// Вие четете...

Начини на манипулиране

Пощипване отдолу или отгоре!

Техника на манипулирането.

Съществуват най-различни похвати за манипулиране, но има и техники. Каква е разликата между похвата и техниката? Похватът е по-тясно понятие от техниката. Техниката може да включва няколко похвата.
Често манипулациите се провеждат чрез пощипване отгоре или отдолу.

Какво е пощипване отдолу?

Това основно е пощипване, целящо да засегне чувството на собствена значимост и превъзходство. „Ти да не си глупак” – това е пример за пощипване отдолу. Това наистина предизвиква реакция и много хора, като чуят това започват да доказват обратното. Пощипванията отдолу сочат онзи недостатък на човека, който манипулаторът в даден момент трябва да засегне. Този недостатък може да съществува реално, а може и да не съществува, тоест да се приписва съзнателно. И едното, и другото е неприятно.
Тази манипулация ни се струва груба и доста жестока. Прилагането на такива пощипвания е възможно, когато вашите ресурси са ограничени. Например не разполагате с време, а трябва бързо и с висока степен на вероятност да извадите човека от равновесие. Както в управленската борба, така и в различните единоборство има захват, похват и задържане. Както в джудото, така и в управленската борба трябва първо да разклатим противника, да го извадим от равновесие, а едва след това да приложим похвата (спъването).
Отначало е необходимо да се избие почвата изпод краката, а после да се приложи ефективен похват, като се въведе въпрос или обстоятелство, които разчитат на точност.
Ето примери за пощипване отдолу: „Защо си толкова муден”; „Не можеш ли по-бързо”; „Не мислех, че си толкова стиснат”; „Сега разбирам, защо те наричат бавно загряващ”; „Това ще е прекалено скъпо за теб”.
Пощипванията отдолу са ефективни, когато трябва бързо да накарате опонента си да изпълни нужното ви действие или да вземе решение. Те могат да се прилагат също и срещу противник, когото мислите за по-слаб от вас, когато сте напълно уверени в ефективността на използването на този похват.

Какво е пощипване отгоре?

Това е манипулативна техника от по-високо ниво. Вие използвате качествата на човека: „Уверен съм, че лесно ще се справиш с тази задача”, „Ти умееш бързо да мислиш, хайде, давай”
Това пощипване кара човека да „изглежда” по определен начин и да „съответства” на образа си. Вие съзнателно тласкате човека към онази му роля, която ви е изгодна в дадения момент. При това вие разбирате, че да бъдеш и да изглеждаш – това са две различни позиции. Вие принуждавате човека „да изглежда”, тоест да играе неудобната за него роля. Вие му посочвате онази негова значимост, която той е принуден да потвърждава с всяка своя дума и действие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар