// Вие четете...

Поведенчески модели

Различни, за да се допълват.

F108„Който е предупреден, той е наполовина спасен.“

Различни, за да се допълват.

Как мъжете и жените се отнасят към заобикалящия ги „свят“? Мъжът и жената гледат с различни очи на обкръжаващия ги свят. Мъжете виждат предметите и възприемат връзките между тях от гледна точка на положението им в пространството, а жените го възприемат като една по-широко обхватна картина. Те обръщат внимание на подробностите, но в същото време именно заради тях, губят от своята целеустременост. Поради тази причина мъжете са прецизни, а жените често са разсеяни в своите действия или казано с други думи, мъжете виждат нещата в перспектива, тоест пространствено, а жените разглеждат отделните елементи по отделно.
Съзнанието на мъжете е ориентирано към печелене на превъзходство, към постигане на по-високо обществено положение и власт, чрез съревноваване с другите и успешно достигане до крайния резултат. Съзнанието на жените е съсредоточено в общуването, сътрудничеството, в постигането на хармония и любов, особено във взаимоотношенията си с мъжете, а що се отнася до общественото положение и властта, те ще си я получат чрез мъжете. На жените не са им нужни победи в битки, те в края на краищата ще спечелят войната. За потвърждение на тази истина ще е достатъчно да посочим, какво казва нашият народ „ако мъжът е главата, то жената е врата“, тоест накъдето се завърти шията, натам ще гледа и главата. При този толкова категоричен извод е доста трудно да си представим „мирното“ им съжителство под един и същи покрив, как силният мъж е управляван от слабата жена.
Въпросът е, защо мъжът и жената са устроени различни? Краткият и логичен отговор може би е, за да се допълват, тъй като и едните и другите притежават своите несъвършенства. Ако мъжете бяха съвършени, щяха ли да им бъдат нужни жените и обратното. Но както знаем светът е такъв, какъвто е. За разлика от хората, някои животински представители, природата ги е създала да бъдат такива от каквито има нужда оцеляването на вида.
Разликите между двата пола са научно доказани и съизмерими. Те показват, че всеки от тях възприема един и същи свят, но по различен начин, съобразно тяхната ориентация, характерната за всеки пол. Още от малки момичетата се стремят към приятелство и сътрудничество, а момчетата – към власт и положение. В това отношение показателен е следния пример, ако някое момиченце строи някаква постройка, то тя непременно ще е дълга и ниска, а детето задължително ще обръща повече внимание на това, какво правят въображаемите хора вътре в нея. Но ако детето е момченце, то ще се стреми и задължително ще се постарае неговата конструкция да е по-голяма и по-висока от тази на другото момченце. Момчетата тичат, скачат, боричкат се, правят се на анимационни герои, а през това време момичетата си говорят коя, кое момче харесва или колко глупаво изглеждат някои момчета.
Въпреки че родителите полагат много усилия да отгледат и възпитат своите деца по един и същи начин, в крайна сметка, природата и генетичната заложеност си казват думата за предпочитания модел на поведение. Момчетата се интересуват от предметите и техния начин на действие, момичетата отделят повече внимание на околните и установяването на добри взаимоотношения с тях.
Когато става въпрос за предпочитания модел на поведение, трябва да се каже, че момчетата предпочитат да се състезават, а момичетата да си сътрудничат. Няма да е невярно, ако се твърди, че в момичешките групи цари атмосфера на сътрудничество и никое момиче не изпъква очебийно като лидер. Те използват говоренето, за да покажат привързаност и съучастие. Обикновено всяко момиче си има най-добра приятелка, с която да си споделя тайни. Ако обаче някое момиче се опита да наложи авторитета си в групата, то задължително ще бъде отхвърлено и непременно ще получи своя негативен етикет. За разлика от момичетата в момчешките групи цари строга йерархия, с очебийно изпъкващи лидери, които се отличават с високомерния си или агресивен тон и езика на тялото, като всяко от останалите момчета се стреми да си извоюва по-високо положение в йерархията. Властта и положението са от първостепенна важност в момчешките групи. Те обикновено се постигат чрез уменията и познанията на момчето, чрез способността му да говори агресивно с другите или да се бие и да побеждава онези, които са го предизвикали.
Момичетата са щастливи, ако успеят да изградят добри взаимоотношения с учителите и приятелите си, докато момчетата гледат с недоверие на учителите и вместо да общуват с приятели, по-скоро предпочитат да изследват пространствените отношения на нещата от околния свят, при това сами.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар