// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Просвета за българите.

„Туй, що виждаме ний – видимост е само една, Далеч от морската повърхност е дъното, Предполагайки несъщественото за явно в света, Защото тайната същност на нещата е невидима.“ (Омар Хаиям)

Просвета за тълпата. Просвета за елита. Просвета за глобалният предиктор.

Съществува мнение, че тълпата не обича да чете и не обича книгите. Съществува мнение, че елитите знаят достатъчно и че също не им трябва никаква просвета. Съществува мнение, че Глобалният предиктор също не се нуждае от просвета, знаейки всичко и изчислявайки предричайки всичко.

Така ли е?

Попитайте бог!

Бог е във всеки от нас, във всеки човек, във всичко! той е този, който управлява тълпата, елита и предиктора. бог управлява народите!

Бог казва, че никой не може да поставя граница на информирането и ограмотяването на неговото творение.

Декретът на бог отец е ясен: „аз давам абсолютното право на свободен избор на моето творение човекът! ако то иска да еволюира и да стане пълновластен господар на себе си! мирозданието е в неговите ръце, ако това творение може да го управлява. когато моето творение има сила да управлява мирозданието, тогава и мирозданието е негово, под негов контрол.“

Накратко: и нека моето творение да управлява мирозданието“ Това е и формулата на народовластието.

А сега да запитаме: Къде има днес демокрация, в коя страна? Декоративна или представителна е тази демокрация и какво общо има тя с истинската пряка демокрация или народовластие!

За да има народовластие трябва да има будност в самото творение на Бог Отец и едва чак тогава, това творение каквото е човекът, може да поеме управлението на мирозданието.

Властта се дава веднага в ръцете на този, който може да поеме отговорност пред Бог!

Кой може да носи отговорност пред Бог Отец! Кой?

Тълпата е зажадняла за истинска информация, нея я лъжат с всякакви подменени истини от хиляди години. Тя и затова не чете и отказва да възприема днешните половинчати истини, с които обучават сегашните социолози, политици и кадри на администрацията.

Елитът също не възприема от това Познание защото е лишен от връзката с проблемите на социума, та нали той живее в саксиените условия , които Предикторът му е отредил. Екскурзии по чуждестранни острови и непознаване на собствената територия и психология, отчужденост от народа.

А Предикторът може ли да научи нещо от тази Просвета! Отговорът е: Само ако поиска! Той знае точно толкова колкото Бог му позволява да знае. Когато е загубил пътя на водене на кервана, тогава той застава на пътя и нехае.

Днес, народите са загубили надежда за пътя напред. Тълпата не иска повече така да живее по старому, Елитите не могат повече да живеят – управляват по старому, Предикторът нехае – не знае посоката напред, загубил компаса подаден му от Бог Отец, опиянен от собствената си власт над всичко.

Има ли власт, която да не се отнема! Има ли власт, която да не се заменя от един собственик на друг!

Какво е властта, ако не чувството за отговорност върху мирозданието и неговите части, възложени на творението на Бог Отец!

Формулата Просвета на три равнища е необходима на нашето време. Просвета за народа, Просвета за елита, Просвета за предиктора!

Просветата е от Бог Отец!

Просветата, това не са само книгите, това е всичко онова, което касае просветляването на съзнанието на човека! Никой няма право да ограничава този процес.

Новият световен ред, това е също опит да се ускори еволюционното развитие на човека, като се осъществяват справедливи условия за разделението на човечеството, всяка част в съответният ресор, но този нов световен ред не може да се въведе в условията на насилие и дезинформация, половинчато подаване на дигитални информации.

Дигитализацията, ако ще дава половинчати истини е безсмислена.

Зомбирани роботи наричащи себе си човеци не са нужни на бог отец!

Българският вариант на КОБ. (Концепцията за Обществена Безопасност)

Условното наименование КОБ показва, че в дадена страна, поела пътя напред към Бога нещо вече е било създадено по волята му. И това условно наименование нека остане в историята като работно понятие за устрема на човека. Константин Петров, генералът и човекът, извършил онова, което днес на мнозина изглежда като приказка. Те даже и не разбират размера на свършеното от него. Системата която Константин Петров формулира и изправи на крака, тепърва ще заработи. Тя е от Бога, и чрез нея се отпушват тоновете подпушвания в социалното устройство на държавите.

За условията на Свята Русия или днешната Руска федерация тази система КОБ изигра или ще играе още своята ненадмината роля. За всяка отделна държава ролята й може да бъде различна.

Разбира се, системата КОБ не е един път завинаги форматирана, тя е в развитие и не бива да се превръща в нещо статично. За условията на Русия тя играе една роля, и в случая се говори за Концептуална партия Единение, тъй като генерал Петров смята, че трябва все пак да има партийна структура, която да ликвидира старата система и да изиграе ролята на обединител по пътя към новите структури.

За условията на България е друг моделът на прехода. Не случайно днес българите не искат никакви партии от системен и несистемен вид. Щом е партийна структура, това пак е деление в обществото. Вероятно за условията на България едно Всенародно движение за нова държавност би изиграло ролята на КПЕ. В този смисъл не бива да се разглеждат нещата буквално за съответните държави, те просто са казани главно като за Русия.

Въобще КОБ за условията на България има своето приложение. Българите могат да я усъвършенстват прилагайки я върху своите основни познания за строителство на държавността. България може да усъвършенства КОБ със своя принос за синархичният модел.

Канът, получил познания от Пророкът, Контактьор, самият кан обграден от своите двама министри в лицето на колобъра и пълководеца. И след това идва ред на четвъртият ешелон за изпълнение на божиите задачи. Спомняте ли си това Българи, в строителството на вашите държави?

Синархията днес не се намира в книгите на отделни писатели, а в родовата памет на отделни народи.

Българите имат своята мисия и тя е: да излъчват цивилизационни импулси и да прилагат волята на Бог Отец! Орфизъм и Богомилство! Изначално оригинално Христово учение!

В тази връзка КОБ в неговото наименование днес Система за жизнеустройство на обществото или Нов модел за държавност, би могло да се допълни със синархическият модел известен като строителство на държави от българите. Нека да помислим и да действаме!

Защо българите които са известни като строители на държавни модели, днес са загубили своята държавност! Може би защото зажаднели за справедливост, те не искат да вървят с издрипавелите одежди на миналото. Затова и им се дава шанс да изковат една нова държавност! С нови хора, преродени на тяхната територия като българи по дух и плът!

Кой е Константин Петров?

Президент на „Академия за управление на глобалните и регионалните процеси на социалното и икономическо развитие“ и изпълнителен директор на „Института на Социализма“. Генерал-майор, академик, професор, кандидат на техническите науки, заслужил свързочник на Русия, заслужил изпитател на космодрума Байконур, участник в разработката и изпитанието на космическата система „Енергия-Буран“ и други сложни комплекси.

Имаше огромен опит в управлението на големи колективи, в решаването на всестранни производствени, стопански, военни, научни и научно-изследователски задачи, в това число и в сложни екстремални ситуации. Награждаван е с много ордени и медали за служба на Родината във Въоръжените Сили на СССР. Като руски офицер и учен плодотворно работи по въпросите за укрепване безопасността на страната и боеспособността на Въоръжените Сили. Служил е в Космическите Войски на Далечния Север, Украйна, Казахстан, в Московския военен окръг и в г. Санкт-Петербург. Преминал през всички длъжностни степени от командир на взвод до генерал. Бил е 7 години командир на полк, след това заместник-началник на космодрума „Байконур“, заместник-началник на Главния Център за Управление на Полетите на космическите апарати, заместник-началник на военно-космическата академия А.Ф. Можайски.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар