// Вие четете...

Управлението

Ритуалното създаване на „нов човек“.

Soc30„Тайната е като мрежа – скъса ли се една нишка, цялата ще се разплете.“

Ритуалното създаване на „нов човек“.

След достатъчно деморализиращия ритуал на посвещаването личността се създава отново. В хората, които взимат участие в програми за посвещаване, процесът предизвиква психологическа зависимост и шокиращите промени. Джордж Буш е изпитал това през онази нощ преди повече от 40 години в Йейл.
В подразделенията за начална подготовка във BC на САЩ също често могат да се наблюдават драматични промени в мисленето и живота на младите мъже, които изпълняват изтощителни задания и тестове. Това че подготвителният военен лагер е замислен като особена форма за мисловна зависимост, може да засвидетелства всеки, който е преминал такава начална подготовка. В тези центрове за начална подготовка могат да се наблюдават необикновени промени в поведението и мисленето на младежите. В някои случаи, когато учебните програми (посвещаването) биваха успешно завършвани, младите мъже изглеждаха буквално „нови хора“. Сякаш с докосване на вълшебна пръчица младежът придобиваше всички черти и качества, които желаеха програмистите, тези, които бяха планирали учебната програма.
И което е по-важно – сполучливият военен адепт присажда в собствената си личност груповата гледна точка – специален набор от положения, които го карат с желание да взима участие в живота на групата и да бъде неотлъчен неин член. В резултат от атакуването, а след това и потискането на личността му, той става ценен „групов играч“.
Когато някой доброволно се отказва от индивидуалността си и изцяло приема принципа, че съдбата му е неразривно свързана със съдбата на колегите му, той е готов да предприеме и най-тежките, най-ангажиращите и най-трудните мисии. Често би приел и най-суровите условия и дори би се лишил от основните си средства за живот в полза на колегите си, другари по оръжие. Ако бъде призован, би могъл да направи и най-голямата жертва – да отдаде живота си.
Във военната среда са необходими хора с „нова парадигма“, снабдени с ограничена групова гледна точка. Тук не се критикува военната система на посвещаване. Досега тя е служила добре на нацията.
Същият този вид интензивен процес на психологическа зависимост, осъществен при напълно различни условия – в тайно общество – може да бъде хитро насочен в служба на най-коварни и злостни цели. Може например да създаде кръвожаден терорист, мафиотски убиец, излъган, но фанатичен член на източния култ „Ню ейдж“ или лоялен и послушен слуга на конспиративно и опасно тайно окултно общество.
Хора като Джордж Буш, Потър Стюърт и Дейвид Борене от Обществото на черепа и костите несъмнено са изпитали подобна драматична „повратна точка“ в резултат на своето посвещаване. Те обединиха независимите си някога мозъци, за да станат ценени членове на колектива.
Процесът на посвещаването служи за увеличаване на зависимостта от групата и на доверието в нея, но същевременно поставя кандидата в компромисна позиция.
Индивидуалната независимост е пожертвана до известна степен пред „олтара на колективната зависимост. Тогава индивидът е свързан с нещо по-голямо от себе си.
Дали след необикновената нощ, когато кандидатите на Ордена са изпитали най-странните и тайнствени ритуали на Soc29посвещението – купчината с кости, калта, ковчезите и издевателствата, Джордж Буш стана зависим и послушен слуга на опасното, окултно тайно сдружение? Дали като посветен позволи да бъде въвлечен в механизмите на добре смазаната, прецизно функционираща машина – международния колектив, чиито ръководители мечтаят за световно господство? Дали се отказа от индивидуалната си независимост, да се включи в нещо, по-голямо от себе си?
Интересно е, че Малахи Мартин, автор на бестселъра „Ключовете за тази кръв“, в който разказва за избрания план от папа Йоан Павел II да превърне Ватикана в световен авторитет при Новия световен ред, описва президента Буш като „слуга на Съвета на мъдреците“. Съветът на мъдреците е един от синонимите на Илюминатите, известни също като Тайното братство. Символ на Илюминатите е незавършена египетска пирамида, увенчана с все виждащото око на Хор, египетския бог на слънцето.
Джеймс Г. Мартин, масон от 33 степен, губернатор на Северна Каролина и водещ републиканец топло похвали плановете за „нов световен ред“ на Буш. В статия за всекидневника на Роли, „Нюс енд обзървър“ (24 март 1991 г. ) Мартин заявява: „Президентът Буш вдъхна живот в една стара, но навременна идея: реализацията на Новия световен ред“.
Мартин отбелязва, че това е същата идея, която е изобразена върху банкнотата от 1 долар – всевиждащото око над пирамидата с латинския надпис „Novus Ordo Seclorum“, който както обяснява Мартин може да се преведе като „нов ред на вековете“, „нов вековен ред“ или просто като „нов световен ред“.
За съжаление губернаторът Мартин не съобщава на читателите, че пирамидата и всевиждащото око са отпечатани за първи път върху банкнотата от 1930 г. по настояване на президента Рузвелт (масон) и на вицепрезидента му Хенри Уолъс, масон и комунистически симпатизант.
Препечатано от „Флешпойнт“ (април 1991 г. )
Разбира се, трябва да се плати известна цена за постъпването в строя на най-отбрания мъжки клуб на света. Психологическата зависимост дава реколта. Най-голямата загуба на новоприетия е вероятно независимостта му. Когато вече е активен член на колектива, от него се очаква да се подчинява на изискванията на групата и да подкрепя целите и. Личната му съдба и бъдеще са свързани с успеха на по-големия колектив. Такъв човек става слуга на групата, а групата е всепризнатият му и безспорен господар.
Членовете на „Череп и кости“ си дават сметка, че подобна сервилност е цената, която трябва да платят с желание и загриженост заради огромната полза, която произтича от членството в най-елитарното Братство на земята. Цената вероятно не изглежда прекомерно голяма, ако се сравни със значителните облаги, които получават посветените. В действителност, това е една добра сделка. Новият член забелязва, че изведнъж и по различен „начин“ е свързан с мрежа от „стари приятели“ от „Череп и кости“. Също толкова бързо си дава сметка, че тези връзки се разпростират по целия свят и държат кормилото на властта в повечето държави. От мига на посвещението и получаването на ново име – древен знак за единство между членовете на култовите групи – младежът от Ордена забелязва, че животът му е направляван от могъща, често невидима сила. В гъсто изтъканата, здрава и нееластична мрежа на власт и влияния, той самият е само една от преплетените нишки.
В публикуваната в „Гардиън уикли“, приложение на „Вашингтон пост“, статия за президента Буш, авторите правят алюзия за решаващата, макар и невидима мрежа на властта, която влияе на политиката и политическия живот на президента. Авторите се позовават на благосклонната към тайните общества книжка „Мъдреците“ и твърдят: „Възможно е да го (Джордж Буш) ръководи нишка, вплетена дълбоко в живота и времето му. Също като „мъдреците“- шестима влиятелни мъже, които оформиха американската политика, – описани от „Уолтър Исаксон и Айвън Томас в съчинението им от 1986 г., Буш може да проследи корените си в такива бастиони на елита като Йейл. Баща му, Прескът Буш, е бил приятел и партньор на тези хора, а също и на… Аверил Хариман. Това бе елитарна група… която оформи Новия световен ред. Тя предопредели на Съединените щати… нова и трудна международна роля…“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар