// Вие четете...

Роли в живота

Промяна или живот на дребно.

Talp21„Не е беден, който има малко, а който иска много.“

Пред великата промяна – живот на дребно.

Едва ли има човек, който да не разбира, че с човечеството и човека става нещо много голямо! Какво е то?
Да погледнем само конфронтациите – икономически, религиозни, финансови, информационни, етнически, идеологически, политически, търговски, семейни, съседски, колегиални…! Безпощадното печелене на пари, за оцеляване или за власт, е тяхната основа! То създаде огромна и растяща пропаст между богатите и бедните, огромни демографски, миграционни, фундаменталистки проблеми и доведе до несправедливия световен ред днес, до взривоопасното вече социално напрежение между силните на деня и обезправените. При него никой няма да мине безнаказано, това е напълно ясно!
Тогава, защо силните на деня усилват несправедливостите и ни водят по път, опасен не само за нас, но и за тях?
Да погледнем, например, екологичния проблем, отровена и разрушена околна и човека среда, рухваща имунна система на човека, стари и нови болести взимат бързо растящ брой жертви, въпреки успехите на медицината и огромния бюджет за здравеопазването. В основата на този проблем е безпощадната експлоатация на околната среда и човека, което доведе до критично състояние на средата и здравето на човека, отвъд което, в близките 20-30 г., огромна част от човечеството ще загине, в това число и силните на деня! Тогава защо те само говорят по този проблем, подписват документи, но не вземат необходимите радикални мерки? Заради частните икономически интереси ли?
Сега да погледнем престъпността и корупцията, обхванали като ракови метастази цялото човечество! Отново в основата им са безкритичната жажда за материалното, парите, властта, разврата. Това доведе отделния човек до забрава на духовната и моралната си природа, до отчуждаване и обезверяване, поради което той вече няма желание и воля за борба, за обединение, за духовно спасение.
Тогава защо силните на деня не разбират, че властта и парите няма да ги спасят в идващата битка при Армагедон? Защо продължават по този път?
И почти накрая да погледнем, останалите плодове на всичко това: търговия с оръжие, наркомания, проституция, алкохолизъм, борба за насъщния, борба за удоволствия, а душата я няма никаква!
Интегралното човешко знание днес доказва категорично, че:
• досегашната цивилизация си отива и необратимо идва нова;
• хората имат единен произход от небесен създател – Бог или извън земни цивилизации, значи са братя и сестри, поради което никой не може да бъде щастлив за „чужда“ сметка и при прекъсната връзка със Създателя си;
• хората помежду си и с цялата Вселена са напълно обвързани и взаимнозависими чрез съответните полета и биополета;
• кармата и прераждането са обективни и безпощадни закони на справедливостта, възмездието и наградата;
• преходността на материалното и непреходността на духовното;
• космическия творчески потенциал в човека и дребнавия му реален живот.
Тогава, защо силните на деня са толкова невежи и ни водят по самоубийствен път, по който и за тях няма спасение? Защо не чуват гласа на духовната интелигенция и жените? Защо не чуват древните и съвременните пророчества – предупреждения? Защо си затварят очите пред все по-категоричните прояви на Отвъдното и Извънземното?
Това е съвременното човечество:
• обсебено от материалното и загубило духовното;
• удавено в информация и загубило знанието и разбирането;
• заслепено от личното си его и забравило божественото си аз;
• загрижено за красотата и удоволствията на тялото си и пренебрегнало много по-силните радости на душата и духа си!
Поради всичко това Земята и Космосът вече вземат мерки за решително изчистване на отровната плесен: суши и наводнения, земетресения и вулкани, обезводняване на почвата и влошаване на реколтите, нови и стари болести, нови и стари послания и пророчества срещу гибелния ни път – от страна на ясновидци и учени, ново разбиране за човека и Вселената – за истинските им качества и закони на развитие.
Интегралното човешко знание днес доказва без сянка от съмнение, че се ражда чрез велика промяна, качествено нова култура – основана на сътрудничеството и взаимопомощта, реализирана чрез космическия творчески потенциал на човека, даваща му щастие от неподозиран днес порядък.
Пред и в тази велика промяна ще продължим ли да живеем на дребно? Пред гибелната роля на потребителското отношение и бездуховността, няма ли да се обърнем навреме към духовното и божественото? Няма ли да пуснем тази велика промяна първо в себе си, за да се просветлим и разперим космическите си криле?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар