// Вие четете...

Управлението

Сектантството – идеология на елита.

ЕиС14„Което е направено през нощта, се вижда през деня.“

Сектантството – идеология на елита.

Както вече стана ясно, идеологията на елита, който управлява по-голямата част от човечеството е процес и има насоченост срещу християнството и най-вече срещу православието. Този елит почти два века генерира идеи и общества, които не са нищо повече от една модерна ерес.
Основно и най-разпространено е мормонството. То е основано от Джоузеф Смит през 1827 г. и е базирано на една легенда, която разказва, че Колумб не е открил Америка, защото преди него са се заселили евереите. Мормонството е една огромна империя, финансирана от мощни корпорации. Тази секта е регистрирана като вероизповедание дори и у нас. Мормонството допуска многоженството, многобожието и в действителност е някаква форма между юдеизма и някакви по-нови протестантски течения.
Друга секта е сциентологията, която е основана през средата на миналия век от Лафает Рон Хабърд. Той е фантаст, който пише романи, в които се разказва, как извън земни завладяват и унищожават човечеството. Тази секта се нарича „Църквата на сциентологията”. Сциентологията е смес от юдейския кабализъм и шаманизъм. В много европейски държави тази секта е обявена за опасна. В специално изследване на тази секта, направено в Франция, се казва следното: „Това е секта, която си служи с пара медицински и медицински методи за манипулиране. Религиозния елемент е само фасада, която прикрива икономически интереси…”
Преди да видим, какво всъщност представлява Сатанизмът, нека да споменем още някои по-известни секти пуснали отровните си пипала в християнска Европа, както и в православна България.
Основните секти, плъзнали в християнска Европа са „Свидетели на Йехова”, „Ню Ейдж”, „Трансцедентална медитация”, „Кришна съзнание”, „Деца на бога”, „Обединителна църква” на Мун, в това число и чисто сатанински култове, които открито се заявяват като поклонници на сатаната.
Нека да кажем няколко думи за Църквата на Мун. Тази секта е основана през 1954 г. в Корея от корееца Сан Мен Мун. Тази структура е сходна с международен концерн, който се занимава с производство, международна търговия, доставка на оръжия, финансови операции, както и някои други делови дейности. Църквата на Мун излиза от тези рамки, защото обхваща още религиозна и образователна, както идеологическа и политическа дейност. Тя прилича на полувоенна организация, като в същото време в други отношения притежава признаци на международна политическа партия с желязна дисциплина.
Към сектите може още да бъдат изброени: баптисти, квакери, методисти, анабаптисти и адвентисти. Всички те се числят към класическото сектантство, което претендира да е християнство, но на практика и теория всички те отхвърлят тайнствата и каноните на Светата Христова Църква, отричат самата божествена същност на Христос.
Общото за всички секти е, че за да получат финансова подкрепа, те трябва да разработят идеи за принизяването на Исус Христос, като Син Божии. За да се скрие техния не християнски характер, в своите доктрини те обявяват, че Сина Божи е само един „пророк”, „учител”, „гуру” или „посветен”. Те отричат, че Сина Божи е изпратен тук на Земята като Спасител на човечеството, както и че само и единствено чрез Неговия Завет, може да се спаси всяка човешка душа.
Както сектите, така и сатанинските клубове имат анти християнска насоченост. При тях основното е, че изразяват откровен култ към Сатаната. Такъв култ към Сатаната е създаден от унгарския евреин Андор Шандор Леви и се нарича „Църква на Сатаната”. След като се запознава през младостта си с историята на всички анти християнски средновековни тайни общества, след като минава през изучаването и прилагането на различни видове магии, ясновидство, екстрасензорство, ритуали на Черната меса, обществото на Пъкления огън и Златна зора.
Под прикритието на „права и свободи на човека” и „веротърпимост” се закрилят нехристиянски вероизповедания и не само, като финансово се подпомага тяхното разпространение, особено в православния християнски свят. Това се прави най-вече от тайните масонски общества и има за цел елиминирането на християнството. Под тази фалшива теза за човешки права се отваря път за общества които биват създавани да отклоняват хората от вярата им в Исус Христос и да ги превръщат в без морални индивиди, консуматори, търсещи удоволствието.
„Църквата на Сатаната” както самите й последователи казват, има голям брой почитатели, както в САЩ, така и по целия свят. Освен това тя е легитимна и призната в щатите, като едно от многото „вероизповедания”. По времето на управлението на Рейгън, нейни последователи, сатанисти са стимулирани да заемат възлови постове във висшата администрация и армията. Но тази подкрепа за Сатанизма продължава и днес. В ежегодните доклади на Държавния департамент се визират данни за държавите по света, как всяка от тях съблюдават „религиозната и етническа толерантност”. И тези, които не искат да допуснат обществено опасни секти, каквито вече бяха споменати, биват обвинявани във верска нетърпимост и биват по всякакъв начин принуждавани да ги приемат, иначе биват обвинявани във верска нетърпимост.
Тъй като по същество масонските тайни общества са сатанински култове се налага да се поясни понятието масон. Масон може да бъде всеки, независимо от неговото вероизповедание, той може да бъде мюсюлманин, протестант, атеист или окултист. Масонството е едно измамно, хамелеонско покритие на идеята за борба с християнството, идеята за избраност на едно малцинство, което е предопределено да владее и управлява човечеството.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар