// Вие четете...

Физика на Океана

Първите комплексни океанографски изследвания

Решаващо значение за океанографията е изиграла специалната океанографска експедиция с корвета „Челинджър” подготвена за тази експедиция в Англия. За три и половина години от 1872 – 1876 г корабът е преплавал 68900 мили и е направил 362 дълбоководни хидрологични станции в Атлантическия, Тихия и Индийския океан, провеждайки на практика първите комплексни океанографски изследвания.
По нататък огромна крачка напред в развитието на океанографията са направените изследвания от С. Макаров, отначало в Черно и Средиземно море, след това в Тихия океан и Японско, Охотско и Жълто море с кораба „Витяз”.
В развитието на океанографията в началото на XX век съществено значение изиграло създаването през 1902 г на Международния съвет по изучаване на морето. Особено внимание при това било отделено на откриването на Северозападния проход и достигането на Северния полюс. През 1903 – 1906 г норвежецът Амундсен успял първи да премине по северозападния проход и да докаже неговото съществуване. На 1 април 1909 г американецът Пири е достигнал Северния полюс.
След Втората световна война океанографските изследвания получили огромно развитие, особено с началото на международното сътрудничество по изучаването на Световния океан.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар