// Вие четете...

Начини на манипулиране

Повратна точка.

„Хората приличат повече на своето време, отколкото на родителите си.“

Структура на поврата в модела на поведение на хората.

На първо място – заразително поведение. Обяснението е следното: малък брой хора, в малък брой случаи, при които нови сили са имали въздействие, са започнали да следват съвсем различен модел на поведение и това поведение някак си се е предало и на други хора, притежаващи потенциални възможности за действие при подобни ситуации. Заразителността е непредсказуемо свойство, характерно за всевъзможни явления.

На второ място – малките промени имат огромен ефект. Всички възможни причини са се появили чрез постоянни промени, незначителни като абсолютна стойност. Ние хората сме научени да мислим, че това което влагаме в даден вид общуване, взаимодействие или система, трябва да бъде съотносимо по количество или интензитет на резултата. Прогресивния вид на развитие на „епидемиите” е трудно да се побере в човешките представи, тъй като крайния резултат ни се струва съвсем непропорционален на първопричината. За да разберем мощта на „епидемиите” ние трябва да се отърсим от идеята за пропорционалност. Трябва да можем да приемем факта, че понякога е възможно да настъпят големи промени, вследствие на незначителни събития, и че тези събития могат да се случат за изключително кратко време.

На трето място – промените са бързи. Те не се натрупват бавно и постепенно. Дълбоко в сърцето си всички ние изповядваме принципа на постепенността – нашите очаквания са свързани с отмерения ход на времето.

От тези три характерни черти: – заразителност; – малките причини могат да имат огромен ефект; – промяната става не постепенно, а в един решителен момент. Третия момент е най-важен, защото „епидемията” избухва и затихва в един определен момент. Това е принципът, който осмисля другите два и който ни дава ясна представа, защо промените настъпват точно по този начин.

Този решителен момент в който всичко може да се промени изведнъж, се нарича повратна точка. Повратната точка е прагът, точката на „кипене”, моментът на натрупване на критична маса. В света повратната точка е мястото, където неочакваното се превръща в очаквано, където радикалната промяна е нещо повече от вероятност. Противно на очакванията ни, там тя е нещо абсолютно сигурно.

Какво предизвиква поврата?

Съществуват повече от един начин да се даде начален тласък на една „епидемия”. Те са функция от три променливи: хора които да пренасят „заразата”, самата „зараза”, и средата в която се разпространява „заразата”. Поврат настъпва, когато в една от трите променливи е настъпила някакво изменение. Тези променливи се наричат „закон на малцината”, „фактор на прилепчивост” и „сила на контекста”.

Малцината са хора, чийто живот и поведение са твърде далече от нормата. Това са изключителни хора, които се отличават с тяхната общителност, енергия, знания и влияние сред околните. Законът на малцината твърди, че един от тези изключителни хора е доловил тенденцията и е впрегнал цялата си енергия, излъчване, ентусиазъм и социални контакти, за да разпространят мълвата.

Факторът на прилепчивост е важен за достигането на поврата и той зависи от посланията. Едно послание е прилепчиво, когато то има въздействие, загнездва се в паметта ни и не можем да го избием от главата си. Прилепчивостта е от решаващо значение за поврата. Ако не сме в състояние да накараме другите да запомнят нашето послание, няма да сме в състояние да ги накараме да променят и поведението си. Смисълът на „фактора на прилепчивост” е в това, че има съвсем конкретни начини да запечатате в паметта на другите, едно заразително послание: в начина, по които се поднася и оформя едно послание, могат да се направят сравнително прости промени, които да доведат до драстично увеличение на въздействието му.

Що се отнася до силата на контекста, „епидемиите” силно се влияят от обстоятелствата, условията и особеностите на средата в която се развиват. Това не подлежи на съмнение, но любопитното е докъде може да се разпростре действието на този принцип. Върху човешкото поведение не само прозаични фактори, като атмосферните условия могат да имат въздействие, но дори най-незначителният, най-деликатния, най-неочаквания на пръв поглед фактор може да окаже влияние върху нашето поведение. Ключът към това да накараме хората да променят своето поведение се крие понякога в най-малките детайли на непосредствената среда. Хората са много по-чувствителни към заобикалящата ги среда, отколкото изглежда.

Тези три правила на поврата ни дават посоката в която да се движим за да го достигнем.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар