// Вие четете...

Управлението

По резултатите ще го познаете?

„Който иска да направи нещо – намира средства, който не иска – намира причини. Мързеливецът винаги съветва или разсъждава.“

„Прехвърлящ отговорност”

Подчиненият се обръща към ръководителя „Г-н Иванов, изобщо не мога да се освободя, за да занеса документите на клиента, а вие ще минавате с колата си наблизо. Ще се отбиете ли за да му ги предадете”. Ръководителят се съгласява неохотно „Дай ми ги, ще ги занеса”.
Но се получава така, че той отначало забравил, след това не искал да обърне колата, след това не можел да се върне, така или иначе документите не са предадени. След известно време подчинения се интересува дали документите са занесени, а ръководителят сякаш започва да се оправдава.
След това отново се пита дали са занесени и се изразява съжаление, че подчинения сам не си ги е занесъл. И ние виждаме, че ролите вече са разменени, началникът се превръща в подчинен, който трябва да се отчита, а подчинения в строг началник.
Като засяга самолюбието на ръководителя, подчиненият го провокира да започне да го покровителства и неусетно му прехвърля своята работа. Задължението преминава от подчинения към ръководителя.
Ситуацията е твърде разпространена. Не забравяйте, че всеки ръководител трябва да се противопоставя на опитите на подчинения да му прехвърли своите задължения, в противен случай той просто ще бъде смазан от тези задължения. Помнете, ръководителят дава нареждания на подчинените, а не обратното.

„Претоварен”

Има такава категория подчинени, които колкото и работа да им възлагат, нищо не отказват. Служебни задачи, обществени ангажименти. С всичко се захващат. Но, когато от такъв служител поискате отчет за резултатите, той казва просто и ясно, „А според вас, кога бих могъл да го направя? Вижте колко много работа имам!” – и започва да изрежда. За „Претоварения” винаги е по-важна имитацията на бурна дейност, а не резултатът. Ръководителите трябва добре да разбират по какво имитацията се различава от нормалната работа. По „Резултата“ и да го обяснят на „Претоварения”. След подобен разговор подчиненият ще разпределя натоварването си, тъй като вече ще трябва да се отчита за резултатите си.
Има случаи, когато ръководителят изисква от подчинения да поеме изпълнението на някаква важна задача, а той се оправдава с едно, второ, трето. Тогава ръководителят трябва отчетливо да каже, че го освобождава от всички тези задачи, които е изредил и от тези които му предстоят. Само след такова уточнение „Претоварения” ще направи онова което се изисква от него.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар