// Вие четете...

Роли в живота

Падение и спасение.

Talp29„Не вярвай на всичко, което виждаш, нито на половината от това, което хората говорят.“

Падение и спасение.

Електоратът на силните на деня може да се раздели на две групи, които ще наречем номенклатурен електорат (НЕ) и идеен електорат (ИЕ). Съвършено очевидно е, че НЕ казва заедно с партията си твърдо „НЕ“ на всичко полезно за всички, има пряка полза от партията си чрез пари и постове и е свързан с нейните престъпления в миналото и сега партията осигурява неговата безнаказаност. Това са всички нива на партийната, държавната и стопанската бюрокрация преди и сега, репресивните органи и специалните служби преди и сега, доносниците и престъпниците, служили й преди и сега, и техните семейства и близки.
Идейният електорат (ИЕ) включва идеалистите, които твърдо вярват в идеите за „светлото бъдеще“, като братско общество, което реално се грижи за всеки свой член и част от техните близки и семейства.
Вината на номенклатурния и на идейния електорат не е еднаква. Несравнимо по-голяма от определена гледна точка е вината на идейния електорат, защото прави възможно управлението от страна на номенклатурния електорат, създава илюзията за демократичност и парира и парализира съпротивата на останалата част от народа.
При това положение неизбежно възникват ред въпроси относно идейния електорат на партията. Преди всичко, как е възможно при наличието на толкова очевидни и силни факти за реалното положение в страната ни, тези хора да не разграничават идеалите си от техните предатели, номенклатурния електорат? Толкова успешно ли са промити мозъците и приспани душите им? Толкова малко ли са собствените им страдания и толкова незабележима ли е разрухата на държавата и разпадането на българския дух, че да останат незабележими? Толкова ли не разбират закона за прехода на количествените изменения в качествени и че последните вече са започнали? Какво още чакат да стане, за да се оттеглят от подкрепата си за нея, ако искат, да създадат своя чиста партия?
Като гледа неадекватното поведение на идейния електорат, човек неволно си спомня едно от библейските пророчества. Според него в последните времена, а те вече започнаха, престъпниците ще си останат престъпници, праведните – праведни, слепите – слепи.
По същество, макар и с нюанси, казаното за номенклатурния и идейния електорати се отнася и за силните на деня, и за интелигенцията в национален и световен мащаб. Става въпрос за огромната част от интелигенцията, служеща на силните на деня, играеща ролята на тези силни или грижеща се само за себе си.
Естествен е въпросът, нищо ли не може да се направи? Няма ли път към душите на силните на деня и помагачите им, активни и пасивни, съзнателни и несъзнателни? Какъв е смисълът на всичко това?
По принцип може да се действува и да се спасяват души. Има пътища към тях, макар и без пълна гаранция: научното доказателство, чрез факти и анализи, напомняне за библейски пророчества и доказване на сбъдването им досега, активизиране ролята на жените, за облагородяването на мъжете, примерът на духовната и отговорна интелигенция, разкриваща истината и изхода. И молитвата с Любов!.
В това е и смисълът на световната криза днес, на прехода към нова култура: изгаряне на отрицателната карма, изчистване на основите за новото, качествено издигане на морала и знанията на хората и човечеството. Чрез всичко това, качествено по-висока реализация и щастие на всеки човек.
Изборът е в ръцете на всеки човек, първо за себе си, после за близките си, накрая, за всички останали.
В края на XX в. човечеството се оказа в дълбока и тотална криза. Търсенето на причините за нея се провежда по линията най-малко на два независими подхода: този на системния научен, философски, икономически, културоложки, екологически и политически анализ и този на вижданията на пророци, ясновидци и медиуми.
В случая важното е, че по двата независими пътя се стига до едни и същи изводи: в следващите години ни очаква ужасяващ Апокалипсис, просто следствие на вече много тежката кармична обремененост на човешката цивилизация, нежелаеща да промени поведението си.
С други думи, главната причина за тоталната криза са потребителството и бездуховността, а те са следствие на погрешната йерархия на ценностите на човечеството: висшите ценности са материалното, парите, печалбата, властта, низшите удоволствия, всичко друго е само „гарнитура“, „за вкус“ на тези „ценности“.
Следващият важен момент е, че посоченият следващ период представлява и последната възможност за преоценка на ценностите, мисленето и поведението ни, единствено чрез което може да се предотврати идващия Апокалипсис .
Кой, обаче е отговорен за намирането на пътя и за повеждането на България и човечеството по него?
Отговорна за бъдещето на всяко общество е неговата интелигенция и по-точно неговата духовна интелигенция. Тя включва хората, за които висша ценност са духовно –морално – социалните норми, които са отлични професионалисти в своята област, които са социално отговорни, предприемчиви и смели. Висшето образование не е задължително, важното е, че духовно интелигентният човек разбира обектите и процесите, смисъла на историята и еволюцията.
Висшите представители на интелигенцията са големите таланти и гениите, в тяхната положителна, тоест морална, разновидност. Допълнително, основно тяхно качество е високата им самокритичност към собствените си произведения и изобщо решения. Именно те са пътепоказателите на човешкото движение към бъдещето, те са локаторите и ясновидците на това бъдеще.
В рамките на човечеството духовната му интелигенция вече усилено бие камбаната на тревогата, за да може нейните сълзи и стон да стигнат до сърцата и умовете на всички. Дали, обаче, тя осъзнава цялата дълбочина на падението на интелигенцията като цяло и на човечеството? Дали е намерила верния път и истинските средства за Спасението?
И какво е положението и поведението на българската интелигенция и на духовния й елит?

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар