// Вие четете...

Управлението

Почитат бог, чието име крият.

„Бог е винаги на страната на силните.“

Почитат бог, чието име крият.

Много специалисти, които се занимават с политическите и икономическите аспекти на Световния заговор, за съжаление не са достатъчно чувствителни към духовния му аспект. Познаването за истинската духовна природа на илюминатската религия е от съществено значение за разбиране на принципите на силно охраняваната наука на Тайното братство.
Адам Вайсхаупт, основавайки през 1776 г. организацията на „Илюминатите“, се е учудил, че е основател и на нова религия. Целта му е била атеистична и хуманистична. Искал е да унищожи монархията и църквата и по този начин да осигури на малката си група лидерство и богатство. Истинската му задача е била установяването на нов световен peд (Novus Ordo Seclorum).
В началото Вайсхаупт е бил воден от неопределени, материалистични подбуди. Но когато се оказало, че заговорът му получава огромна подкрепа сред хората с езическите духовни убеждения, диаметрално противоположни на традиционното християнство, и когато открил, че поддръжниците му ще бъдат фанатично предани на заговора на посветените, само когато тайната им (масонска) религия намери в него своя израз, Вайсхаупт бързо променил плана и мисията си.
Тъй като стигнал до извода, че масонската философия и религия, която толкова горещо изповядват съучастниците му, е в действителност идеален начин за пробуждане на желанието им за сътрудничество, а дори и за фанатично себеотдаване на световната революция. Нещо повече, с учудване открил, че религията им, която предполага интронизиране на божествения елит на земята подхожда за собствените им атеистични възгледи.
Затова неоспоримата вяра в бога на силата станала най-важната доктрина на илюминистката духовност и религия. Богът на силата не е персонализиран, но притежава неограничена власт, която може да влее в посветените – гностиците – хората, които „знаят“ магичните заклинания. Част от тези заклинания са символите, алегориите и използването на ритуали, както и възприемането на езически божества и мистерийни науки.
В центъра на илюминистката вяра е нерушимото убеждение, че „Бог“, „Великият архитект на Вселената“ е дал живот на класова и расова система, която най-добре може да се опише като „естествен ред“ или по-просто като „природа“. Природата (което означава „Бог“), проповядват „Илюминатите“, заповядва организирането на хората в разни класи.
Както и Индуистката кастова система и хитлеристката арийска раса (тъй като тези две системи подобно на религията на „Илюминатите“, са основани върху древните масонски митологии), възгледите на озарените се базират на теорията, че бог е сътворил по-добри и по-лоши хора. Тази доктрина предвижда, че всички хора ще бъдат някога равни, ще бъдат братя. Но преди да настъпи този прекрасен ден, някои хора са просто „по-добри“ от други – по-озарени, по-благородни и по-податливи за управление.
Какво характеризира хората, които съставляват по-висшата класа? Според доктрината на „илюминатите“ това са хора, надарени с „разум“. Човекът, чийто единствен бог е разумът, се смята за свръхчовек, нещо като божество. (Посветителските обреди на „Илюминатите“ са замислени така, че да разбият този нов вид, наситен с разум човек.
Затова Адам Вайсхаупт пише, че в тайното му сдружение: „Разумът ще бъде единственият кодекс на човека. Това е най-висшата ни тайна. Когато в края на краищата Разумът стане религията на човека, проблемът ще бъде разрешен. “
Именно въз основа на това изопачено, гностично убеждение, че божественият разум е най-висшият предводител на духовното и морално усъвършенстване на човека, касапите на Френската революция водеха по улиците голите до кръста жени, твърдейки, че те са символи на „Богинята на разума“. Това беше съвършен синтез – съединяването на обожествения човешки разум със символа на древното езичество – богинята.
В Европа и Америка през XVIII и ХIX век многократно са изобразявали в картини „богинята на разума“. Тя бе прославяна особено много по време на Американската революция. Тогава тя се превърна в настойница на бунтарката Свобода, която стрива в прах тираните и разкъсва оковите на робството. Именно тя дава на просветения човек свобода и волност.
Сега статуи на илюминатската богиня на разума може да се намерят по целите Съединени щати. Една от тях стои на Капитола във Вашингтон, друга – на върха на Капитола в Остин, Тексас. Паметници са поставени на градските площади и в парковете. Но най-прекрасната статуя на Богинята на разума, най-величественото изображение на езическата дама се намира в нюйоркското пристанище.
Издигайки се над блесналите, макар и замърсени води, тя държи в изпънатата си ръка факела на огъня – символа на озаряващата, даваща надежда и освобождаваща човечеството светлина. Статуята на свободата, подарък от Ордена на франкмасоните, съвременните наследници на илюминатската традиция, бе изваяна от Фредерик Бартолди, член на масонската ложа на Елзас и Лотарингия във Франция. Статуята е езотерично изображение с голямо значение за тайните сдружения, които плетат заговора на Новия световен ред.
Окултната Статуя на свободата е без съмнение най-голямата шега с човечеството. Популярността й, особено сред възхитените американци, е необикновена. Навсякъде е обожествявана като символ. На площад „Тяннънмън“ в Китай, студентите-демонстранти маршируваха с копия на статуята на свободата. В Париж албуми със статуята се продават успешно.
Планът на Тайното братство е отишъл твърде далеч щом хората виждат нагледното доказателство за заговора в лицето на тази огромна статуя, но все така нямат представа за действителното й значение и цел.
Сегашното движение за защита на околната среда отразява възхищението към Богинята на разума. Екологичните запалянковци я наричат с името на античната гръцка богиня Гея. Някои проповядват, че „трябва да защитаваме и обичаме Гея, майката земя. Тя е жива!“. Нищо чудно, че майсторите от Тайното братство се присъединяват към движението за защита на околната среда, за да ускорят пришествието на царството на новата ера на земята.
А сега да видим и петте главни убеждения на озареното братство.
Ето петте пункта, които могат да бъдат полезни за разбирането на науката и изкуството на Тайното братство:
1. Практикуват езическа религия, която признава и почита древния бог на слънцето. От друга страна, твърдят, че „всички богове са еднакви“ и че ритуалното отдаване на почит към древни божества е чисто символично. Твърдят още, че всевиждащото око на върха на недовършената пирамида – символичното изображение на божеството поместено върху еднодоларовата банкнота, – изобразява универсалния „бог“.
2. Въпреки че Луцифер, „носителят на светлината“, е в действителност единственият им бог, те не го признават открито за Господ. Повечето хора на Тайното братство не вярват в Луцифер, Сатаната или персонифицирания дявол. Те са убедени вместо това в съществуването на „принцип на злото“, мрачна и потайна, но неперсонифицирана „сила на злото“, която е само обратната страна на доброто, противоположността на светлината.
Именно такова скрито, езотерично значение има двуглавият орел на 33-та степен на масонството и „Илюминатите“. Той представлява доктрината, че доброто и злото съществуват като божествени принципи, изразени със символи. Двете глави на орела, двете сили, са едновременно проявление на същата тази действителност. Те заедно оформят и създават човешкия индивид.
Корицата на този брой на „Ню ейдж“ от 1968 г. публикуван от Шотландския ритуал, най – голямата масонска група в света, ясно показва окултния му характер. Първо забележете двата короновани двуглави орли. Египетската статуя долу вляво представлява мъжкото начало (богът отец Озирис), а статуята вдясно -женското начало (богинята майка Изида). Девизът в триъгълника „Свобода, равенство, братство бе повикът, с който масонските екзекутори изпратиха пет милиона души на гилотината по време на Френската революция.
Двуглавият орел на масонството.
Озарената личност може да черпи енергия от тези два извора на реалността – от доброто и злото, светлината и мрака. Такъв човек става свръхчовек. Той е божество за самия себе си, майстор на магията, княз на князете и цар на много хора.
3. Богът, който прилича на „енергийно поле“ или божествен принцип, трябва да бъде почитан по два начина: чрез ритуал и служене.
Ритуалът предполага заклинания на символичната магия и достъп до неутрализираните, противоположните (на светлината и мрака) космически сили. Затова отдаването на почит към езическите богове по време на обредите в храмовете и ритуалите на посвещението не бива да се разбира буквално, а алегорично, като почит към неутралните космически сили, съединени в просветения човек.
4. Служенето се определя като:
а) послушание към просветения Майстор;
б) действена помощ за братята и новоприетите;
в) добра работа и филантропия към целия просветен свят.
5. Понеже „Илюминатите“ не признават и не почитат едно божество, християнството или която и да била друга религия нямат за тях специално значение. Затова Тайното братство не подкрепя никаква организирана религия и признава всички религии за равни. Върху масонските олтари могат да се намерят както християнската Библия, така и мюсюлманският Коран или Индуистката Бхагават Гита.
Универсалистичното разбиране на божеството позволява на новоприетия в Тайното братство да се присъедини към всяка избрана от него религия. Но не може да припише на нито една от тях изключителност. Това би било ерес за толерантния, универсалистичен и просветен човек.
Така че членът на Ордена на Тайното братство може свободно да признава Христос, да бъде християнин, може да манифестира вътрешно уважение и преданост към Бога и Библията. Но всъщност той не почита същия Христос и Бог, както истинския християнин, не уважава по същия начин Библията.
Без оглед на външните знаци на преданост, Исус на озарените е „друг Исус“, а Евангелието му е „друго Евангелие“. Апостол Павел го нарече „проклето Евангелие“ и заяви, че онези, които вярват в него, са „обезумели“.

 

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар