// Вие четете...

Морал и Православие

Свършекът на света.

AA60„Когато знатните се забавляват, простолюдието живот губи.“

Свършекът на света.

Вече и невярващите историци и статистици признават, че Исус Христос е съществувал и е притежавал свръх естествени способности. Та нима Нашият Господ не извърши чудеса, като възкресяваше мъртви и лекуваше сляпородени, но въпреки това човешкото съмнение е безгранично. Бог ни казва да четем Писанията и да ги спазваме, защото невярващият, дори и да види възкресяването на мъртъв, ще се опита по човешки да разсъждава, плътски да мъдрува и да си намери лукави доводи, за да отрече истината.
Много човеци си мислят, чрез познанието и ума си ще достигнат до Бога. Знанието и мъдруването обаче се ограничават в една окръжност, която дори и да се увеличава, си остава така. Извън пределите на тази окръжност до Бог можем да стигнем единствено чрез вярата и душевното съвършенство.
Ясно е, че страшният ден – денят на Божия гняв и на Справедливия Божи съд ще дойде. Кога обаче ще дойде, никой не знае, освен Бог. Ние знаем само за характерните белези на времето преди Второто пришествие: мащабни и разрушителни войни, земетресения и природни катаклизми, които ще са тежки и опустошителни; глад и болести; поява на еретици и секти; раздори в клира, отстъпление на човечеството; възстановяване на Соломоновия храм в Йерусалим, където на трона ще седне антихристът. „…който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог.“
Нови неизлечими болести сред хората; световни финансови кризи; смутове и тревоги сред хората; явяването на пророците Илия и Енох; идване на антихриста и голямо гонение на християните, особено на тези, които не са приели печата му (чипа).
Тези гонения обаче ще бъдат кратко временни, заради вярващите православни християни, което е видно и от следния Библейски текст: „И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се съкратят ония дни.“
Този ден наистина ще дойде и ще бъде страшен, но само за грешниците. За праведниците ще бъде ден на радост, защото срещата им с Христос е дълго очаквана. Християнинът, който през живота си е сеел само добри дела на Божията нива, сега ще жъне добри плодове. Наградата за всички несгоди, трудности и изпитания ще бъде вечния райски живот, за който Самият Господ в Своята земна проповед няколкократно споменава.
Затова нека, докато сме още тук, на земята, и имаме възможност, да се изповядваме за греховете си. „В последните дни човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделивци, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци нежели Богомолци, от такива се отвращавай.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар