// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Преминаване към човешки тип психика.

„Делото замислено от жена се осъществява от мъжа.“

При човешкия тип психика по силата на емоционалната самодостатъчност при индивида без зависимост от пола сексът престава да бъде средство за емоционално разреждане и презареждане, а сношението има за цел зачеването на Човек – наместник Божий на Земята – и затова представлява по същността си свещенодействие, което вследствие обусловеността на целта за раждане и възпитаване на Човек не може да се осъществява с ритъма на „безопасния секс“, ограничен само до „жаждата“ за наслада с потенциални и неангажиращи партньори.

В хода на официалното разследване на скандала в САЩ с Моника Люински и президента Клинтън основното внимание на американската общественост бе съсредоточено върху това дали Клинтън е лъгал под клетва, въпреки че в този епизод главният момент се състоеше в това, признава ли обществото правото на носителя на животински или демонски тип психика да заема висшата държавна длъжност, след като проявата на този факт е достъпно основание, за да лиши такъв субект от доверието и правото да заема високи държавни длъжности.

Мнението за активността на мъжете в половите отношения е илюзия. Половото влечение у мъжа е предизвикано от жената, а мъжката реакция е ответна. Затова: Ако сред индивидите на едно общество преобладава животинския тип психика, то такова общество като цяло живее в МАТРИАРХАТ (независимо от това, че организационно то изглежда като патриархат. Това е скрит матриархат).

Трябва да се признае, че болшинството живее в неволя от инстинктите си, които обслужват продължението на рода.

Но: ЛЮБОВТА не заробва (за разлика от инстинктите). Тя дава свобода на избора на основата на отговорност и загриженост за всички, които (по предназначение Свише) човек е длъжен да Люби.

1. Инстинктите носят в себе си краткосрочни програми на поведение (животински тип психика).

2. Културата, определяща поведението на зомби, носи по-дългосрочни програми.

3. Демонизма, на основата на волята и творческите усилия, е способен да преодолява както инстинктите на животното, така и „автоматизма“ на зомбито.

От 1, 2, 3 следва, че на продължителни интервали от време (в границите на живота на едно поколение) се построява следната схема за подчинение на типовете психика:

– демонските личности програмират поведението на зомбитата;

– зомбитата ги пасат чрез особеностите на животинския тип психика.

(Забележка: Съпоставете това с тълпо – “елитарната“ пирамида.)

Типът психика у човека може нееднократно да се променя в течение на живота. Промяната на типа психика може да бъде:

– необратима (в определен период от живота се намира в един от 4-те типа психика);

– обратима.

Обратимото изменение на типа психика става в зависимост от настроения и обстоятелства няколко пъти на ден, а в живота и повече. От това следва, че някаква част хората във всяка историческа епоха необратимо преминават към човешки тип психика. Такива хора осъзнато и целеустремено действат за преобразяването и на всички останали в хора. Затова: Общественият прогрес и регрес се определят от количественото съотношение на носителите на 5-те типа психика в обществото (човешки, демонски, зомби, животински, изпуснат), а не от достиженията на „материалната“ култура, изкуство, държавно устройство и прочее „атрибути“. Днешната цивилизация – това е скрит матриархат под диктата на животинските инстинкти, както и на наркотици от всякакъв вид под общия контрол на демонските личности, опиращ се на пастири – био роботи. Затова задачата на хората в обществото е:

1. Да излязат от общество с животински тип психика.

2. Да влязат в общество с човешки тип психика.

3. Да преминат от матриархат към човечност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар