// Вие четете...

Поведенчески модели

Път към истинското щастие.

G28„Когато детето прилича на бащата, то сваля съмнението от майката.“

Път към истинското щастие.

Мъжете ценят жените и жените ценят мъжете. Всеки оценява уникалния принос на другия за оцеляването и добруването на семейството. Затова пък мъжете и жените, които живеят в модерните цивилизовани страни са напълно лишени от тези модели на поведение.
Защо мама и татко не могат да помогнат?
Оцеляването на семейството вече не зависи изцяло и единствено от мъжа, нито пък от жената се очаква да си седи вкъщи единствено като възпитателка и домакиня. За първи път в историята на нашия вид повечето мъже са напълно объркани по отношение на трудовите си задължения. Ние сме това поколение човешки същества, изправено пред редица обстоятелства, с които на нашите предци не им се е налагало да се справят. За първи път понастоящем ние търсим от партньорите си любов, страст и личностно удовлетворение, тъй като осигуряването на основните средства за оцеляване вече не е критичен въпрос. Нашата съвременна социална структура обикновено подсигурява така наречената основна потребителска кошница посредством пенсионните фондове, социалните осигуровки, законите за защита на потребителите и различните правителствени програми. Но в такъв случай, какви са новите правила и къде можем да ги научим? Нека се опитаме да дадем някои отговори.
Ако сте родени преди 60-те година на миналия век, то вие сте отраснали, наблюдавайки родителите си да се отнасят един към друг съобразно древните правила за оцеляване на мъжа и жената. Нашите родители са повтаряли техните модели на поведение, възприети от техните родители, които на свой ред са копирали своите родители, които пък са подражавали на техните родители и така чак до някогашните обитатели на пещерата с ясно определените им роли в живота.
Но сега моделите са напълно променени, така че вашите родители просто не знаят как да ви помогнат. Понастоящем статистиката сочи, че приблизително 50% от сключените бракове завършват с развод, а ако вземем предвид и безбрачните съжителства, и хомосексуалните двойки, действителният процент на разпаднали се двойки надхвърля 70%. Затова е наложително да си създадем и усвоим нови модели и правила, за да съумеем да открием, как да бъдем щастливи.
Човекът е само още едно от многото животни.
Повечето хора трудно се възприемат като едно от многото животни на Земята. Те просто отказват да приемат факта, че 96% от всичко, което може да се открие в техните тела, може да бъде открито и в тялото на една свиня или на един кон например. Единственото, което ни отличава от останалите животни, е способността ни да мислим и да градим планове за бъдещето. Другите животни само откликват на възникналите ситуации съобразно своите инстинкти и посредством повтарянето на определени модели на поведение. Те не могат да мислят, могат само да реагират.
Повечето хора възприемат и споделят факта, че животните имат инстинкти, до голяма степен като предопределящи тяхното поведение. Това инстинктивно поведение на животните е очевидно, например птиците пеят, жабите крякат, мъжките кучета вдигат крак, а котките дебнат набелязаната плячка. Но тъй като това не са модели на поведение, плод на умствена дейност, повечето хора трудно ги свързват със собственото си поведение. Те дори пренебрегват факта, че да плачат и да сучат също е напълно инстинктивно.
В действителност, каквито и модели на поведение да онаследяваме от нашите родители, повече от сигурно е, че ще ги предадем и на децата си по същия начин, както това става и при всички останали животни. Когато усвоите някое ново умение, вие генетично го предавате и на вашите деца. И само ако ние, човешките същества, се научим да се възприемаме като вид животно, чиито импулси и инстинкти са били предавани и усъвършенствани по пътя на милионите години еволюция, ще можем по-лесно да разберем собствените си основни нужди, както и да бъдем по-толерантни към самите себе си и към другите. А именно това е пътят към истинското щастие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар