// Вие четете...

Човешката душа

Причини за психични смущения.

„Никога не е добре да се научиш как да отвориш вратите към Невидимото без в същото време да знаеш как да ги затвориш и залостиш.“

Причини за психични смущения.

Както беше по-рано отбелязано, сравнително рядко Невидимото преследва човешките същества. Или както Гъсеницата казва на Алиса относно малкото кученце: „Ти го остави на мира и то ще те остави на мира.“ Но ако ние започнем да изучаваме окултизма или дори да се набъркаме донякъде в него, рано или късно ще получим резултати, в случай че системата, която използваме, съдържа в себе си ефикасни възможности.
Ако човек излиза на Пътя за първи път, прогресът по него е задължително бавен и трудоемък. Но душа, която е била посветена в предишни прераждания, може да преоткрие скритите си психически способности толкова бързо, че тогава възниква сериозният проблем за поддържане на синхрон и координация. Изключително често се срещат хора, които, осъществявайки първия си контакт с окултизма, преживяват психична намеса. Намесата може да се дължи на злонамерени въздействия или злонамерени същества. Нито една от тези атаки не е единствена. Има и трета възможност, която се проявява при далеч по-голямата част от жертвите – простият факт, че съзнанието е атакувано от необичайна и непозната сила. Колко често явление е едно дете да е трескаво и капризно през първите няколко дни на морския бряг. Това не е непременно симптом на някакво заболяване. Въздухът, непривичната храна и възбудата от новата околна среда смущават неговото чувствително психическо равновесие. Така и начинаещият е смутен в началото на своята окултна кариера. Непривичните вибрации го смущават и той получава пристъп на окултно разстройство. И в двата случая лечението е едно и също – временно ограничаване на факторите, които са причинили съответното нарушение.
Друга причина за психично смущение е частичното възстановяване на спомени от предишни прераждания, ако те включват болезнени епизоди, особено свързани с изучаване на езотеричното. Нахлуването на окултни понятия в съзнателния разум има склонност да отприщва подсъзнателната памет за сходни преживявания в минали животи. Емоцията, обгърнала даден спомен, неизменно се възстановява преди действителния образ на съответния инцидент. Това е един от най-добрите тестове за точност в спомените от минали прераждания. Тази предвещаваща емоция може да се задържи дълго време на прага на съзнанието, преди спомените да се изчистят и избистрят достатъчно и станат осезаеми. Ако появилата се на хоризонта емоция е болезнена, тя може да предизвика значително безпокойство и при отсъствието на вещ съветник да бъде приписана на окултна атака или на психичните възприятия на злонамерени въздействия в окултната група, към която се е присъединил ученикът. Необходимо е да се проявява огромна предпазливост при правенето на заключения относно психичните впечатления на неопитния ученик, който има склонност към паникьосване.
От друга страна, не бива да се пренебрегват инстинктивните реакции на една чиста и чувствителна душа. Има такива неща, като Черни Ложи и зли същества. Във всеки случай жертвата преживява поправимо и лечимо неразположение.
Изключително трудно е да се определи дали оплакващият се има разумни основания за своите чувства, тъй като неговото собствено въображение е изпълнило атмосферата със застрашителни мисловни форми. Не е просто да се реши дали тези мисловни форми са субективни или обективни. Най-мъдро е да разчитате на тези доказателства, които ви предоставя обективното изследване, и да направите справка в сведенията за съответната група или окултист, срещу когото са повдигнати подозренията. Но еднакво важно е да направите справка и за човека, който повдига тези обвинения. Това, че даден човек е изпълнен с най-възвишени идеали, не е свидетелство за неговото равновесие.
Необходима е ясна и непредубедена оценка за същността на доказателствата. Не е задължително той да е изпечен лъжец, за да прави изявления, които са твърде далеч от истината.
Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, е фантазията и прищевките, свързани със любовния инстинкт у хора, при които той е бил потискан. Нека разгледаме случай с жена, да речем, вече не млада, чиито обстоятелства й позволяват за пръв път да следва своите собствени наклонности. Много жени домакини тръгват с пълна пара в житейско пътуване след смъртта на съпрузите си. Тази жена се захваща с окултизъм, към който може винаги да е хранила интерес, и се присъединява към някой кръг за изучаване и за възможно ритуално посвещаване. Водачът на този кръг при всички случаи е човек със силна и ярка индивидуалност. Неопитната, зажадняла за любов новачка е приета с овации. Ритуалът е нещо много стимулиращо. Жената, вероятно доста несведуща в житейските факти, открива, че е странно объркана. Тя е уплашена и чувства, че приближава някой от кралството на Пан. Нейните инстинкти обикновено безпогрешно я водят към предусещането на източника на смущаващото въздействие. Тя ще посочи непоколебимо към магнетичния мъж, като много рядко има предвид реакциите на една жена в присъствието на мъжа.
Ако тази жена е невежа относно житейските проблеми, обвинението, което ще повдигне, е обикновено под формата на убеденост в хипнотично въздействие. Тя не осъзнава, че хипнотизаторът е природата й. Ако все пак знае нещо за света, обвинението може да е в получаване на непристойни предложения. Само един поглед към жената е обикновено достатъчен, за да се прецени дали има някакво основание за обвинението. Много рядко някое младо и хубаво момиче, което с основание може да е подозрително, разказва подобна история. Любопитно е, че на недоволстващите никога не хрумва да се спасят чрез бягство или да оставят нещата в ръцете на адвокат. Ако в края на някоя дълга история, изпълнена с мрачни намеци и неизказани провокации, бъде зададен въпросът: „Какво точно направи той?“, отговорът обикновено е: „Той ме погледна многозначително.“
Когато някой ни разкаже подобна история, ние трябва да постъпим мъдро и отделим повече внимание на поведението на разказвача, отколкото на загатнатите факти. Този подход неизменно ни доставя много по-ценна информация. Най-трудното нещо на света е да провокирате някоя истинска жертва да говори. Жена, която прави достояние историята на собствения си срам, е обикновено презирана и достоверността на нейните сведения по въпроса е обратно пропорционална на нейната бъбривост. Нека не забравяме, че са необходими двама, за да има скандал или свада. Човек, признаващ дадена грешка, молещ за помощ и проследяващ по обратния път блуждаещите стъпки, в по-голяма степен заслужава да му се помогне отколкото онзи, който твърди, че е чист като ангел небесен.
Трябва да посрещаме обвиненията в неморалност с голяма предпазливост, тъй като законните съдилища не приемат показанията на жертвата, дори и да са дадени под клетва или получени в резултат на кръстосан разпит, освен ако не са подкрепени от допълнителни свидетели. По същия начин лекарят знае, че този тип поведение и разпространена форма на умствено разстройство се нарича дори в учебниците „умопомрачението на старите моми“.
Ако водачът на групата е жена, се сблъскваме с различен тип реакция, независимо, че причините са същите. Не се осъзнава фактът, че „прилепването“ или сблъсъкът на една жена с друга е всъщност заместител на любовната афера, което се потвърждава от факта, че момичето с много обожатели и щастливо омъжената жена никога не им се поддават. В този случай, точно както и в нормалния хетеросексуален контакт: „Господ не знае нещо по-свирепо от презряната жена.“ По очевидни причини тук не се предявяват обвинения за непристойно поведение. В такива случаи обвинението приема една от следните две форми: „Ти не ме обичаш, следователно си жестока! Към мен се отнесоха зле.“ като се групират отвлечени примери в подкрепа на това обвинение; или „Ти не ме обичаш, затова аз те мразя. Ти ме привличаш чрез хипноза.“
Трябва да се има предвид при подобни обвинения, че опитният окултист, особено ако е от висока класа, има изключително магнетична личност и това може да доведе до смущения тези, които не са привикнали към свръх наситени психични сили. Докато човекът, който е узрял за развитие, разгръща своето висше съзнание много бързо в атмосферата и присъствието на посветен от висока класа, този, който не е готов, намира това въздействие за изключително смущаващо. Адепт, който позволява на неподготвени хора да навлязат в неговото магнетично поле, носи вина за липсата си на разграничаване и съобразителност, но той не може да бъде обвинен в злоупотреба с окултни сили. Той съвсем неволно еманира сила и не може да предотврати това. По-висшите адепти винаги живеят в уединение, което им е нужно не само за тяхната работа, но и за ограничаване на въздействието им върху неподготвени души, което води до яростни реакции и свършва на кръста или в чашата с отрова.
Не трябва да се пренебрегва факта, че човек, който идва с дълга история за окултна атака и моли за помощ, особено финансова, може просто да си измисля небивалици и ние трябва да приложим същото разграничаване, както при всяка друга история за лош късмет, като се опитваме да разграничим истината от лъжата.
Оплакванията от окултна атака могат да произхождат ни повече, ни по-малко от самозаблудата на безумния, но това не анулира факта, че втори човек може да потвърди твърденията. Има една особена форма на безумие, позната на психиатрите като „лудостта на двама“, при която двама души, тясно и интимно свързани, споделят едни и същи самозаблуди. В такива случаи обикновено се изяснява, че единият е определено умопобъркан, а другият е истеричен тип, който е бил обзет от самозаблудата на своя партньор чрез внушение. Тази форма на лудост е по-широко разпространена при жените. Обикновено възниква при две сестри или две жени, които живеят заедно.
Има друга клопка, за която и опитните трябва да внимават при взаимоотношенията си с човек, оплакващ се от окултна атака. Безумието може да бъде периодично с прояви на изблици на остра мания, която се сменя с периоди на абсолютно здрав разум. Тази периодичност трябва да се търси в случаи с жени, при които темпераментната нестабилност се повишава чувствително по време на месечния цикъл, при промени в начина на живот, по време на бременност и в действителност през всеки период, когато се раздвижва любовния живот, независимо дали в емоционално или физиологическо отношение. При патологични случаи периодиката на женската функционалност също може да се наруши.
В област, където дори експертите често изпитват колебание, какво трябва да прави лаикът, ако се сблъска със случай, будещ неговите подозрения? От него не се очаква да разпознае безумието, когато го види, но неговият разум и развит усет трябва да са достатъчно зрели, за да отличат здравия разсъдък. С други думи, нека той отложи преценката относно фактите и да се концентрира върху въпроса за мотива. Тук той ще намери най-добрите признаци и обяснения. Ако даден човек не може да предложи обосновано и солидно обяснение относно причините за връхлетялата го атака или за нейния произход и източник, ние вероятно ще си отдъхнем, уверени че тя съществува само в собственото му въображение.
Животът е странно нещо, а много неща, по-странни от обикновеното, могат да се случат на онези, които се движат в окултни кръгове.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар