// Вие четете...

Роли в живота

Предателствата на учените и науката.

CBor12„Не говори какво си учил, а какво си научил.“

Предателствата на учените и науката.

Големите постижения на досегашната цивилизация без съмнение в много голяма степен се дължат на науката. Невероятни технологии, изобретения, открития, производителност, температури, налягания, скорости, глобална информационна мрежа и масмедии, изход в космоса, влизане в тайните на микро света и живата природа, нови лекарства, интензивно земеделие и т.н. – не може да се изброи всичко, а и не е нужно!
Очевидно е, че в тези неща гласът на учените е решаващ. Защо обаче, на фона на тези смайващи постижения, човечеството е в тотална криза? Огромната част от него гладува, пропастта бедни – богати стана огромна и продължава да расте, гладът и болестите се разширяват, все повече хора и бедни, и задоволени се чувстват нещастни и излишни, разширяват се конфликтите от всякакъв род и жертвите в тях, мафиите и корупцията стават все по-голяма сила, растат психическите и другите болести, самоубийствата, наркоманията, проституцията, алкохолизмът – наистина не може да се изброи всичко и в тази посока!
Защо най-накрая, в просветения XX век, при тези успехи на науката, варварството нахлува в мислите, чувствата и поведението на хората? Защо всички признаци говорят за предстоящи екологични, социални и военни катаклизми, за земни и космически катастрофи, в които ще загинат стотици милиони, ако не и милиарди хора, а човечеството живее така, сякаш нищо особено не става!?
Ето го голямото предателство за учените!
Преди всичко и тук трябва да разграничим понятията „наука“ и „учени“, както са различни „идеология“ и „партия“, „религия“ и „църква“ и други. По същество науката е добиването и структурирането на знания, откриването и решаването на проблеми, виждането в миналото и бъдещето, наричано предсказване. Науката е нашето средство да опознаваме и разбираме нещата и процесите, за да можем да предвиждаме вариантите на бъдещето и да избираме желания, да управляваме бъдещето. Науката е нашето средство за навлизане в непознати територии и за овладяването им. Науката ни разкрива относителността на всяко конкретно знание и територия, разкрива ни качествената неизчерпаемост на света и не ни позволява да спираме на постигнатото и да го приемаме за вечна истина. Най-предния фронт на науката са фактите, окултизмът, изкуството и религията, следващият фронт са хипотезите, после теориите и накрая, работещите машини и технологии от произволен вид.
Науката, обаче се превърна и в средство за печелене на пари, власт, слава, обществено положение, кариера! Тя, науката се използва от силните на деня за постигането на техните цели, за укрепване на техните идеологии и властта им! Науката още се използва за фалшифициране и манипулиране! Така почти всички учени станаха съзнателни и несъзнателни роби или слуги на властта, на жаждата за пари и слава, и с това загубиха живия дух на науката, нейната отвореност към новото, към миналото и бъдещето. Така учените станаха слепи и глухи за новите свръх революционни интегративни резултати в познанието, в частност относно произход на човека, обективния характер на кармата и прераждането, относно извън земните цивилизации и духовните вселенски йерархии, относно обективността на духовните ценности и морала, относно реалната история на човечеството, вървящо към кармично – очистителната битка при Армагедон, относно огромните знания и мъдрост на древните цивилизации, завещани им от извънземните ни създатели.
Така учените станаха хора на миналото, по отношение на най-важните и дълбоки закони и сили, движещи историческия процес. Те като цяло придобиха реакционно отношение към най-важните проблеми и опасности на епохата ни. Така те станаха слуги на преходното – материалното, враговете на вечното – духовното, затова те станаха роби на частни интереси и на конкретното, но врагове на цялото, на общото, което е основа и на частното. Така служейки на силните и на себе си, те работят против всички и против себе си.
По този начин учените в своята маса станаха просто невежи – трагичната диалектика на битието!
Поради всичко това учените като цяло не успяха да извършат интегрирането на древното и съвременното знание и мъдрост, не успяха да видят, че фактически сега тече качествено нова научна революция. Тя вече показва, че светът и човекът, качествата и законите им, земята и извънземието, малкото и голямото, живото и неживото се оказват много по-сложни, по-парадоксални, по-фантастични и невероятни от досегашните ни знания и представи за тях. Поради всичко това учените не разбраха, че качествено новото ни интегрално познание изисква дълбока преоценка на досегашните ни понятия, теории и разбирания, след която част от тях ще отпаднат като вече неверни, друга ще се модифициpa, трета ще трябва да се създаде.
Това е и голямото предателство на учените, а именно неадекватността им като цяло на натрупаното интегрално знание и мъдрост, неспособността им да видят големите опасности и ежечасно да алармират хората и особено силните на деня за тях, за да бъдат избегнати! При това неспособни да обяснят на силните на деня, че властта и парите няма да ги спасят!
Разбира се, има и отделни учени, които останаха верни на дълбокия и истински дух на науката. Има и учени, които притежават посочените интегрални знания за света и човека, за законите на създаването и еволюцията им. Има и учени, които разбират епохата и глобалните опасности в нея и се мъчат да алармират силните на деня и широката общественост. Но гласът им е слаб и потъва сред океаните дезинформация и манипулация! Гласът им се заглушава от воя на „правоверните“ учени, заглушава се от слепотата и глухотата на силните на деня, не се пуска в ограничените и не разбиращи масмедии, също слуги на силните.
Предателството на учените е особено опасно предателство! Ако те са осигурили на силните на деня знанията и средствата за управление и манипулиране на масите, а сега мълчат или отричат истинските нови знания, проблеми и опасности, значи последните не съществуват! Значи силните на деня ще се спасят чрез парите и властта си. Значи няма карма и безпощадно възмездие за всички престъпления на силните! Значи учените са предатели и спрямо тях!
Какво да се прави? Как да се събудят и опомнят масата учени? Не е ли време за създаването на висши учебни заведения, където да се преподава модерното научно – духовно мислене? Не трябва ли да се създаде паралелна наука, паралелни ВУЗ, паралелни Академии на науките, където да царува духът на живата наука?
Изходът е да се просвещават сегашните догматизирани учени и да се създават нови науки от живите между сегашните учени. Да се надяваме и да искаме по-скоро учените да получат навреме необходимото просветление и ние трябва да помогнем за това просветление.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар