// Вие четете...

Поведенчески модели

Очевидно е, ама е само за жените.

очите„Сърцето вижда преди очите, защото очите само виждат – решава сърцето.“

Очевидно е, ама е само за жените.

Всяка жена веднага може да каже дали друга жена е разтревожена и се чувства зле, докато мъжът трябва да стане свидетел на такива прояви, като проливане на сълзи, темпераментен скандал или да бъде зашлевен през лицето, преди изобщо да заподозре, че нещо не е наред. И това е така, защото, както повечето женски бозайници, жените са много по-чувствителни, отколкото мъжете. Тъй като милиони години наред тяхната роля била да се грижат за децата и да закрилят домашното огнище, за жените било изключително важно да развият способност да долавят и най-незабележими промени в настроението и поведението на другите. Това, което обикновено наричаме „женска интуиция“, обозначава най-вече изострената способност на жената да забелязва и най-незначителните подробности и промени във външния вид или в поведението на околните. Това, буквално съсипвало през цялата човешка история онези мъже, които са кръшкали и винаги са били улавяни „в крачка“.
Почти всички мъже знаят, че е изключително трудно да скрият някои свои действия, от зоркия погледът на жените си, но в същото време за нея никак не е трудно да заблуди невнимателния си съпруг. Сигурно много мъже са забелязали, че жената е способна от пет метра да забележи някой рус косъм на сакото им, а когато паркира, редовно забърсва някоя кола, която другият шофьор е паркирал „много близо“ до нейната.
За да подсигурят спокойствието на своето семейство, жените, закрилници на домашното огнище, трябвало да са способни да долавят най-малките промени във вида и поведението на своите деца, например евентуалните сигнали за болка, глад, нараняване, агресивност или депресия. Мъжете, ловци на храна, никога не са се задържали достатъчно дълго в „пещерата“, та да имат възможността да изучат не словесните сигнали или изобщо различните начини за между личностно общуване. Жената познава приятелите на децата си, надеждите и мечтите им, техните сърдечни трепети и скрити страхове, тя знае какво мислят и как се чувстват и обикновено е напълно наясно каква беля подготвят. Мъжете просто смътно осъзнават, че в дома живеят и други хора, но ако жената сбърка в преценките си и не успее да се справи с възникналите проблеми, тя задължително се обляга на рамото на мъжа, тоест той се превръща отново в последна инстанция за оцеляване на рода.
Имат ли жените по-различни очи?
Окото е продължение на мозъка, което се намира извън черепната кутия. Ретината, разположена в задната част на очната ябълка е изградена приблизително от 130 милиона пръчковидни клетки, наречени фото рецептори, посредством които възприема черния и белия цвят, както и от 7 милиона конусовидни клетки, посредством които пък възприема останалите цветове. Тези конусовидни клетки за възприемане на цветовете се осигуряват от X-хромозома. Жените притежават два X-хромозома, което означава, че при тях има по-голямо разнообразие от конусовидни клетки, отколкото при мъжете. Тази разлика става съвсем очевидна от начина, по който жените описват цветовете, тоест те описват цветовете много по-подробно и нюансирано, отколкото мъжете. Мъжът използва основно обозначаване на цветовете, като червено, синьо, зелено и т.н., докато жената ще говори например за слонова кост, езернозелено, блатистозелено, тревистозелено, бледомораво или ябълковозелено.
Белтъкът в ябълката на човешкото око е забележимо широк и почти напълно липсва при останалите примати. Това позволява по-голям диапазон на движение на окото и по-точно насочване на погледа, което пък е жизненоважно за между личностното общуване „очи в очи“. При женските очи белтъкът е дори още по-голям, отколкото при мъжките, защото директното и близко личностно общуване е неделима част от предопределената от еволюцията, роля на жената, а по-широкият белтък позволява по-широк диапазон за изпращане и приемане на визуални сигнали посредством разчитане посоката на движение на окото.
Този тип визуално обменяне на информация не е жизненоважен за повечето други животински видове, затова белтъкът на техните очи е малък или напълно липсва, но и при тях главно средство за общуване е езикът на тялото.
Дали жените нямат очи и на гърба си?
Е, не съвсем, но пък и подобно твърдение не е много далеч от истината. Жените не само притежават по-голямо разнообразие от конусовидни клетки в ретината, но имат и по-широк обхват на периферното зрение, отколкото мъжете. Като закрилница на дома, жената е снабдена с мозъчен софтуер, който й позволява да обхваща ясно с поглед един дъговиден периметър от минимум 45° от всяка страна на главата, както и над и под носа. При много жени дъгата на периферното зрение стига дори до 180°. Очите на мъжа са по-широко разположени от тези на жената, а мозъкът му ги е конфигурирал така, че да са пригодени за дълго обхватно „тунелно зрение“, което означава, че мъжът може да вижда ясно и отчетливо право пред себе си на голямо разстояние, почти като през бинокъл, но в същото време периферното му зрение е силно ограничено. Доказано е, че жените имат по-широко периферно зрение, а мъжете притежават, да го наречем „тунелно зрение“.
За да изпълнява успешно ролята си на ловец, мъжът се нуждае от зрение, което да му позволява да наблюдава жертвата, да я задържа неотклонно в обсега на погледа си, както и бързо да се ориентира за доста отдалечени цели. Еволюцията сякаш му е поставила наочници, така че да не се разсейва при преследването на храната, докато жената е била снабдена с по-широкообхватно зрение, за да може да наблюдава семейното гнездо от различни посоки. Това е основната причина поради която съвременните мъже могат безпроблемно да открият пътя към някой красив обект, но никога не съумяват да намерят каквото и да било у дома.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар