// Вие четете...

Човешката душа

Психични връзки.

„Който се страхува, увеличава храбростта на противника си.“

Психични връзки.

Много често психични проблеми възникват в резултат на създала се нежелателна връзка. За да разберем същността на този проблем, трябва да разгледаме целия въпрос за психичните връзки.
Ние вече описахме подробно телепатичното внушение. Психичните връзки могат да се считат за пасивна страна в случаи, където телепатичното внушение е активна страна. В действителност тези връзки представляват основно условие за осъществяването на телепатично внушение. Двама души, влезли в такава връзка, могат да бъдат описани като астрални сиамски близнаци. Въпреки че физическите им тела са разделени, техните астрални форми са свързани по начин, който позволява свободно преминаване на астралната сила между тях, точно както при майката, свързана чрез пъпна връв с нероденото си дете и имаща с него едно и също кръвообращение.
Този факт обяснява много важни окултни феномени. Той лежи в основата на всеки брак и обяснява много страни в отношенията родители – деца. Той също мотивира някои важни аспекти от връзката учител – ученик.
Такива връзки са възможни не само между двама души, но и между отделен индивид и цяла група. Този факт играе важна роля в дейността на всички братства. Такива психични връзки са възможни между човешко същество и същества с нечовешка същност (елементал), с нетленни души, свръхчовешки същества и всъщност с всяка форма на живот, с която даден индивид влиза в синхрон. Трябва да има синхрон в основата на образуването на такива връзки, но веднъж създадени, те могат да се развиват почти безкрайно. Любопитна подробност е, че при по-продължително съществуване на психична връзка, хората започват постепенно да си приличат.
Когато две човешки същества са в такъв съюз, по-малко позитивният човек започва да губи своята индивидуалност и става бледо отражение на другия. Точно по тази причина западните окултисти, които високо ценят индивидуалността, не вземат отделни ученици, като източния гуру, а предпочитат да работят посредством ритуали с цяла Трупа, защото този метод е не толкова индивидуален. Но дори и при него отделните членове на една група претърпяват известни промени, докато придобият групова нагласа, така че те всички имат определени общи черти. Кой не би разпознал отличителните черти на християнските богослови, теософите или квакерите? Всяка система, която прилага групова медитация, слага своя белег върху членовете си.
Точно този факт определя до голяма степен стойността на връзките между членовете на групи, заслужаващи признание. Той определя също и вредите от отношенията в недостойните групи. Нека разгледаме какво става, когато един обикновен човек с добри намерения се свърже с някоя дегенерирала група. Той или ще се озове в остро противоречие с груповия разум и няма да има друг избор, освен да се оттегли, или бързо и съвсем несъзнателно ще получи нагласата на новата среда. Без да осъзнава този факт, неговото чувство за морал ще бъде притъпено и той ще приема за естествени неща, който в друга среда би отрекъл с отвращение.
При наличието на психични връзки се споделят и други неща, освен общата нагласа. Реални идеи могат да преминават от единия разум в другия, както при телепатията. По същия начин се прехвърля и жизнена сила. Тук лежи обяснението на някои видове духовни изцеления. При пренасянето на етерна енергия е необходимо хората да са в непосредствен контакт с, магнетичните си полета. Това не е необходимо при предаването на астрална сила. Трансмисията тук не зависи от пространството.
Тук ние разглеждаме позволеното прилагане на тази сила за изцеление и за обучение и развитие на учениците, така че няма да обясняваме в подробности нейният механизъм на действие. Достатъчно бе казано за начина, по който тя действа. Нека опишем само практическите методи за прекъсване на такава връзка, ако това е необходимо.
На астрално ниво телепатичната връзка изглежда като лъч светлина, светеща нишка или сходна мисло-форма, защото точно под тази форма тя се образува от човека, който създава магнетична връзка. Понякога, ако операторът има висока степен на посвещаване, той вместо да свърже този лъч пряко с човека, сътворява астрално животно в края на тази връзка, на което той придава известна част от своето собствено съзнание. Тази животинска форма се нарича Наблюдател. Тя не действа самостоятелно, докато не е прикрепена към дадения човек и тогава започва да се защитава според естеството на своята природа. Използването на Наблюдател е средство за познаване на причиненото въздействие без да е необходимо концентриране на съзнанието. Когато адептът абсорбира отново психичната субстанция на Наблюдателя, той приема и съдържанието на неговото съзнание. Недостатъкът на този метод се състои в уязвимостта на Наблюдателя от психична атака и факта, че при неговата дезинтеграция или увреждане се наранява и самият адепт.
При работа с мисло-форма имайте предвид, че тя е продукт на въображението и не притежава самостоятелно съществуване. Създаденото от въображението може да се унищожи единствено от него. Ако създателят на съответната мисло-форма е изградил нейния образ във въображението си, вие също можете да я унищожите, като си представите как нейният образ се разпилява на хиляди парчета, избухва в пламъци, разтваря се във вода или се поглъща от земята. Това, което е предизвикано към живот във въображението, може да бъде унищожено само там.
Ако това, което сме приели за мисло-форма, не се унищожи по този начин, то вероятно е изкуствен елементал. Има два типа такива елементали: първият е одухотворен чрез инвокацията на елементална същност в мисло-форма, а вторият – чрез проектирането на нещо, което магьосникът излъчва от собствената си природа.
Първият тип елементал може да бъде прогонен чрез използване на Пентаграма, но при втория тип трябва да се приложи друг метод, наречен поглъщане. Методът на поглъщането е от много висока класа и неговото успешно прилагане зависи от състоянието на съзнанието. Всеки сам за себе си трябва да реши дали в даден момент, в даден случай, той може да опита. Ако той не успее да стабилизира своите собствени вибрации и да постигне състояние на абсолютен покой и свобода от всякакви усилия, той не бива да прави опит.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар