// Вие четете...

Приложни науки

Програмно осигуряване в картографията.

„Където е учението, там е и умението.“

Картосъставителски и картоиздателски работи. Функционални възможности на програмното осигуряване. В картографското производство понастоящем се използват най-разнообразни програмни средства, при което не само специализирани, имащи картографско назначение. За да се направи качествена карта на компютъра е необходимо да се използва специално програмно осигуряване. Програмното осигуряване може условно да се раздели по следния начин:

1. Векторизатори.

2. Векторни графични програми.

3. Растерни графични програми.

4. Геоинформационни системи (ГИС).

5. Системи за автоматизирано проектиране (САПР).

6. Специализирани картографски програми, влизащи в състава на програмно апаратните картоиздателски комплекси, предназначени за картографско производство.

Векторизатори – това са специализирани програмни средства, които се използват за провеждане на автоматична или полуатоматична векторизация.

Могат да се отделят следните векторизаторите: Easy Trace, MapEDIT, Vectori, Polic и други. Като правило, векторизаторите имат следните функционални възможности:

1. Растерно редактиране: изправяне на грешките, които могат да възникнат при изпълнение на операцията сканиране; завъртане, огледало, преместване и мащабиране на фрагмента; има инструменти за изрисуване и изтриване на растерни фрагменти; изпълнение на инверсията на цвета, изчистване на растера от дефекти, осветени растерни фрагменти и други.

2. Векторно редактиране: създаване на слоеве и база данни; изчертаване на обекти с използване на линии от различен тип; създаване на текстове; поставяне на символи; видове привързване към растерни и векторни обекти; изменение на параметрите на векторните обекти, използване на атрибутивна информация и други.

3. Автоматична и полуавтоматична векторизация: разпознаване на типа на растерния обект, настройка на параметрите за разпознаване; трасировка на растерните криви, различни режими на трасировка; настройка на параметрите за трасировка.

4. Експорт на резултатите на векторизация в формати: .mif/.mid (MapInfo), .dxf/.dbf (AutoCAD),.gen (Arc\INFO, GeoGraph) и други. В издателските програми могат да бъдат импортирани резултатите от векторизацията в формат .dxf.

Векторни графични програми, предназначени са за създаване и обработка на векторни изображения. Преди всичко в картографията при съставянето и подготовката на картографски произведения към издаване, използват се CorelDraw, Adobe Illustrator и Free Hand.

Програмата CorelDraw много широко се използва за оформление и дизайн на картографските произведения, векторизация на изображения от по слойни структури, а също така при съставяне и подготовка на картите към издаване.

Програмата Free Hand работи бързо с файлове с големи размери, има удобен интерфейс, осъществява векторизация на обекти, а също така притежава дизайнерски възможности.

Растерно графични програми, работят с растерни графики. Най-разпространена програма се явява Adobe Photoshop. В картографията тази програма активно се използва за различни цели. С тази програма могат да се изпълняват обработка и свързване на растерни фрагменти, изчистване на растера, извършват се корекции на цвета и цветово разделяне, тъй като тя поддържа голям брой цветови модели, дизайн и оформление на картографските произведения и други.

Геоинформационни системи, използват се за създаване на различни по тема и назначение цифрови карти, а също така и за формиране на база данни. Карти, създадени с ГИС и САПР, не могат да се печатат с офсетов способ, тъй като те не поддържат цветовия модел CMYK, в който се осъществява офсетовия печат. Тях ги печатат в не голям тираж на плотери. За да бъде такова изображение изведено към офсетов способ, е необходимо то да бъде до обработено с издателска система.

За картографски цели също се използват такива ГИС, като Indor GIS, «Панора-

ма», MapInfo Professional, Arc View, Arc GIS.

Системи за автоматизирано проектиране – САПР (CAD – системи) по-рано са се използвали основно в машиностроенето и архитектурата. Понастоящем в крупно мащабното картографиране САПР широко се използват за обработка на резултатите от полеви снимки и работи с топографски планове. Програмата AutoCAD позволява лесно да се привързват растерни изображения, да се осъществява векторизация и да се работи с координати. Удобна е обработката на резултатите от геодезичните снимки. В приложение Raster Design лесно се обработват растерни изображения, както и се осъществява привързването и съгласуването на растерните фрагменти.

С програмата IndorCAD автоматизирано се проектират линейни обекти, генерални и земеустройствени планове, обработват се материали от геодезични изследвания, построявания и се обработват цифрови модели на местността, има възможност за проектиране на релефа, автомобилни пътища, сгради и други.

Програми за текст, те са предназначени за поместване на текст и изображения. Тези програми се използват в картографията за създаване и форматиране на големи текстове: указателите за географски названия, списък на обекти и други. За тези цели преди всичко се използват текстова програма Adobe PageMaker.

Програми за работа с цветно разделни файлове. Тези програми се отнасят към издателските програми. Цветно разделителния файл в формат PostScript се предава на фото наборния автомат. Цветно разделителните файлове PostScript щателно се проверяват за наличие на грешки. За това се извеждат цветно разделителните изображения на калка или лента с помощта на принтер или се преглеждат на екрана на монитора.

Текстови процесори. Най-разпространен текстови процесор се явява Microsoft Word. В картосъставянето той се използва за въвеждане, редактиране и форматиране на текстови данни. Създадените текстови масиви се предават във векторния редактор или текстонаборните програми.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар