// Вие четете...

Стихийни бедствия

Свързани ли са наводненията с времето?

От какво възникват наводненията и винаги ли са свързани с времето?
Същност на явлението, наречено наводнение – превишение разхода на вода над пропускателните способности на реките.
Наводненията имат различна природа, но в болшинството си те така или иначе са свързани с времето.
Причини:
1. Обилни валежи – както много продължителни, така и сравнително краткотрайни, но изключително интензивни. Такива наводнения са характерни, както за низките ширини, където те възникват регулярно, практически целогодишно, така и за районите с мусонен климат, реки, които се отличават с редуване на ниски и високи води. Освен това, причина за наводнение могат да станат обилните дъждове в циклони на умерените ширини и в тропическите циклони при забавяне на тяхното движение;
2. Бързо топене на снегове и ледове. В средните ширини през пролетта след снежна зима винаги има опасност от наводнения. Критична ситуация възниква обикновено през пролетта, когато в резултат на интензивна адвекция (пренос) на топли въздушни маси започва бързо топене на снега; реки, които се захранват с вода от ледници, могат да се препълнят и в летните месеци при бурно топене на леда в планините;
3. Нагон на водата от морето към брега и в устията на реките, причина за което може да бъде вятъра (като правило при преминаване на циклон) или обилни валежи и подкрепа от морски прилив.
Колко често се случват катастрофални наводнения, причинени от проливни валежи в средните ширини?
Това зависи от особеностите на реките и климата в местността. Кратковременни наводнения, не предизвикващи след себе си сериозни последствия, с излизане на реките от своите брегове след силни проливни дъждове в умерените ширини се случват два или три пъти в десетилетие, а катастрофални наводнения – примерно в десет пъти по рядко, тоест два – три пъти за столетие при това не на всяка река. Следва обаче да се отчита също така и влиянието на изкуственото регулиране на стока, посредством инженерните съоръжения, както понякога с тяхна помощ наводненията могат да бъдат напълно предотвратени.
Могат ли да бъдат предсказани наводненията?
Могат на практика да бъдат предвидени винаги, но с различен срок на предхождане. В зависимост от много фактори срокът на благо временност на предупреждение за наводнение може да се колебае от няколко дена до седмица и даже до няколко часа. За басейна на всяка река и отделните нейни участъци решаването на тази задача носи напълно индивидуален характер. Наводненията могат в редки случаи да се изчислят по комплекс от хидрометеорологични характеристики, като се използват за моделиране. Те могат да се прогнозират с различни методи в основата на които стои отчитане на водосборната реакция на предходни проливни валежи. Във всеки случай решаващата роля принадлежи на пълнотата и точността на информацията за количествата валежи, дефицита на подпочвената влага, нивото на водата в реките и други хидрометеорологични характеристики, такива като обща синоптична обстановка, вятър, атмосферно налягане и други.
Има ли възможност не само да бъдат предсказвани наводненията, но и да бъдат предотвратявани?
Да, такава възможност има. Могат да бъдат изградени инженерни съоръжения, като защитни стени, диги, прегради и други, които при заплаха да предотвратят наводняването на населени места, промишлени и стопански обекти.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар