// Вие четете...

Управлението

Последователност в действията на ББР.

„Когато кажат на измамника „долу“, той гледа горе.“

Има ли аналогия в действията на Българската банка за развитие? На всички е известна казаната в началото на последната криза шега от днешния ръководител на ФРС Бен Бернанке: ако в Америка се появят проблеми с паричната маса, то Федералният резерв може да започне да „разхвърля долари от въртолети“. А „професионалните икономисти“ вече успяха да измислят „научно“ обяснение и „научен“ термин за подобна „военно въздушна операция“ — „количествено облекчение“ (quantitative easing).

В превод на по-понятен език това означава не друго, а увеличаване на предлагането на пари. Терминът „количествено облекчение“ е бил въведен през 2001 г. от Банка на Япония след като ставката на лихвата паднала до нула и всички възможности за използване на този инструмент на паричната кредитна политика били изчерпани. В САЩ през 2009 г. лихвата на ФРС също била безпрецедентно ниска — 0,5-0,25%. Фактически става дума за това, което предприели във Франция три столетия преди това от регента на френския крал Людовик XV — херцог Орлеански и неговия икономически съветник Джоу Лоу, когато те създали подобие на ЦБ и й дали правата да печата необезпечени със злато банкноти. Реализацията на тоя проект довела до това, че цялата страна се оказала наводнена с хартиени пари, покупателната способност на които за час паднала почти до нула. След това в страната възникнала най-жестока криза.

Във всяка шега винаги има и част истина. Така е и в шегата на Бернанке. Съдейки по всичко, Америка започна „разхвърлянето на долари“. Вярно, не от въртолети. И не за всички, а само на нужни и проверени хора. Защо проверени? Защото доларите са незаконни — значи фалшиви. Ето защо, за техния незаконен произход никой от външните лица (тоест не влизащи в тесния кръг на световните лихвари) не трябва да знае. Вече говорихме, че банките с частично резервиране се явяват фалшификатори на пари. Но онова фалшифициране поне се прикрива със „смокиновото листо“ на някакви непонятни закони и различни „теории“ на „професионалните икономисти“. А ние говорим сега за фалшифициране на пари в буквален смисъл!

През цялата 2009 г. информационната агенция Блумберг няколко пъти съобщавала за това, че в периода септември 2008 г. — април 2009 г. ФРС на САЩ раздала по реда за финансова помощ на банките и други частни институти средства на сума 9 трилиона долара.

В англоезичните източници тази помощ се обозначава с думата (bailout), която в последните две — три години стана най-популярна в публикациите за дейността на ЦБ в „борбата“ с икономическата криза. В нашите СМИ понякога я превеждат образно, използувайки словосъчетанието „спасителен пояс“. Трябва да се има предвид, че „спасителния пояс“ на банките и компаниите във вид на „bailout“ може да приема формата не само на „живи“ пари (паричен агрегат М0), а също и различни гаранции, кредитни линии и програми, поръчителства, тоест задължения, заявки за които могат да възникнат само при определени обстоятелства. Образно казано, това не е самият „спасителен пояс“, а обещание да го хвърлят, в случай ако получателя на обещанието, е изчерпал всички други възможности за спасяване, и действително започне да потъва.

Да напомним, че Блумберг е информационна агенция, която подала в съда срещу Федералния резерв с искане да разкрият сведения, на кого и при какви условия ЦБ на САЩ е предала два трилиона долара в рамките на мероприятията за борба с кризата. Както е казано в иска, програмите за екстрено кредитиране (всичко били 11 програми) превърнали всички американски данъкоплатци в „неволни инвеститори“. „Безпрецедентно количество пари е било дадено на заем на финансовите институти посредством безпрецедентни способи, а ФРС отказва да разкрие каквито и да са детайли от този безпрецедентен заем, — разказал главният редактор на Blumberg News Матю Уинклер. — Ние запитахме в съда: «Защо гражданите нямат право да знаят това?». «ФРС е длъжна да се отчита за своите решения, — се съгласил с позицията на агенцията Блумберг конгресменът от Флорида Алан Грейсън — от една страна говорим за това, че ФРС е независим институт, но от друга страна ФРС не може да ни държи в неведение.»“

Съдът на окръг Манхатън (Ню Йорк) удовлетворил иска на информационната агенция още през август 2009 г. (друго нещо е, че ФРС до ден днешен саботира изпълнението на съдебните предписания, което за сетен път доказва: Стопаните на Федералния резерв има какво да крият). Това съдебно разглеждане дало тласък на подготовката в Конгреса на САЩ на законопроект, ограничаващ „независимостта“ на централната банка на САЩ.

Делото за безотчетното пускане на огромна маса долари неведнъж се разглежда в Конгреса на САЩ. Още през февруари 2009 г. сенаторът Байрън Дорган (демократ от щата Северна Дакота) изказвайки се в горната палата на Конгреса на САЩ, заявил: „Ние видяхме, как парите излизаха през задната врата на правителството, което никога не се е случвало в историята на нашата страна. Никой не знае, колко е излязло от Федералния резерв, на кой адрес и при какви условия. Колко е излязло от FDIC? Кога? Защо?“.

FDIC — Federal Deposit Insuarance Corporation — Федерална корпорация за застраховане на депозити, влизаща в системата на органите на изпълнителната власт (правителството) на САЩ.

Колко е излязло по линия на TARP?

TARP — Troubled Asset Relief Program — Програма за спасяване на проблемни активи, разработена през 2008 г. и известна като „план Полсон“ (Полсон — министър на финансите в правителството на Дж. Буш). Първоначално програмата била насочена, преди всичко, към рекапитализация на банковата система на САЩ. С идването на власт на президента Б. Обама в програмата TRAP били внесени корекции, и нея започнали да я наричат „плана Обама“]

За изясняване на поставените от законодателите на Америка въпроси за финансовата помощ на банките и други организации от страна на Федералния резерв в Конгреса на САЩ бил поканен генералния инспектор на ФРС в лицето на дама именувана Елизабет Колман. Дамата не могла да даде разумен отговор на нито един въпрос зададен й от конгресмена Алън Грейсън.

Проблемът за „непрозрачността“ на приеманите от ръководството на ФРС решения и конкретни кредитно емисионни операции се усложнява още и от това, че започвайки от 2006 г. паричните власти на САЩ престанали да публикуват статистически данни по паричния агрегат М3.

M3 е един от най-широките парични агрегати, който позволява да се оцени общата ситуация в паричното стопанство (покрай наличните пари включва безналичните, или депозитните пари, а също и различни ликвидни ценни книжа, включително търговски книжа).

Това затруднява разбирането от странични за ФРС лица на това, как се променя паричната доларова маса в широк смисъл (включително освен наличните пари и различни финансови инструменти, задълженията по които са номинирани в американска валута) в Америка и в света. Такава „мътната вода“ не позволява даже на опитните финансови аналитици да оценяват точно и оперативно ситуацията на финансовите и другите пазари. Което, впрочем, и е нужно на стопаните на ФРС за достигане на своите цели.

Ето някои размисли относно тази странна информация, съдържаща се в един от руските аналитични материали: „… безотчетната емисия собствениците на ФРС провеждат не само в безналичен вид, но и в наличен вид (просто печатат банкноти). Риск тук практически няма никакъв. Първо, ФРС се явява висша арбитражна инстанция, която може да «определи», коя от купюрите с еднакви серийни номера действително е пусната от ФРС, а коя (при нейната 100% идентичност) се явява като фалшива. Да опровергае заключенията на ФРС не може никой, даже ако всички разбират, че всичките купюри — и «истинските» и «фалшивите» са напечатани на една и съща машина. А и вероятността, купюрите с еднакви номера да се «срещнат» на едно място е малка. Не е задължително даже да се използуват еднакви номера и серии, може да се напечатат безотчетни серии и да се разпространят чрез подконтролните банки по-далече от САЩ“. За да се застраховат от възможни скандали от пускане на безотчетни долари, САЩ, по мнението на анонимния автор цитиран по-горе, активно разпространяват по целия свят слухове. Слухове за това, че с фалшифицирането на пари се занимават други страни: „Не напразно през 90-те години бяха пуснати и до сега се носят слухове за това, че уж Иран се научил идеално да подправя долари и ежегодно пуска по 5 милиарда фалшиви долара, които не може да се отличат от истинските…“.

Трудно е да се каже, до каква степен дадената по-горе информация за безотчетните емисии на американска валута е достоверна.

Във всеки случай информационната агенция Блумберг съвършено правилно определила „болното място“ на паричната система на САЩ — „непрозрачност“ на операциите на ФРС, която създава благоприятна „хранителна среда“ за различни нарушения и даже престъпления. Нарушения и престъпления, жертви на които стават не само редовите граждани на САЩ, но така също и жителите на всички онези страни, паричните системи на които по един или друг начин са привързани към американската валута.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар