// Вие четете...

Управлението

Световния социализъм.

soc76„По-добре тъжна истина, отколкото радостна лъжа.“

Световния социализъм.

Малахи Мартин, католически теолог и свещеник, твърди, че представя позицията на папа Йоан Павел II. Добавя изненадващо: „Йоан Павел е съгласен с възгледите на Михаил Горбачов, че такива световни процеси набират сила с всеки изминал ден.“ Мартин разкрива, че тези процеси са „диалектическият материализъм… разработен от Карл Маркс“.
Следователно Мартин твърди, че същата тази ужасна марксистка система, която призна „историческата необходимост“, причини убийства и унищожи над сто милиона души през XX век, е ангелската система, подкрепяна от Горбачов и папата. Това е „новият им начин на мислене“!
Тайното братство винаги си е служило със системата на отрицание на отрицанията, на диалектическия материализъм и комунизма, за да пропагандира целите си. Криза след криза, конфликт след конфликт бяха причинени от тази система. „Убеждението, че тезата, атакувана от антитезата, дава синтез, бе наречено „теория на системите“. В днешния свят това просто означава, че вековният конфликт на двете противоположности — капитализма и комунизма – сега ни дава социализъм.
Тайното братство възнамерява да ръководи световния социализъм, така наречената демокрация. Неговата диктатура ще служи за „доброто на човечеството“. Елитът и окултните му доктрини са „по-добрите ангели“. Тяхната вечна, неизменна мечта е напредъкът на Америка и света, непрекъснат прогрес, диалектически процес на конфликти и разрешения.
Същността на окултната философия и нейна цел е еволюционният синтез, опрян на постоянно, непрекъснато движение.
Мисията на Братството е разпространение на философията на дребната мъдрост – постигането на хилядата светлинни точки“. Метафоричното и символично значение на „хилядата светлинни точки“ е прекрасният свят на звездите (хората), управлявани от Тайното братство.
Пламтящата цел на заговорниците не е подкрепа за неизброимите групи, работещи обществено, а принуждаването на хората да им служат, на тях, по-добрите ангели и на окултните им мечти.
Както писа някога X. Уелс, открит поддръжник на световния заговор: „Нашите ум и знания са причастни към идеята за планираната страна – свят… Тя се появява частично и експериментално в хиляди точки… но скоро ще настъпи.“
Кулминационен момент в речта на Буш през 1988 г. беше откритото потвърждение на окултната философия и целите на „Илюминатите“. В необичайното, прецизно зашифровано комюнике, вицепрезидентът включи тези поразително откровени думи: Ще запази прогреса на Америка, непрестанния й напредък към по-добра Америка, към непрестанната, безкрайна мечта и хилядите светлинни точки… Такава е моята мисия и аз ще я изпълня!
Както пише Алис Бейли в „Трактат за седемте лъча“, висшият, озарен човек има предначертана от рождение мисия и съдба. Това е истина по отношение на Джордж Буш.
„Трябва да се наблегне – пише Бейли – върху установяването на житейската цел на човека“.
Джордж Буш твърди, че е решен да изпълни своята „мисия“. За съжаление трябва да му вярваме. Но дали ще я изпълни или не, не зависи от него. И Тайното братство няма влияние върху това дали окултната мисия ще бъде изпълнена. Единствено Бог – истинският библейски Бог – ще вземе това решение и ще произнесе присъдата си в подходящото време.
Самият дявол не би написал по-хубави речи за Джордж Буш и Роналд Рейгън на Конгреса на републиканците в Ню Орлеан през 1988 г. Президентът Рейгън, почетен масон от 33-та степен, който често е наричан „големият оратор“, очарова с илюминарната си реч многобройните слушатели. Най-напред увери благожелателната тълпа, че „Приближавайки се към Новото хилядолетие, нашият народ под водачеството на Джордж Буш с желание ще встъпи пръв в непознатата Нова ера. “
Думите на Роналд Рейгън могат да имат важно скрито значение, щом като Джордж Буш публично обяви, че има намерение да посрещне Новото Хилядолетие на 31 декември в сянката на Великите пирамиди в Египет.
Както масоните, така и другите тайни сдружения, почитащи Бога на Слънцето, отброяват годините, започвайки от 4000 година преди Христа. Следователно 1999 година е 5999 AL (AL означава Anno Lucis, в годината на светлината). През 6000 г. (която отговаря на 2000 година от нашата ера) ще блесне светлината на Новото Хилядолетие, дългоочаквания „Ню ейдж“, който ще промени целия свят. Луцифер, известен на окултистите като „Носител на светлината“ – ярка, утринна звезда – ще се възцари в цялото си величие.
Какъв празник ще бъде този нов ден за всички почитатели на Слънцето, усъвършенствани и просветени хора, които се смятат за „светлинни точки“! Роналд Рейгън изрази тъкмо такава радост в ентусиазираните и драматични слова, които завършиха речта му: „Това е новият ден – каза оттеглящият се президент – окъпаният в слънце нов ден“.
Менли П. Хол, масон от 33-та степен и окултен философ, ми каза някога, че езикът на посветените е нарочно зашифрован, за да се скрие истината от профаните и наивниците (обикновените граждани). До каква степен може да прикрие Рейгън своите окъпани в слънце слова? За тези от нас, които разбират противния и гротесков таен език на окултистите, светлината, изглежда, ще просветли тъмнината. Разбираме този език, информациите достигат до нас, но изцяло ги отхвърляме.
Намерението на Тайното братство е да създаде система на магична вяра, под чието влияние хората доброволно да подкрепят Новия световен ред. Членовете на Братството се появяват в одеянията на посланици на светлината. Библията ни предупреждава за тези хора и тъмните им планове. Апостол Павел ги нарича „лукави човеци и измамници“, а този, на когото служат, определи като фалшив „ангел на светлината“ (Второ послание до Тимотея 3:12-13; 4:1-8).
Но Библията ни показва и Истинската светлина – единствената, която заговорниците не познават: „Пак им говори Исус и рече: Аз съм светлината на света; който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота!“
Заговорниците се смятат за могъщи магове и вярват, че могат да ни мамят с помощта на илюзията и фокусническите номера. Вярват в алхимията на словото. Убедени са, че шифрованият им език притежава магична, свръхестествена сила. Алис Бейли твърдеше тайнствено някога: „Благодарение на Словото на Мощта се е родил светът и Господарят на Лъчите на обредната магия кара да се създаде божественият организъм.“
За тези люде има изненада. Истина е, че определено количество хора ще станат тяхна жертва. Но онези, които вярват в Бога, няма да позволят да бъдат измамени от илюзорната и съмнителна „мощ на словото“. В книгата на Даниил (12:10) е казано за последните дни: „мъдрите ще разберат“.
Само Бог открива скритата, окултна тайна на „Илюминатите“. В Евангелието на Лука (8:17) четем: „Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.“ А в книгата на Даниил (2:20, 22) ни е дадено следното спокойно уверение: „Да бъде благословено името на Господа от века и до века… Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар