// Вие четете...

Приложни науки

Преобразуване на пространствената информация в цифрова форма.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“

Устройства преобразуващи пространствената информация в цифрова форма. (скенери).

За преобразуване на пространствената информация в цифрова форма се използват скенери (устройства за автоматично преобразуване на графичната и текстова информация). Преди, за тази цел са се използвали дигитайзери (устройства с ръчно обхождане и автоматична регистрация на координатите).

Дигитайзер, това е устройство от планшетен тип, предназначено за полуавтоматично въвеждане на информация в цифрова форма. Състои се от електронен планшет и курсор. Има собствена система от координати и при придвижване на курсора по планшета, координатите на неговото прекръстие на нишките се предава в компютъра. С негова помощ на изходната карта се проследяват и обхождат обектите, а в паметта на компютъра при това постъпват текущите координати на техните контури, линиите или отделни точки в цифрова форма. Самият процес е много трудоемък, тъй като обектите се обследват ръчно. Освен това възникват много грешки за сметка на очертаването на линията. По настоящем дигитайзерите напълно са заменени от скенерите.

Скенерите се явяват автоматични устройства за въвеждане на информация в цифрова форма. Процеса на превод на графична информация от твърд носител в растерен формат с помощта на оптическо устройство се нарича сканиране.

Самата карта се поставя на планшет или барабан. Сканирането се изпълнява бързо и точно. Изборът на скенера се определя от типа на изходния оригинал (неговите размери, форма, цветови обхват) и изискванията към качеството на полученото цифрово изображение. В картографското производство могат да се използват три типа скенери: планшетни, барабанни и протяжни.

1.Барабаните скенери – това са професионални високо точни скенери. Сканираният материал се монтира на повърхността на прозрачен въртящ се барабан. Сканиращата глава има мощен източник на светлина с фокусиран лъч и фото чувствителен елемент – фото електронен умножител (ФЕУ), който се премества по ос, паралелна на оста на барабана. Отразения светлинен поток попада на ФЕУ чрез прецизна огледална призма. Натрупания заряд в ФЕУ се преобразува в цифрово значение от аналогово – цифров преобразовател с висока разрядност.

Съществен недостатък на барабаните скенери се явява това, че при сканирането е необходимо оригиналът да се монтира на повърхността на цилиндъра, едновременно с това трябва да се отчитат ограниченията от гъвкавост на оригинала. Скенерите от барабанен тип се използват в картоиздаването за сканиране на оригиналите с отчитането на високо качество. Използват се за сканиране на държавните топографски карти в мащаб от 1:25000 до 1:1000000.

2.Планшетни скенери – оригиналите се разместват в хоризонтална плоскост. Максималната различаваща способност на планшетните скенери е от порядъка на 5000 dpi. Такава различаваща способност позволява да се увеличи качеството на отсканираното изображение до 15 пъти, без видими загуби.

Преимущества на планшетните скенери се явяват: възможност за работа с оригинали с твърда основа, удобство на монтажа на оригинала в работната зона на скенера и сравнително ниска стойност. Главен техен недостатък се явява малкия формат – необходимост от фрагментиране на растерната основа.

Този вид скенери се използват, когато е необходимо да се сканират изображения с не голям формат с висока точност и качество на цвета. Широко се използват за сканиране на топографски планове в мащаб от 1:500, 1:1000. 1:2000 и 1:5000.

3.Протяжни (ролеви скенери) – имат голям формат и достатъчно голяма ширина на сканиране, а дължината е неограничена. Различаващата способност на такива скенери може да достигне до 600 dpi при цветност 24 бита, това позволява използването на растерно изображение за полуавтоматична векторизация. Точността на сканиране е от порядъка 0,1% от дължината на оригинала.

Поради това протяжните скенери се използват,когато е необходимо да се сканират изображения с голям формат. Тези скенери се използват за сканиране на тематични карти за общо използване, което не изисква високо качество на сканиране.

Качеството на сканиране зависи от редица фактори:от типа и размера на сканирания материал, квалификацията на оператора, технологията на сканиране, цифровата обработка на оригинала и други. Параметрите на сканиране: разделителна способност, яркост, наситеност на цвета и т.н.  следва да се установят преди самия процес на сканиране.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар