// Вие четете...

Истината е в избора

Семейство и неравенства в остаряването.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“

Концепции и модели. Хетеросексуалният брак е най-срещания тип интимна връзка сред старите хора. Разводът е относително рядко срещан и стигма по времето, когато тези стари хора са били млади (17-30). Болшинството от разведените са сключили повторни бракове. Малък е броят на старите хора, които никога не са се женили. Една част съжителстват без брак (обикновено вдовци и разведени). Расте относителният дял на онези, които имат партньорски взаимоотношения, но не живеят заедно, а отделно, по споразумение наречено „living apart together”. За САЩ този процент е приблизително еднакъв за мъжете и жените – 7-8%. Онези, които избират да живеят по този начин, или искат да имат свое пространство, или партньорите не искат да се местят, за да запазят своята собственост, която да не може да бъде наследявана (след евентуален брак и развод, или смърт), както от партньора, така и от негови наследници. При жените като мотив се посочва и нежелание да поемат грижите, свързани със съвместното живеене.

Изследователите знаят относително малко по отношение на връзките в късна възраст. Изследване на Американската асоциация на пенсионираните през 2003 г сред 3000 души на възраст 40-69 показва, че 18 месеца след овдовяването само 1/5 от мъжете и 1/10 от жените между 50 и 60 г., живеещи в района на Детройт признават, че са имали такива връзки – макар близо 40 от мъжете и 15% от жените да казват, че са се интересували от такава възможност. В бъдеще тези проценти ще растат, предвид обстоятелството, че създаването на нови връзки в късния живот ги мотивира да се чувстват по-спокойни и уверени, и по-малко притеснени при обсъждане на техния сексуален и интимен живот.

Бракът като ресурс за социален контрол. Емпиричните изследвания показват, че семейните са в по-добро здраве от своите неженени връстници. Значима корелация се открива по отношение на редица показатели, включително общата смъртност по причини и психологически дистрес. Социалният избор и контрол са основните тези за обяснение на така наречения „ефекти на брака” върху здравето. Във връзка с изследването на връзката между семеен статус и здраве, основният извод е, че здравите и финансово осигурени хора е по-вероятно да се женят и да остават женени през целия живот, защото бракът осигурява контрол, има икономически и психологически ползи, които директно влияят положително върху здравето.

В този смисъл бракът е ключов ресурс за социален контрол: семейните е по-малко вероятно от несемейните да пушат, да злоупотребяват с алкохол и наркотици, да имат безразсъдно и рисково поведение. Съпрузите, по-специално жените, могат да помогнат на партньора си за здравословно поведение, като редовно посещение при доктор, движение и спорт, здравословно хранене, медицински грижи. Освен това възрастните, които имат общо домакинство, са с по-високи доходи от живеещите сами, а икономическото благосъстояние предполага добро здраве. В заключение, хората живеещи в сериозна връзка е по-вероятно от останалите да имат с кого да споделят и да се чувстват обичани и подкрепяни. Едно от най- дискутираните теми в последните десетилетия е за „ползите” от интимните връзки. Твърди се, че те варират значително, което зависи от правните (юридически) и структурните аспекти на взаимоотношенията. Например, има убеждение, че първите бракове са по-сигурни, в сравнение с повторните; юридическият брак дава по-голяма сигурност и ползи в сравнение с живеенето на съвместни начала; хетеросексуалните връзки са в някаква степен по-гарантирани (икономически и емоционално), отколкото връзките в еднополовите двойки и т.н. Има аргументи в подкрепа на „ползите” от повторния брак за психическото здраве и обратно – други мнения, според които „здравния им ефект” е по-скромен, отколкото този на първите бракове. Болшинството от авторите са съгласни, че подобни модели отразяват повече влиянието на социалния избор, и в по-малка степен – значението на социалния контрол.

Независимо от типа интимни връзки несъмнено здравните ползи са характеристика за качеството им. Анализи, базирани на емпирични изследвания, показват, че лошите семейни отношения увеличават риска от влошаване на физическото, психическото и емоционално здраве, оказват влияние на сърдечните, еднокринни, имунни показатели, на метаболизма и нервната система. Експериментални наблюдения в лабораторни условия обикновено най-напред поставят диагноза за конфликт или близост между партньорите, след което оценяват психологическите им реакции. Изследванията показват, че конфликти в отношенията предизвиква стрес, който е в основата на редица заболявания, може да намали имунните реакции, да увеличи податливостта към инфекции и вируси, да ускори сърдечния пулс и др. Всичко това е свързано с увеличаване на риска от смърт, особено сред старите. Негативните отношения типично имат по-голямо въздействие върху сърцето, отколкото позитивните, като ефектите са по-силно изразени при жените, отколкото при мъжете. Обратно, експерименти показват, че при позитивни взаимоотношения в двойката, предизвикването на физически контакт и близост в стресови условия може да намали кръвното налягане и пулса и да увеличи производството на окситоцин, хормон, който отслабва влиянието на стреса. В заключение, когато отношенията осигуряват емоционална и позитивно влияеща на здравето подкрепа, тези ползи варират широко, в зависимост от правния статус и качество на връзката, както и личните характеристики на участниците в нея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар