// Вие четете...

Роли в живота

Предателства и възмездие.

Talp28„Парите са доказателството на глупака.“

Предателства и възмездие.

Професионалният елит в България и света вече без колебания и съмнения констатира, че човечеството се намира в тотална и дълбока криза, дължаща се на потребителство и бездуховност, по-точно на погрешната йерархия на човешките ценности в поне последните 20-25 години. В тази йерархия висшите ценности са материалното, парите, печалбата, властта, низшите удоволствия, а духовно моралните ценности са далеч назад, играейки ролята на гарнитура и отдушник за определени хора и прослойки. Значи конструктивният потенциал на днешната цивилизация категорично е изчерпан и идва времето на друга градивна идея.
Същият елит подчертава, че тази криза на досегашната цивилизация означава и раждането на нова култура и цивилизация, в която водещи са духовно моралните ценности, а материалните имат подчинено, но не подценено значение. Елитът, обаче, предупреждава, че ако вървим по досегашния път на егоизъм и безлюбие, ако силните на деня пречат яростно и сляпо на раждането на новото, това ще доведе до глобален екологичен и военен Апокалипсис.
На фона на тази картина, с нейните глобални опасности и качествено нови възможности, особено значение придобива поведението на силните на деня и техния електорат.
Електоратът на силните на деня може да се раздели на две групи, които ще наречем номенклатурен електорат (НЕ) и идеен електорат (ИЕ). Съвършено очевидно е, че НЕ казва заедно с партията си твърдо „НЕ“ на всичко полезно за всички, има пряка полза от партията си чрез пари и постове и е свързан с нейните престъпления в миналото и сега партията осигурява неговата безнаказаност. Това са всички нива на партийната, държавната и стопанската бюрокрация преди и сега, репресивните органи и специалните служби преди и сега, доносниците и престъпниците, служили й преди и сега, и техните семейства и близки.
Идейният електорат (ИЕ) включва идеалистите, които твърдо вярват в идеите за „светлото бъдеще“, като братско общество, което реално се грижи за всеки свой член и част от техните близки и семейства.
Между НЕ и ИЕ има принципна разлика. Твърдите разбират, че тяхната идеология и фразеология, с които си служат, са само примамка за глупците, а идейните искрено вярват в идването на „светлото бъдеще” и че само партията им може да реализира този идеал. С това идейният електорат показва пълно неразбиране на съвършено ясната разлика между „идеология“ и „партия“, също между „религия“ и „църква“, изобщо между идеята и човешката организация, която я обявява, искрено или манипулативно, за своя цел.
С всичко това номенклатурният електорат разкрива своята по-висока интелигентност и по-нисък морал от идейния електорат, а последният демонстрира изключително ниска интелигентност, сляпа за наличните в предостатъчно количество и качество факти за демагогията и манипулацията от страна на НЕ на своята партия.
След като двете групи партиен електорат осигуряват нейната водеща роля в живота на България, все едно дали пряко или чрез скрито дърпане на конците, те имат обща вина за националната ни трагедия, макар и да има сериозни разлики в тази вина.
Предателство без граници.
В случая под „предателство“ ще разбираме такова поведение, което обявява едни цели, важни за целия народ, а на практика преследва и постига противоположни цели, вредни за масата, полезни за малцина.
Съвършено ясно е, че политиката на управляващите партии от 1989 г. насам е тотално национално предателство от мащаб, какъвто българската история не познава и което вече поставя под въпрос съществуването на българската държава и народ, най-малкото в тяхното сериозно значение и авторитет. Било пряко, било чрез старателно подготвен предварително сценарий за създаване на продажна опозиция и за подготовка на втори, трети и т.н. ешелони от поставяни на преден план пред народа управляващи и опозиция, управляващите партии водят България към пропаст.
Така поведението на идейния електорат на партиите е предателство и спрямо собствения идеал, и спрямо собствения й народ и държава, и срещу всички висши и културни ценности, но в крайна сметка и срещу себе си!
Понеже това предателство е срещу всичко ценно и срещу себе си, затова то е предателство без граници, няма какво повече да се предава! То има за свой естествен резултат превръщането на България в страна №1 на един свят отвъд така наречения Трети свят, символът днес на изостаналост и мизерия, ще го наречем Четвъртия свят. Страните от Четвъртия свят, начело с България, се водят от хора и партии, продаващи изцяло страната си на чужди страни и интереси, които пък им осигуряват власт, пари и безнаказаност. При тази продажба – предателство, четвъртите страни се нареждат на опашката на световното развитие, обслужват последното, задоволявайки се с трохите му, а ако имат и хищни съседи спокойно ще престанат да съществуват първо като държави, а след време и като етноси, нации и народности.
Един от големите резултати на човешкото познание в края на XX в. е все по-категорично утвърждаващото се приемане на закона за Кармата. Това е законът за причините и последиците, според който всяко човешко действие, физическо, емоционално, мисловно, има ред последици, част от които се връщат върху първопричината си, запазвайки същия морален заряд; това връщане става веднага или по-късно, даже в някой следващ живот, но е неизбежно. Не е без значение да се подчертае, че вината и последиците се носят и от престъпника, и от всички, които са ползвали плодовете на престъплението, деца, следващи поколения, родители, близки, приятели, слуги. Също така важно е да се каже, че в периодите на остри кризи, какъвто е сегашният, Кармата се проявява в съкратени срокове, за да изчисти основата на новия период в развитието, този след кризата.
Това означава, че щом Кармата е обективен природен и космически закон, то природата не познава понятието „давност“ за престъпленията и наградите! Възмездието идва необратимо, особено ако поведението на престъпника не се промени.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар