести желанието да има мъжки атрибут с това да има дете. Тъй като привличането, което изпитва към бащата, се основава на несъзнателното желание той да й даде фалоса, отказан от майката – желание, което по-късно се превръща в стремеж да има дете от него, приемливо е този импулс да се замести със съзнателното зачеване и раждане на дете. В този случай се предлага процес на психическо, а не на биологично майчинство. Препоръчва се всяка жена да си постави за цел да зачене самата себе си като ново същество в психическия си утерус, и след като изтече съответният срок на развитие, да роди собствената си личност, дошла на бял свят като силен, независим, самостоятелен и зрял индивид.
Необходимо е да се посочи, че майчинската функция разполага с много възможности, тъй като да имаш дете е само част от широка гама зачеващи способности. Тази сила може да се използва за формирането както на същество от плът и кръв, така и на друго, изградено от психична енергия. С помощта на този подход може да се превъзмогне едиповият комплекс по пътя на директното развитие.
Трябва да се има предвид, че желаната еманципация и признание като зряла личност жената може да постигне единствено като моделира сама себе си, а не благодарение на внезапна случайност, появила се с времето, и още по-малко чрез закони – външна подкрепа, с която фактически се признава нейната малоценност.
Наложително е да се разбере, че каквато и дейност да извършва в обществото, жената може да я изпълни единствено като проекция на собственото си съвършенство или незрялост. Ако тя упорито отказва да се развие като индивид, лишава обществото от един по-висш принос, защото избягва да поеме отговорността, която й се полага.
Жената трябва да осъзнае, че с формирането и развитието на нейните индивидуални качества чувството й, че е лишена от мъжки атрибут, ще изчезне, заедно със завистта и враждебността към мъжа.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар