// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Развитие на човешките желанията.

„Твърде силното желание не се съобразява с благоразумието.“

Развитието на човечеството в течение на хиляди години от неговото съществуване – това е развитие и реализация на различни нива на желанията. Именно желанията и намирането на начини за тяхното удовлетворяване определят това или онова ниво на развитие на цивилизацията и на всичко, което ние наричаме технологичен и научен прогрес.

Благодарение на това, че желанията постоянно се усъвършенстват, тоест се изменят от малки към големи, човечеството се движи напред.

Кабала разделя целия комплекс от човешки желания на пет етапа. В опростен вид те може да бъдат представени така:

– първични желания – плодене, храна (казано е: „Любовта и гладът управляват света“);

– втори етап на развитието на желанията – стремеж към богатство;

– трети етап на развитието на желанията – стремеж към власт и слава;

– четвърти етап на развитието на желанията – стремеж към знания;

– пети етап на развитието на желанията – стремеж към постигане на Висшата сила.

Потребността от плодене и храна – това са животински желания, защото тях ги изпитват и животните. Дори и да се намира в пълна изолация, човек изпитва глад и стремеж към продължаване на рода, т. е. към плодене.

Желанията за богатство, власт и знания – това вече са човешки желания. Защото за тяхното удовлетворяване човек е длъжен да се намира в среда на себеподобни – в човешко общество.

Човек се ражда, тече процес на развитие на животинските и човешките желания, а после той открива, че тяхната реализация не му носи удовлетворение. Защото стаеният, но истински негов стремеж, който той не може да осъзнае веднага и да го формулира, излиза извън пределите на този свят.

Това желание човек получава отгоре. То не е дадено от Природата, както животинското желание, и не се развива под влияние на обществото, както човешкото желание.

Кабала нарича това ниво на желанието – желание към духовната светлина или душата на човека.

Кабала изследва духовната конструкция, наречена „обща душа“. Тази конструкция се състои от 600 000 части, всяка от които се дели на още множество частици, които се помещават във вътрешността на „земните“ желания, т. е. желанията на първите четири нива.

Творец Кабала нарича общата, управляваща цялото мироздание сила, която включва в себе си като съставни, всички частни сили на мирозданието.

Възникване на новия вид желания. Съвкупността от земни желания в Кабала се нарича „сърце“. Желанието за усещане на Висшата сила (към духовното или духовно желание), което възниква в него, се нарича „точка в сърцето“.

Човек е длъжен в течение на своя биологичен, земен живот да достигне пълното напълване на духовното желание. Той многократно ще се връща в нашия свят, докато не постигне това. По този начин е всяко поколение в нашия свят – тези същите 600 000 души, облечени в тялото на нашия свят.

Всяко поколение – това са „стоящите в редица“ 600 000 души, придвижващи се към напълване с духовна светлина: тялото умира, а душата се премества и се облича в ново тяло, отново работи в него за напълване и така нататък, докато на определен етап от своето развитие не се напълни с Висша светлина.

Повечето хора изпитват потребности, ограничени от рамките на нашия свят. В тях влизат творчески, интелектуални, културни стремежи на човека и потребности за изследване и разбиране на устройството на нашия свят. Това свидетелства, че душите, облечени в телата на тези хора, още не са достигнали желанията към духовното – петия етап от развитието на желанията. Такъв тип души не предизвикват в телата, в които се вселяват, стремежи към това, което се намира зад пределите на нашия свят.

Но има друг тип души. Намирайки се в белтъчното тяло, такава душа предизвиква у човека притегляне към висшето и вечното. Човек се опитва (както и всички други) да се задоволи с това, което ни дава този свят, но нищо не се получава. Той вижда, как другите хора се стремят към печелене, придобиване, богатство и успех, а на него всичко това му се струва нищо повече от игра.

Той участва в тези „игри“ и често сполучливо, но това не го удовлетворява. Постепенно, като пробва себе си точно в този свят и се разочарова, човекът започва да усеща, че душата му изисква друго напълване. Като получи най-накрая желание към духовното, човекът чувства, че вече не може да се напълни със земните наслаждения и затова животът му е празен. И тогава започва да търси нов източник за напълване – духовно желание.

Търсенето и разочарованието са спътници във възникване на новия вид желание, така характерно за нашето време. От средата на XX в. нататък все повече хора получават желание за духовното отгоре, което предизвиква противоречие у човека, защото то възниква в сърцето му съвместно с всички други земни желания.

Така на човек му се спуска отгоре петото желание, което го въвежда в състояние на вътрешен дискомфорт. Именно в това състояние хората идват в Кабала, явяват се за обяснение как да напълнят възникналото в тях желание към Висшето.

Тъй като желанието към духовното идва отгоре, то обектите от нашия свят не могат да бъдат негов напълнител. Кабала се занимава с това, че показва на човека как може да напълни това най-висше желание, ако то възникне.

Кабалистите, получаващи напълване на духовното желание (думата „кабала“ означава получаване), наричат този напълнител светлина, по-точно Висша светлина.

Тази Висша светлина се нарича Творец, защото създава желание и сам го напълва. Но ако у човека това желание не възниква, то той продължава да живее, както обикновените хора в нашия свят.

Напълване. Нашият живот – това е процес на непрекъснато търсене. През цялото време ние търсим това, което може да удовлетвори, да напълни всички нови и нови наши желания в гонитба за храна, богатство, плодене, власт, знания. Всички тези желания възникват в нас постепенно и се сменят едно с друго. С тяхното напълване се занимаваме през целия си живот.

На много хора в историята на човечеството им се удава да напълнят и своето духовно желание. За това ни разказват в своите книги, те разказват за търсенето на напълнителя и процеса на напълване. Техните обяснения и описания на този процес са събрани в цяла наука, наречена Кабала. А себе си такива хора наричат кабалисти.

Кабалистите ни обясняват, че човек, намирайки се в нашия свят, е длъжен да напълни душата си със светлина така, че да се издигне на това духовно ниво, на което се е намирала до спускането и обличането в сърцето на човека, т. е. в земни желания. Нашата задача се състои в това, въпреки всички останали желания, наричани сърце на човека или тяло на човека, ние да можем да напълним точката в сърцето с Висша светлина.

Кабалистите разказват, че напълването на душите със светлина дава усещане за Висшия свят. Това значи, че ние можем да живеем (да усещаме), да се намираме както във Висшия свят, така и в нашия свят, едновременно, съединявайки в себе си тези два свята. Състояние, при което, намирайки се в нашия свят, човек се поправя изцяло и напълва своята душа на най-високо духовно ниво, се нарича „край на поправянето на душата“ или просто „край на поправянето“.

Кабала дава възможност – от този момент, когато в нас се усети стремеж към висшето и благодарение на това, да получим първата информация за кабала – овладяване на методиката за напълване на душата, да усетим състоянието на пълно наслаждение, на вечността, на абсолютното познание и съвършенство.

При това се появява възможност това да се реализира сега, в този свят, в този живот, а не да се връщат отново и отново в „недобрия“ свят, пребивавайки в търсене и страдания от своето раждане до смъртта. Както е казано: „Опитай и се убеди колко прекрасен е Творецът.“

Доколкото думите се сменят непрекъснато, развиват се и се усъвършенстват, то задачата на Кабала е да създаде за всяко поколение подходяща именно за него методика за получаване на висше напълване. Тази наука затова се нарича „Кабала“ – получаване, което обучава на методиката за напълване на душата със светлина (наука за получаване на светлина).

Кабала ни учи да получаваме Висша светлина и цялостно напълване на душата с нея, т. е. всички желания, както сърдечни така и духовни. Това е възможно, доколкото всички наши желания са създадени именно от тази светлина. И затова само непосредствено напълване с нея е способно да ни утоли.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар