// Вие четете...

Морал и Православие

Световната власт на антихриста.

AA54„Най-лош е този, който не обръща внимание на злото, което му правят.“

Световната власт на антихриста.

Израилтяните не повярваха, че Исус Христос, Синът Божий, беше Месията и Спасителят. Възприеха Го като обикновен човек, богохулник, предадоха Го на римляните, осъдиха и разпнаха. От своя страна пък Спасителят предрича задгробната участ на Израиля така: „И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Аврама, Исака и Якова в Царството небесно, а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина: Там ще бъде плач и скърцане със зъби.“ „Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат: а сега нямат извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и Отца Ми. Ако не бях сторил между тях делата, които някой друг не е сторил, грях не щяха да имат: а сега видяха и намразиха и Мене, и Отца Ми.“
Това подтиква Исус с горчилка да изрече и следните думи: „Аз дойдох в името на моя Отец, и Мене не приехте, но ако друг дойде в свое име, него ще приемете.“ Това означава, че ако някой се появи сред израилтяните в името на месия, те ще повярват в него и ще го приемат като такъв. Парадокс е това, че те приемат и вярват в Стария завет и пророците, но не приемат или не желаят да знаят за написаните пророчества за Христа много години преди неговото раждане. В тази връзка трябва да посочим и още текстове, например, за раждането на Христос: „Затова Сам Господ ще ви даде личба, ето девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Еманоил.“ „Волът позна стопанина си, а оселът яслите на Господаря си, а Израил не позна своя Спасител.“ А за разпятието и изкуплението е написано следното: „.. и те ще Ми притеглят за отплата трийсет сребърника.“ „Христос ще бъде предаден на смърт и съд ще има…“ „А Той бе изпоранен за нашите грехове мъчен за нашите беззакония: наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез неговите рани ние се изцерихме.“
Тези старозаветни библейски текстове са пророкувани приблизително около 800 години преди Христа и не са единствените, които подсказват за Нашия Спасител. В откровението на св, пророк Йоан Богослов се говори за световната власт на антихриста: „Даде му се власт над всяко коляно, език и народ.“
В процеса на заграбване на тази власт, макар да имат роля обикновените човешки усилия и средства, то главната причина за успеха му ще бъде подкрепата на сатаната. „И даде му змеят силата си и престола си, и голяма власт.“
След като се сдобие със световна политическа власт Антихристът ще контролира и икономическите процеси в света. Това ще стане чрез въвеждането на новия световен ред, тоест с окрупняването на населението в съюзи и щати, в свят без граници, с едно законодателство, с една валута и по възможност с една вяра и морални ценности, ако въобще може да се говори за такива. Самото окрупняване ще е с цел чрез централите да се спускат директиви за изпълнение, като по този начин ще се обезличат местните демократично избрани власти. „И той ще направи, щото на всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег или името на звяра, или числото на името му.“
В този белег, на дясната ръка или на челото, за който говори св, ап. Йоан Богослов, ще бъде закодирано числото на антихриста – 666. Без този белег (чип) никой не ще може да купува и продава.
Въпросът е, как обаче човечеството ще приеме белега върху себе си? Най-напред се въведе безкасовото разплащане с дебитни и кредитни карти, но тази система се оказа, че позволява фалшифициране, което пък води до кражби. Съществуването на тази опасност, чрез фалшифицирането на картата, кодовият номер ще бъде имплантиран под кожата на ръката.
В Германия официално се имплантират под кожата чипове от 2003 г., а в САЩ това се прави десетилетие по-рано. До скоро това са били или пейсмейкъри или идентификационни импланти на деца на знаменитости, но сега целта е съвсем друга. Специалисти в тази област от САЩ твърдят, че подкожния чип е логично продължение на модернизацията на системата за плащания, обмен и съхранение на лична информация. Компания от Флорида е разработила информационен имплант с данни за здравния статус и бектраунд на приносителя си. Подкожния мини чип ще може да дава информация на лекарите при спешни случаи, като катастрофи, например, за кръвната ви група и друга информация за здравния ви статус. Разработен е също и подкожен чип, който изцяло замества кредитната или дебитната ви карта. Чрез допир до специален сензор, всеки който има имплантиран разплащателен чип ще може да тегли пари в брой или да се разплаща. В последно време се говори дори за виртуални пари.
С най-различни доводи ни се внушава, че имплантацията на чип е необходимост за финансовия, здравния и социалния ни статус, но това ще е за сметка на личната ни свобода. Защото във всеки момент чрез централен компютър ще се знае нашето местоположение, с кого се срещаме и разговаряме и т.н. Хората ще се намират в световен електронен концлагер, контролиран от световното правителство, като най-различни тайни общества ще бъдат охранителните служби на това правителство.
Така когато дойде антихристът, не ще има много неща да прави, защото всичко ще бъде готово. Той ще бъде улеснен да завладее света, ще бъде улеснен и с това, че преди идването му всички нации ще са обезличени или напълно премахнати.
Човеците и особено християните не бива да се съгласяват с имплантацията на електронен чип на ръцете или челото, защото там ще бъде и белегът на антихриста, тоест числото 666. Не бива да търсим оправдание, че технологичното време налага поставянето на електронен чип и да приемаме да бъдем ползватели на обслужващата ни система. Не е оправдание незнанието, което по-скоро е равнодушие, защото можем да се поинтересуваме, за да разберем за какво става въпрос.
Ако предположим, че не сме знаели и заради това сме приели печата, тогава Христос ще ни каже „Лицемери, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли?“
Св. ап. Йоан Богослов в Откровение пише, че е видял наградата за мъчениците Христови и за тези които не са приели знака: „И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да седят: видях и другите обезглавени, заради свидетелството Исусово и заради словото Божие и ония които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години.“ „…който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия.“
Всеобщото признание на антихриста за всемирен монарх ще бъде едновременно свързано и с всенародното му признание за единствен върховен духовен глава на всички религии. Св. Ефрем Сирин казва: „Той ще тръби за себе си, ще се нарече проповедник и възстановител на истинското богопознание.“
До идването му ще се появят все повече световни религиозни организации, които няма да пестят сили и средства, за да прокламират някакво фалшиво религиозно единство (икуменизъм). Тези организации с неясен произход на своето финансиране ще пледират за обединение на религиите и размиване на светоотческите истини под маската на религиозната „търпимост“ и „толерантност“. Ако нашият Господ Исус Христос проповядваше на земята в наши дни, сигурно щеше да бъде обвинен в религиозна нетърпимост, защото съвременното общество се стреми да създаде един уютен розов „балон“ на религиозна търпимост, в който има място за всички и всичко, освен за истината. Световните религиозни икуменически организации ще бъдат в основата на подготовката за единната религиозна власт на антихриста, но не трябва да забравяме думите на Нашия Господ: „Аз съм Пътя и Истината, и Живота: никой не дохожда при Отца освен чрез Мене.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар