// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Сега знаеш половината от отговора!

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ.

Прочут войн дошъл при учителя Хакуин и го запитал:
– Учителю, кажете ми – съществуват ли наистина раят и адът?
– Кой си ти? – попитал Хакуин.
– Аз съм Воин от личната гвардия на великия император.
– Глупости! – отсякъл Хакуин.
– Кой император би държал такъв като теб? Приличаш ми на просяк.
При тези думи войнът задрънкал с големия си меч от яд.
Охо! – рекъл Хакуин.
Значи имаш меч! Сигурно е твърде тъп, за да ми отреже главата.
При тези думи войнът не могъл да се сдържи, измъкнал меча и се заканил на учителя. А той продумал:
– Сега знаеш половината от отговора! Ти открехваш вратите на ада!
Войнът се отдръпнал, прибрал меча и се поклонил.
– А сега знаеш другата половина – казал учителят. Ти отвори портите на рая.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар