// Вие четете...

Управлението

Разделение на християнската църква.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Откритият враг не е така страшен, както фалшивият приятел.“

Разделение на християнската църква.

В годините на прехода в държавите от Източна Европа и особено в нашата страна избуяха отново масонските ложи. В тях основно са представителите на политиката, изкуството, бизнеса и дори на духовенството. Всички те смятат, че членуването в тайните общества е нещо възвишено. Причината за стремежа на хората към членство в тайните общества е, че то им позволява лесно да достигнат до власт, пари и удоволствия. Всъщност цената за тази привилегия е най-общо казано да си продадат душата на Дявола, тоест те се превръщат в хора които не признават първенството на Бог. За тях Християнската църква не пасва като начин за усъвършенстване, за тях усъвършенстването минава през Църквата на Сатаната.
Битката срещу Христовата църква се води още от нейното създаване и продължава и до днес. Битката е за човешките души и е проста като схема, но в същото време тя се усложнява от много битови, икономически, политически, социални и емоционални детайли, които най-вече замъгляват съзнанието на човека да се ориентира за най-важното, а то е спасението на неговата душа.
Според официалната масонска пропаганда „Масонството е международно тайно мъжко сдружение с йерархично устройство и с традиционен ритуал, култивиращо присъщите на човешката природа добродетели и ратуващо за мир”. Класическото масонство се основава на неизменното присъствие на Великия архитект на Вселената и на първенството на човека като върховен смисъл на битието.
Веднага се вижда, че за масоните човекът има първостепенно значение, а не е Бог, защото те се стремят да бъдат богове. Отричането на първенството на Бога е ерес, която идва от ранното християнство. Много от ересите привидно се градят върху християнството, но всъщност търсят пътища за неговото унищожение. Какво например е отделянето на Западната Католическа Църква от Източното православие и изолирането му. Не е ли предателство от страна на Римокатолическата църква, нахлуването и заробването на православните държави от исляма. При освобождението на православна България, нито една католическа държава не оказва подкрепа, по-скоро подкрепят и подпомагат ислямска Турция, защо? Битката никак не изглежда да е била християнство срещу ислям, по-скоро е православни срещи католици и мюсюлмани.
Какъв е извода? Както в по-ранни, така и в по-късни периоди, а и сега Западна Европа и Америка се определят като унищожители на Православния Изток. Историческата истина за мястото на Римокатолическата църква в битката й с Източното православие никак не е по-маловажна, тъй като тя се води още от момента на разделянето на християнската църква на католици и източно православни.
Основният конфликт определящ световната и европейска политика през последните петнадесет века е противоречието между римокатолическата църква и източното православие. Началото е с основаването на източната Римска империя от император Константин през средата на пети век. Свален е императора на западната Римска империя, но остава папата – главата на римокатолическата църква. По това време папата има върховна власт. В държавното устройство папата се намира над императора. При създаването на източната римска империя император Константин променя това. Новоизбраният митрополит на източното православие няма власт над императора.
Официалното разделение на християнската църква на католици и източноправославни е през началото на единадесети век. Останала без империя католическата църква предприема колониална политика, умело прикрита в името на християнството и светите земи. Организирали се няколко кръстоносни похода, на които Папата осигурява финансирането. Едни от основните спонсори са били венецианските търговци, но те обикновено не давали пари само в името на вярата. По времето на поредния кръстоносен поход в началото на тринадесети век, венецианската флота променила курса от светите места и се насочила към Константинопол. Вероятно са разполагали с необходимата информация за политическата атмосфера в империята и благоприятният момент за нападение. В резултат Константинопол е превзет и жестоко ограбен. Обявено било основаването на Латинската империя, която просъществувала само половин век. За нейното ликвидиране, предвождани от цар Калоян ние българите имаме не малка роля.
Източното православие е религията на най-голямата империя в средновековието, която България приема през девети век. С тази империя България има обща граница, но не бива да забравяме че българската държава е разположена на бивша територия на империята. Кан Кубрат, считан за основател на Велика България е израснал в императорският двор в Константинопол. Там той е прекарал двадесет години.
В края на седми век Византия има сериозни проблеми от север. Набезите на различни варварски племена били постоянни. Българската държава била много удобна със своята военна мощ да послужи като буфер от север. Територията северно от река Дунав била определена за България, по причина на това, че не е възможно Византия да преотстъпи Добруджа, житницата на империята, на българите. Лошите природни условия на блатистите райони северно от река Дунав, разочаровали българите. В резултат е последвало преминаване на реката и сблъсък с армията на Византия. Спирането на българите е било от голямо значение за империята. Доказателство за това е, че армията се е предвождала лично от императора.
Дипломатическите взаимоотношения между България и Византия са били в постоянно развитие. Българските владетели и голяма част от аристокрацията получавали своето образование в Константинопол. За отблъскването на арабските атаки за превземане на Константинопол, българската армия, начело с Кан Тервел е изиграла решаваща роля. Със своите победи над рицарите кръстоносци Цар Калоян ускорява възстановяването на Византия и ликвидирането на Латинската империя.
Независимо от противоречията, независимо от поредицата военни конфликти, ръководителите на двете държави са осъзнали, че основният враг на източното православие е римокатолическата църква. Целта на организираните кръстоносни походи след като турците завладяват териториите на Византия и България, е за възстановяването на Латинската империя, а не за спасяване на източното православие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар