// Вие четете...

Човешката душа

Практики при психическа защита.

„С премахването на суеверието не се премахва вярата.“

Практики при психическа защита.

Съществуват два типа практическа психична работа, които могат да се използват отделно или в комбинация, като вторият метод дава далеч по-добри резултати.
Методът, който ние ще отличаваме като медитативен по своята същност включва медитация върху абстрактни понятия, като покой, хармония, защита и любов към Бога. Това е методът, прилаган от школата „Нова мисъл“ и неговата стойност се заключава в хармонията, която той упражнява върху емоционалното състояние и противодействието, което оказва срещу вредните самовнушения.
Другият метод, който ще наречем метод с инвокация, включва инвокирането на външни мощни въздействия и прилагането на общоприети методи за фокусиране на тяхната сила. Този метод има много степени на сложност и безкрайно разнообразие от техники. Той се простира от най-обикновените молитви, които призовават Христос чрез използването на Знака на Кръста, до най-претенциозните ритуали на екзорсизъм, извършвани с книга, свещ и звънче. Същността на системата се състои в извличането на конкретен вид енергия от общите сили на доброто и използването на някакъв символ като магическо средство за пренасяне на тази сила върху съответното ниво. Този символ може да е умствено създаден образ на синята одежда на Дева Мария; може да е самото очертаване на Знака на Кръста; може да е поръсването на светена вода с цел прочистване; или може да е магнетизирането на някакъв предмет като талисман.
При метода на инвокация целта е силата да се концентрира и следователно трябва да приложи символ на някаква форма.
При метода, включваш медитация, целта е да надхвърлим ограниченията на формата и да навлезем в чистата духовна атмосфера, която е твърде възвишена, за да навлезе злото. Следователно използването на някаква форма или формула се отбягва, за да се предотврати въздигането на душата в тази чиста атмосфера.
Много по-добри резултати ще се постигнат, ако методът на инвокация се прилага, за да активира възвисяване на разума до чистата атмосфера на духовното съзнание, където няма зло. Само онези, които са напълно посветени в медитацията, могат да достигнат до тези нива без чужда помощ. Изключително трудно е човек да се отдели от сетивното съзнание, без прилагане на някакъв психологичен способ, който служи като трамплин. Изглежда не трябва да има противопоставяне и отхвърляне по чисто академични причини на метод с доказана ефикасност. Ако се осъзнае, че прилагането на форми и символи е просто психологично средство за активирането на разума да достигне неосезаемото, ние няма да допуснем грешката да изпаднем в суеверие. Суеверието се дефинира като сляпо прилагане на дадена форма, чиято значимост е потънала в забвение.
От друга страна, ще бъде глупаво, ако ние разчитаме само на церемониалните методи, освен в случаите, когато в същото време прилагаме методи на медитация, за да прочистим и приведем в хармония нашето собствено съзнание. Ако ние пренебрегнем този аспект от нашата работа, отново ще „замърсим“ с нашите собствени вибрации магическия кръг, веднага след като сме го прочистили. Безполезно е да изолираме даден кръг с Имената за защита, ако позволим на обърканото ни въображение да причини смут, като създаде картини на всяко мислено зло, и оставим празни пространства за навлизане на немислимото зло. Ще открием, че е много по-лесно да извършим хармонизираща медитация, ако работим в границите на защита на даден магически кръг. Да се опитваме да приложим екзорсизъм единствено посредством медитация е все едно да вдигнем тежест само с усилията на двете си ръце.
Прилагането на магическия метод наподобява използването на лост или макара. Нашите мускули все още са единственият източник на енергия, но използването на механичните принципи удвоява тяхната сила. Нека тогава при медитация използваме символи за концентриране на вниманието. Ще открием, че така е много по-лесно, отколкото медитацията с помощта на абстрактни мисли. В действителност при стрес и криза абстрактните мисли може да са недостижими за нас, освен ако не сме много опитни в тяхното прилагане; но рядко ще достигнем до такова състояние, че да не можем да си представим Разпятието или да призовем Името на Христос.
Окултните атаки могат да се разделят на два типа: такива, които се извършват посредством мисло-форми, и такива, които са задействани чрез силов поток. Но дори във втория случай силовият поток привлича към себе си или развива мисло-форми, сродни на същността му. Следователно при всяка психична намеса мисло-формата е фактор, с който трябва да се съобразяваме, и който реално образува най-добрия способ за поставяне на диагноза; тъй като чрез възприемането на асоциирани мисло-форми опитният психик може да определи естеството на атаката.
Мисло-формата е фактор, независим от географското местоположение. Тя е въпрос на чистото съзнание и съответната му нагласа. Можем да различим силите на забравени вярвания хиляди години след смъртта на техния последен жрец дори и по места, разположени на другия край на земното кълбо. Но мисло-формите са нещо различно. Те имат положение в пространството и независимо, че могат да се придвижват със скоростта на светлината и да достигат най-фините нива на астрала, където да бъдат привлечени от дадена идея, като по този начин се предотврати тяхното навлизане в сферата на формите с практическа цел, въпреки всичко това, макар и да не заемат пространство, те са свързани с конкретно положение в него. Те могат, например, да бъдат свързани с конкретен предмет и да го следват, като остават в границите на неговото магнитно поле. Непосредственото магнитно поле се простира в границите от 3,5 до 9 метра и просъществува от сто до триста години. Могъщите свещени места имат още по-просторни магнитни полета, обхващащи вероятно около 3 км. Свещените места са свързани помежду си със силови линии. Трябва да се имат предвид всички тези неща при практическите окултни действия.
Когато се сблъскваме с обезпокоителното въздействие, излъчвано от фокусираната сила, като например мястото на някой древен храм, ние вече трябва да се справим с магнитно поле от минали времена, а това можем да направим посредством церемониал. Това е метод, който може да бъде използван само от посветен с висока класа и по тази причина тук няма да бъде разглеждан. От гледна точка на практиката, при дадена психична атака трябва да имаме предвид най-вече непосредственото магнитно поле.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар