// Вие четете...

Морал и Православие

Седма Божия заповед.

„Делото замислено от жената, се осъществява от мъжа.“

Седма Божия заповед.

Не прелюбодействай. Седмата заповед забранява прелюбодейството. Под „прелюбодейство” се разбират грехове, за които апостол Павел съветва да не се говори на християните за тези мерзости. Само по необходимост, за предпазване от тези грехове трябва да се назоват някои: – 1. Блудство, или безразборна плътска любов между хора, които не са обвързани с брак; – 2. Прелюбодеяние, когато съпруг(а) има незаконно плътско общение с друго лице; – 3. Кръвосмешение, когато близки помежду си роднини живеят като съпрузи.
За прелюбодеянието Спасителят учи „Всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си”. За да не попадне човек в такова тънко, вътрешно прелюбодеяние, трябва да избягва всичко, което може да възбуди в сърцето му нечисти чувства и пожелания, като: сладострастни песни, танци, сквернословие, неприлични игри и шеги, неприлични зрелища, четене на книги, в които се описват нечиста любов, пиянства.
Според Евангелието човек трябва да се старае дори да не поглежда към това, което го съблазнява. „Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена”. Съблазняващото око, трябва да се извади не с ръка, а с волята. Който твърдо е решил да не поглежда към това, което го съблазнява, той вече е извадил съблазняващото око от себе си.
Спазването на тази заповед изисква от нас съпружеска любов и вярност, а за тези които могат да възприемат, чистота и целомъдрие. За взаимните задължения на мъжа и жената в Свещеното писание е казано „Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея”. „Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото”. За да живеем целомъдрено и да се пазим от блуд,
Свещеното Писание повелява да пазим телата си в чистота, защото те са „Христови членове” и „и храм на Духа Светаго”, „а блудникът против собственото си тяло греши”, тоест нравствено го развращава, заразява го с болести и дори поврежда душевните си способности, като въображението и паметта.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар