// Вие четете...

Мъдрости от миналото

От какво зависи успехът в живота?

ВРАТАТА.

Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да има достатъчно навици и умения, че да му предаде знанията си, когато умре. Той събрал всички ученици и им казал:

– „Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може да го реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна врата в града. Кой от вас може да я отвори без чужда помощ?”

Някои от учениците просто свели глава, проблемът изглеждал неразрешим. Други изследвали вратата, обсъдили възможността за използването на лост и особеностите на материала и дошли до извода, че проблемът е нерешим.
Всички казали, че е невъзможно да направят това, което искал мъдрецът.

Само един ученик се приближил до вратата и започнал щателно да я изследва, проверил всичко внимателно, натискал я, почеквал определени участъци.
После дълбоко въздъхнал, съсредоточил се и меко побутнал вратата. Тя се отворила без никакво съпротивление, била конструирана толкова безупречно, че било необходимо само леко побутване.

Мъдрецът си намерил приемник. Той се обърнал към останалите ученици и произнесъл следните думи: – „Успехът в живота зависи от няколко ключови фактора и сега вие можахте да наблюдавате тяхното действие.”
Първо – позволете на своите чувства напълно да изследват и разберат реалността, която ви обкръжава.
Второ – не правете прибързани и затова неправилни изводи.
Трето – бъдете достатъчно смели да вземете решение.
Четвърто – вземайки го, действайте уверено и без съмнение.
Пето – съсредоточете се и вложете в това действие цялата своя сила и енергия.
И последно – не се бойте да направите грешка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар