// Вие четете...

Поведенчески модели

Предателство, лъжа, измама.

„Вместо да кажеш „той ме обича“, по-добре кажи „аз го обичам.“

Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.

Разграничаване на лъжата и измамата. Измамата може да бъде оптична за разлика от лъжата. Има и други разлики. Човек може да разбира три различни неща под измама:

– Измамата като измама, лъжа или измама.

– Измамата като въображение.

– Измамата като грешка.

Лъжата може да се разбира като две различни неща:

– Лъжата като лъжа, като измама или като твърдение.

– Лъжата като приказка.

Разграничаване на лъжата от предателството.

Под предателство се разбира две различни неща:

– Предателството като нарушаване на доверието и лоялността или като изневяра.

– Измяна като предателство, държавна измяна или като шпионаж.

Обяснение на подхода. Тук се съдържат независими, базирани на хуманитарни науки интерпретации. Нагласите и прозренията на всеки индивид не могат да бъдат проверени. Следователно няма налични тестове. Няма да има научен резултат, защото всеки човек може да има собствено мнение.

Методи. Теренната работа се състои от интерпретации и сравнения на два различни текста. Първата история е басня, наречена „Овчарчето и вълкът“, написана от Езоп, а втората е приказката „Седемте гарвани“ от братя Грим. Сравняваме последиците от лъжите, като изследваме дали човек вече не вярва на лъжеца, след като е излъгал веднъж. Информацията за определенията получихме от Интернет и от книгата „Исторически речник на философията“. От книгите имаме двете истории, които сравняваме помежду си.

Условия на живот. И така има ситуации, в които е разрешен фасилоквиум, дори изискван от естествения закон. Тук можете да видите лъжата като защитна лъжа. Родителите крият от дъщеря си, че тя всъщност все още има седем братя. Излъжете ги от защита, не искате да ги нараните или обидите. На всеки, който лъже веднъж, не се вярва и ако той говори истината, това не е вярно. Майката и бащата лъжат детето си, но след това детето отново им вярва. Това е така наречената бяла лъжа и служи като защита за мъника.

Дискусия. На всеки, който излъже веднъж, не се вярва, дори ако говори истината. Това не винаги е вярно, винаги зависи от ситуацията и хората, които участват. В повечето случаи обаче отново ще повярвате на лъжеца. Най-добрите примери за това са родители, които лъжат децата си. Защото те винаги лъжат потомството си. Децата имат вяра във великденския заек, зъбната фея, Христовото дете или Дядо Коледа само чрез родителите си. Те твърдят, че има. Но един ден всяко дете излиза на светло за истината и трябва да научи, че никой от тези хора не съществува. Тези лъжи никога не се разкриват в продължение на години, така че децата се лъжат дълго време и въпреки това отново вярват на родителите си. Разбира се, че сте по-подозрителни към хора, които са ви лъгали преди, но все пак им вярвате. Но е вярно, че ако някой лъже многократно, вече няма да му се вярва. Примерът в баснята „Овчарчето и вълкът“ показва това. Всички се сблъскваме отново и отново. Сега дали е бяла лъжа или не, те са лъжи.

Известни цитати. По-добре да се довериш и да се сблъскаш с предателство, отколкото да подозираш всички и всеки. По-добре да умреш край пътя, но достигайки своите цели, отколкото да живееш сто години, осъзнавайки, че си предал себе си. Под предателство имам предвид да обещая да бъда на ваша страна, а след това да бъда на някой друг.

Подлост, измяна и предателство не се прощават! Може да се прости лъжа, може да се прости убийство, може да се прости много, но не и подлост и предателство!

Политиката е заплитане от интриги, завист, предателство, корист и суета. Помни: предателството никога не остава безнаказано. Понеже предателството започва със съмнение, продължава с критика и завършва с куршум!

Понякога гневът се натрупва толкова много, че хората трябва да изкрещят предателските си мисли, само за да продължат да дишат. Може би не всички бяха наистина луди, но най-добре беше всички замесени да се преструват, че са.

Понякога си е задавал въпроса дали самотата е за предпочитане пред скуката или предателството, което изглеждаше неизбежният край на всички щастливи любовни връзки, на всички щастливи бракове. Хората се придържаха един към друг от страх. К.Д. е предпочел почтеността да бъде сам. Той беше реалист, така е. Той има силата да се изправи сам срещу смъртта.

Посятото от гения покълва през годините: мисълта е неразрушима; движението назад е предателство на това, което в крайна сметка определя живота – тенденцията на движение към разума, тоест към доброто.

Предават само приятелите, враговете лишават от надежда. Предалият врагът си веднъж ще предаде и приятел. Предаността трябва да бъде взаимна, в противен случай става предателство в зародиш.

Предателите предават най-вече себе си. Предателството – това е удар, който не очакваш. Предателството вече показва любов. Не можеш да предадеш приятел. Предателството е далеч по-ефективно от светлинен меч.

Предателството е очевидно нещо много фино, не може нито да се види, нито да се чуе, освен ако илюзията не го увеличи. Предателството е преди всичко въпрос на време. Предателството е страшно нещо, но равнодушието е по-страшно.

Предателството като нелоялност. Предателството е осъждано от морала, нарушение верността към кауза, организация или личност. В частност в наказателното право предателството е форма на държавна измяна.

Българският Наказателен кодекс определя предателството като подбуждане на чужда държава или организация към враждебни действия спрямо страната, доброволно участие в неприятелски въоръжени сили по време на война, организиране на бунтове или друго разстройване на въоръжените сили и други.

В християнството важна роля играе предаването на Христос, което е и основна тема за антисемитизма.

Думата предателство се отнася до действие или поведение на нелоялност или липса на ангажираност, съществуващи между двама или повече замесени. Терминът произхожда от латинския. Предателството, това е действие, което води до разбиване на доверието.

Предателствата се генерират в различни пространства или ситуации от ежедневието. Човекът, който извършва предателство, обикновено мами и наранява засегнатото лице морално, икономически, семейно и дори социално, нарушавайки връзките на доверие и лоялност.

Актовете на предателство могат да се случат във всяка област на живота, било то работа, семейство, приятелство и дори в политически, социални и икономически дейности.

За съжаление има хора, които могат да предадат други и дори да издадат корпорации или компании чрез различни действия и независимо от техните последици.

Сред най-известните примери за предателства през цялата човешка история и които илюстрират това поведение, предаването на ученика Юда Искариот към Исус от Назарет се откроява, когато той го идентифицира пред гонителите си. Тази ситуация беше очаквана от Исус на Тайната вечеря със своите ученици и е описана подробно в Библията.

Има и други примери за предателства, особено в различни литературни, театрални и кинематографични произведения, в които се излагат грешните поведения на техните герои и как това се отразява на другите.

Да предадеш означава да отречеш и да скъсаш връзките на доверие, изградени с времето. Връзките на двойки, по различни причини, могат да бъдат повлияни от предателството на единия към другия, или чрез неверно поведение, или защото те действат или реагират в противоречие с това, което любимият човек очаква в романтичните си отношения.

По същия начин може да възникне между приятели, когато доверието и ангажираността между двама или повече приятели са нарушени или когато възникнат ситуации на предателство чрез неочаквано поведение като малтретиране чрез думи или действия и реакции.

На работното място предателствата също са много чести, особено когато човек иска да контролира дадена ситуация в своя полза и независимо от това как това може да повлияе негативно на колегите му.

Предателството на труда може да се случи чрез конкурентоспособност на хората, кражба на информация и дори присвояване или измами.

Понякога обаче предателствата на партньор, между приятели или работа не са доброволни или умишлени, но вредата или досадата не спира да се генерира от други хора и по същия начин доверието се отслабва.

Под предателство срещу отечеството се разбира престъпление, извършено от цивилен или военен, който действа срещу сигурността на своята държава, нейните институции и граждани. Например, заговор срещу правителство, публично оповестяване на специална информация за държавата, членство в терористични групи или нелегален трафик на хора и други. Въпреки това, в зависимост от справедливостта, приложена към хората, които извършват тези престъпления, и приложимото наказание, понякога тя не се разглеждат само като обикновена държавна измяна, а като акт на държавна измяна и нейното осъждане или наказание е по-силно.

Известни цитати. Мога да понеса предателството на жена си, но ако някой посегне на любовницата ми, се превръщам в тигър. Мога да умра при всякакви обстоятелства – не можете да се присъедините към нищо в нашия свят. Но едно знам със сигурност: никога няма да стана предател на родината!

Можете бързо да преминете от страст и любов към страст и омраза, когато се случи акт на предателство. Можете да се усмихвате, да се усмихвате и да бъдете предател. Можеш да простиш на убиец, но не можеш да простиш на предател.

Мъжеството е постоянство. Страхливецът бяга преди всичко от самият себе си. След това всички други измени и предателства се дават лесно. Мъжът предава от ненавист, жената – от любов.

На врагът можеш да простиш, а на предателя никога. На земята няма нищо по-позорно от предателството. На света има много мерзости. Предателството е най-лошата от всички. Навсякъде по света напредъкът се подпомага от предатели.

Най-голямото предателство от всички, когато собствената кръв издава собствената си кръв. Смята се, че роднините трябва да се придържат един към друг, като птици в ято, но аз искам да се присъединя към друго ято, към други земи.

Най-ценното в приятелите е искреността и доброжелателността, не мога да простя предателства и фалш. Напускането на Родината, когато тя се нуждае от теб повече от всякога, е равносилно на предателство.

Национализъм – това не е бизнес, основан на предателството на собствения народ. Начинът на всяко предателство беше най-трудната част за оправдание. Как лъжите могат да се събират и подреждат и поддържат, докато истината не бъде напълно скрита зад тях.

Не можеш да поправиш предател. Не можеш да разделиш себе си и родината си, предателството на родината е преди всичко предателство на себе си…

Не трябва да се връщате при предателите. Не трябва. Хапете лакти, дъвчете земята, но не се връщайте там, където веднъж са ви предали.

Невъзможно е да се живее с ревнив човек. Ревността се равнява на предателство. Ревността на партньора е абсолютната причина за окончателна раздяла. Ревността по своята същност е обидна.

Не събраните хора са по-лоши от предателите. Никога не бих предал хората. Никога не подценявайте човешката способност за предателство. Никой не обича да предава хората, но на вас не бих предал и врагът. Нищо не е толкова страшно, колкото предателството на околните.

Но светът е изпълнен с измами и предателства – почти всеки живот има такива и въпреки това слънцето все още изгрява и залязва, светът продължава.

Няма приятели – няма и предателства. Няма съвършена любов без велико предателство. От всички страсти завистта е най-отвратителната. Под знамената на завистта маршируват ненавистта, предателството и интригите.

От предателството не могат да те спасят нито клетви, нито печати, нито пергаменти. Отрицанието е най-трудно различимият вид предателство. Паметта е предател, лъжец и безполезен мошеник.

„По делата им ще ги познаете.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар