// Вие четете...

Ниво на океана

Сейши и Цунами.

„Мнозина знаят много, но всичко не знае никой.“

Сейши и Цунами.

Изведената от равновесие под действие на някаква сила вода в затворен или полузатворен басейн след прекратяване на силата до възстановяване на своето равновесие извършва свободни затихващи колебания, наречени сейши.

Вълни сейши: а) едновъзлова, б) двувъзлова, в) многовъзлова.

Те са особено характерни за Женевското езеро, където са били описани за пръв път. Наименованието произлиза от латинската дума “siccus” – сух, с която се отбелязвали осушаванията по брега на Женевското езеро при действието на колебания в нивото. Най-често причината за възникване на сейши са промени в атмосферното налягане при преминаване на циклони над морето. Поради равновесието между атмосферата и хидросферата настъпват колебания на морската (или езерна) повърхност с голям период.

Вълна сейша на 01.06.1998 г. – гр. Бяла.

Подводни земетресения (моретресения), вулкански изригвания или огромни свлачища възбуждат в океаните разрушителни вълни, наречени в Япония цунами (вълна в пристанище). Скоростта им на разпространение е от 400 до 800 км/h, а височината при бреговете достига до повече от 30 м. Например при изригването на вулкана Кракатау на 27 август 1883 г. се образувала вълна цунами с височина 35 м и са загинали 36 000 души. На следващата схема е показана карта на разпространението на цунами при земетресение на о. Кадияк в Тихия океан. За 4,5 часа вълната е изминала разстоянието от Аляска до Хавайските острови.

Разпространение на вълна цунами след земетресение на 1.04.1946 г.

Поради голямата дължина на вълната цунами тя не се усеща от корабите в открито море. При приближаване на вълната до бреговете, обаче, тя се трансформира и достига до огромна височина, причинявайки големи разрушения.

Оценка за интензивността на цунами по Имамура–Иида.

Катастрофални цунами в Световния океан.

Теоретично за българския сектор на Черно море при източно вълнение, когато резгонът е най-голям биха могли да се образуват вълни с височина до 7 м и дължина на вълната 90 м. В действителност максималните размери на вълните са по-малки, поради влияние на крайбрежни плитчини, стратификация на водната маса, наличие на отразени вълни и др.

Вълна сейша на 07 Май 2007 г. – гр. Балчик.

През м. февруари 1979 г. при много силна буря (щорм от изток-североизток, продължил 4 дни) височината на вълната е достигнала 5–6 м, причинявайки разрушения по цялото българско крайбрежие.
В преходните слоеве между водни маси с различна плътност в Черно море се образуват вътрешни вълни. Като се съди по колебанията на температурата, хлорността, кислородното съдържание и някои други показатели тяхната височина в българския сектор на Черно море се оценява на няколко метра.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар